התיישנות ברשלנות רפואית


שאלת ההתיישנות ברשלנות רפואית הינה סוגיה מורכבת ונתונה לפרשנות, היות וקיימים מקרים שהרשלנות או הנזק אינם מתגלים באופן מיידי אלא רק לאחר מספר שנים, במרבית המקרים יש התיישנות של התביעה לאחר 7 שנים מיום שניתן הטיפול הרשלני כאשר מדובר בקטין תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים מיום הגיעו לגיל 18 כלומר עד שהקטין מגיע לגיל 25, אולם במקרים שהנזק לא מתגלה מיידית יש התיישנות של התביעה לאחר 7 שנים החל מיום גילוי הנזק ובלבד שלא עברו 10 שנים מיום הטיפול
מקרים בהם תקופת ההתיישנות יכולה להיות ארוכה יותר : (א) גילוי מאוחר של הנזק (ב) גילוי מאוחר של הקשר הסיבתי העובדתי בין הנזק לבין האשם של נותן הטיפול הרפואי (ג) גילוי מאוחר של הנפגע באשר לעצם זכותו לתבוע בעילת רשלנות רפואית (ד) השגה באיחור של הראיות או המסמכים הרפואיים הנדרשים להוכחת התביעה (ה) גילוי מאוחר של הזהות של המטפל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקופת התיישנות מיוחדת ברשלנות רפואית

 2. חוק זכויות החולה

 3. סיבתיות עמומה

 4. תביעה נגד בית חולים

 5. חובת הסבר לחולה

 6. טעות באבחון מחלה

 7. אי הסכמה לטיפול רפואי

 8. רשלנות רפואית בניתוח

 9. תביעה נגד מרפאה פרטית

 10. רשלנות רפואית הולדה בעוולה

 11. רשלנות רפואית טיפול שיניים

 12. היעדר רשומות רפואיות

 13. רשלנות רפואית רופא עיניים

 14. רשלנות רפואית בניתוח פלסטי

 15. חובת תיאום בין רופאים

 16. רשלנות רפואית בבדיקה רפואית

 17. רשלנות רפואית שקיפות עורפית

 18. טיפול רפואי ללא הסכמה

 19. רשלנות רפואית בבדיקת עזר

 20. חוות דעת פרטית ברשלנות רפואית

 21. חובת ההשגחה על חולה בבית חולים

 22. התיישנות בתביעות רשלנות רפואית

 23. רשלנות בגילוי מאוחר של מחלה

 24. מבחן הפרקטיקה הרפואית המקובלת

 25. רשלנות רפואית "הסכמה מדעת"

 26. סיבוך בניתוח - טעויות בניתוחים

 27. רשלנות רפואית חובת הגילוי של רופא

 28. עוולת התקיפה ברשלנות רפואית

 29. מבחן "הרופא הסביר" ברשלנות רפואית

 30. תביעות בגין איחור באבחון של מחלות

 31. חובת זהירות סבירה של רופא משפחה

 32. חתימה על טופס הסכמה לפני ניתוח

 33. פיצויים בגין פגיעה באוטונומיה

 34. חובת הרישום בחוק זכויות החולה

 35. הסכמה מדעת לניסוי רפואי בבני אדם

 36. קביעת בסיס השכר על ידי בית המשפט

 37. נטל ההוכחה בתביעת רשלנות רפואית

 38. רשלנות רפואית הפריה חוץ גופנית

 39. פיצויים ברשלנות רפואית - כאב וסבל

 40. מרכיבי הפיצויים בתביעות רשלנות רפואית

 41. הפסקת טיפול שיניים בשל חוב כספי

 42. חריגים לקבלת הסכמה לטיפול רפואי

 43. סטיה מחוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 44. רשלנות רפואית רופא משפחה של קופת חולים

 45. היקף חובת הגילוי בניתוחים פלסטיים

 46. הגדרת סבירות בתביעות רשלנות רפואית

 47. רשלנות רפואית - פענוח שגוי צילום רנטגן

 48. ניסוי רפואי בבני אדם – תקנות בריאות העם

 49. חובת תיעוד רפואי בתביעות רשלנות רפואית

 50. אחריות המדינה לפקח על מרפאות פרטיות

 51. חובת זהירות קונקרטית בין רופא לחולה

 52. חובת הרופא לפעול לאיתור נתונים חדשים

 53. מעקב שוטף ושמירה על רישומים רפואיים

 54. טיפול רפואי ללא הסכמה - עוולת תקיפה

 55. היקף חובת אזהרת חולה לגבי הפסקת עישון

 56. חובת הקטנת הנזק בתביעות רשלנות רפואית

 57. הנורמה המקובלת לכמות הבדיקות הרפואיות

 58. מתי לא צריך הסכמה מדעת לטיפול רפואי

 59. חריגה מתוכנית הטיפולים בטיפול שיניים

 60. סיבוך בלידה פרע כתפיים - היצרות כתפיים

 61. רפואה מתגוננת מפני תביעות רשלנות רפואית

 62. פיצויים בגין הפגיעה באוטונומיה של החולה

 63. פטור מהגשת חוות דעת בתביעת רשלנות רפואית

 64. הבסיס המשפטי פיצויים בתביעת רשלנות רפואית

 65. העברת נטל השכנוע בתביעות רשלנות רפואית

 66. ההבדל בין "סל הבריאות" לבין "פנקס התכשירים"

 67. חובת הגילוי בניסוי רפואי - רשלנות רפואית

 68. הרתעה מפני רשלנות רפואית - האינטרס הציבורי

 69. דוקטרינת "הסיבתיות העמומה" ברשלנות רפואית

 70. רשלנות רפואית בלידה - מהי רשלנות רפואית בלידה ?

 71. סטנדרט הזהירות בניתוח לייזר להסרת משקפיים

 72. נכות תפקודית ברשלנות רפואית - נכות רפואית

 73. רשלנות רפואית - רמת ההסבר בהתאם לחולה הסביר

 74. מהי אבחנה מבדלת ? רשלנות אבחנה רפואית מבדלת

 75. חשיפת סיכונים ועובדות רלוונטיות לפני ניתוח

 76. חובת הפניה לרופא בתחום הרלוונטי - רופא משפחה

 77. רשלנות רפואית הפניית חולה לייעוץ עם מומחה אחר

 78. ספרות רפואית - האם חלה על רופא חובה להתעדכן ?

 79. פיקוח של המדינה על גופים המעניקים טיפול רפואי

 80. ‏ רשלנות מנתח - תביעת רשלנות רפואית ניתוח כושל

 81. חישוב הפסד השתכרות של קטינים - רשלנות רפואית

 82. אישור תרופה שלא בסל הבריאות - מהי "ועדת חריגים" ?

 83. החובה לידע את היולדת בדרכים השונות לביצוע הלידה

 84. נטל ההוכחה - אי גילוי סיכון שסבירותו אינה נמוכה

 85. הבחנה בין החמרת מצב קיים לבין עקרון הגולגולת הדקה

 86. הכרעת בית המשפט בחוות דעת סותרות - חוות דעת נגדית

 87. היעדר רישומים רפואיים - מחדל רשלני של בית חולים

 88. תביעות בגין טעויות במתן תרופות - מינונים לא נכונים

 89. רשלנות רפואית - פיצויים למשפחת הנפגע - פיצויים להורים

 90. "סכנה חמורה" ו- "מצב חירום רפואי" בחוק זכויות החולה

 91. חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד – 1994 - הזכות לשירותי בריאות

 92. דרישת התמחות ספציפית של רופא בתחום רפואה בתביעת רשלנות רפואית

 93. תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי - צירוף חוות דעת לתביעת רשלנות רפואית

 94. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון