מבחן "הרופא הסביר" ברשלנות רפואיתבתביעות רשלנות רפואית נבחנת השאלה האם הרופא סטה מרמת הזהירות הנדרשת מרופא סביר. גישת בתי המשפט היא, כי לא כל טעות מהווה רשלנות. ובית המשפט נזהר מלקבוע התרשלות במקרה בו נעשתה טעות בשיקול הדעת של הרופא, על מנת שלא ליצור רפואה הפועלת מתוך צורך להתגונן מפני תביעות. בית המשפט בוחן את ההסתברות שהנזק יתרחש, ההוצאות הנדרשות על מנת למנוע את הנזק, חומרת הנזק, הערך החברתי של ההתנהגות שגרמה לנזק, היכולת למנוע את הנזק וכיוצא באלה. כך גם, פעולת רופא לא תיחשב כרשלנית אם עשייתה התבססה על העדפת תפיסתה של אחת מבין האסכולות הרפואיות המוכרות. רופא שפעולותיו סבירות ומקובלות בעולם הרפואה כדוגמת הפניית חולה לייעוץ עם מומחה אחר בדרך כלל לא יחוב ברשלנות רפואית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חובת הגילוי של רופא

 2. חובת תיאום בין רופאים

 3. מכתב תלונה נגד רופא

 4. רשלנות רפואית רופא עיניים

 5. חובת זהירות סבירה של רופא משפחה

 6. אחריות רופא לנזק בלתי צפוי

 7. רשלנות רופא משפחה גילוי סרטן

 8. חובת זהירות קונקרטית בין רופא לחולה

 9. רשלנות רפואית רופא משפחה של קופת חולים

 10. חובת הרופא לפעול לאיתור נתונים חדשים

 11. זיכוי רופאים מעבירת גרימת מוות ברשלנות

 12. חובת הפניה לרופא בתחום הרלוונטי - רופא משפחה

 13. ספרות רפואית - האם חלה על רופא חובה להתעדכן ?

 14. דרישת התמחות ספציפית של רופא בתחום רפואה בתביעת רשלנות רפואית

 15. תלונה על התנהגות הבלתי הולמת ובלתי מקצועית של רופא בקופת חולים

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון