תביעה נגד קופת חולים


רשלנות של רופא משפחה בקופת חולים
בית המשפט בארץ קבע בפסיקתו כי רופא משפחה בקופת חולים, נדרש להבנה בתחום רחב של מחלות והוא הראשון בשרשרת המטפלים, והאבחון נעשה בשיטת האלימינציה, כלומר שלילת אבחנות שכיחות וידועות בשלב הראשון, ובדיקת קיומן של מחלות נדירות בשלב השני. כל אלה מעמידים בפני רופא המשפחה בקופת החולים רמת זהירות ורף מומחיות שונה מהסטנדרט הנדרש ממומחה בבית החולים, או במרפאת המומחים בנוגע למחלה בתחום מומחיותו. בבוא הרופא לשקול הפניה לרופא בתחום אחר ואת הצורך לערוך בדיקות נוספות, אין מנוס מלהסתמך על הידע המקצועי הכללי בדבר שכיחותן של המחלות האפשריות, ואת הידע הזה עליו ליישם על נסיבותיו הספציפיות של המקרה. אי האבחון של הסיבה השכיחה ביותר ייצור חזקה בדבר התרשלות. אולם, אין חובה על רופא משפחה לערוך את כל הבדיקות האפשריות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישום בקופת חולים

 2. פטור מהיטל השבחה לקופת חולים

 3. מימון תרופה בקופת חולים מכבי

 4. תביעה נגד קופת חולים לתשלום תכוף

 5. חיוב יתר ברכישת תרופות קופת חולים

 6. החזר ניתוח פרטי קופת חולים לאומית

 7. תביעה ייצוגית נגד קופת חולים כללית

 8. כיסוי הוצאות ניתוח פרטי ע"י קופת חולים

 9. ערעור על החלטת ועדת החריגים של קופת חולים

 10. רשלנות רפואית בטיפול שיניים של קופת חולים

 11. ביטוח רפואי לעובדים זרים קופת חולים לאומית

 12. השתתפות עצמית ברכישת תרופות בקופת חולים מכבי

 13. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד קופת חולים מאוחדת

 14. דחיית תביעת רשלנות רפואית נגד קופת חולים לאומית

 15. סמכות ייחודית בתביעות מבוטח נגד קופת חולים לבית דין לעבודה

 16. האם קיימת חובה על קופת חולים לממן תרופות שאינן כלולות בסל ?

 17. תלונה על התנהגות הבלתי הולמת ובלתי מקצועית של רופא בקופת חולים

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון