הפרת חובת הגילוי והסבר של רופא


היקף חובת הגילוי של רופא
חובת ההסבר והגילוי כלפי החולה בטרם התחלת טיפול רפואי נגזרת ממהותו של הטיפול, מחיוניותו של הטיפול, היותו טיפול ניסיוני בזמן קבלתו, מהשפעת הגילוי על מצבו של המטופל, יכולתו של המטופל הספציפי להבין את משמעויות השונות של הטיפול וכדומא. כאשר מדובר בטיפול שאינו מציל חיים ואשר אינו מיועד למנוע סכנת חיים מיידית, יידרש המטפל למסור מידע נרחב יותר על הטיפול, האלטרנטיבות, הסיכונים והסיכויים , תופעות לוואי והנחיות כגון הפסקת עישון. הכלל שנקבע בפסיקת בתי המשפט הינו כי היקף הגילוי והיידוע ייגזר מציפייתו של החולה הסביר, דהיינו על הרופא למסור למטופל את האינפורמציה שאדם סביר היה נדרש לה כדי לגבש החלטה אם להסכים לטיפול המוצע. חשוב לזכור כי חתימה על טופס הסכמה אינה כשלעצמה תנאי מספיק לקיומה חובת הגילוי וההסכמה מדעת מצד הרופא בבחינת רשלנות.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון