איחור באבחון מחלה


התרשלות באבחון מחלה
לא אחת נגרם למטופל נזק בגין טעות באבחון מחלה או איחור באבחון מחלה האופן משמעותי, עקב רשלנות רפואית. במהלך התקופה בין המועד בו היה על הרופא לאבחן את המחלה עד למועד בו נתגלתה בפועל, חלה החמרה במצב של המטופל. הנזק של המטופל בעקבות מחלתו, אינו ניתן לחלוקה מוחשית, ולא קיימת אפשרות ממשית לקבוע באופן מדויק מה היה היקף השיפור אצל המטופל אלמלא ההתרשלות באבחון ולכן כשקיים קושי רב להחליט מהו חלקה של הרשלנות בגרימת הנזק,הגישה הרווחת בבתי המשפט לגבי גובה הפיצוי בגין אבחון מאוחר של מחלה הוא על דרך האומדנה תוך התחשבות באינטרסים של שני הצדדים ומשיקולים של צדק והגינות. על התובע לספק ראיות לעניין היקף הנזק שנגרם בשל האיחור באבחון באמצעות חוות דעת רפואית.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון