חישוב הפיצויים ברשלנות רפואית


מרכיבי הפיצויים בתביעות רשלנות רפואית
פיצוי לא ממוני - פיצוי עבור כאב וסבל בהתאם לשיעור הנכות וחומרת הפגיעה
הפסד שכר בעבר - הפגיעה בשכר של התובע בעקבות הפגיעה שנגרמה לו עד למועד הגשת התביעה
הפסד שכר בעתיד - מחושב לפי אחוזי הנכות התפקודית, על לפי בסיס שכר התובע לפני קרות הנזק עד לגיל פרישה או באופן של פיצוי גלובאלי , או לפי השכר בממוצע במשק במקרה של קטינים שנפגעו ברשלנות רפואית
עזרת הזולת - פיצוי עבור עזרת הזולת שניתנת לתובע על ידי עובד בשכר או על ידי בני משפחתו, כאשר הנכות מגבילה אותו בביצוע עבודות הבית
הוצאות - כיסוי ההוצאות הרפואיות לעבר ולעתיד והוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים וכן התאמת דיור חלופי במקרים של פגיעות קשות.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון