אחריות מקצועית - רשימת נושאים


 1. רשלנות מקצועית מנהל עזבון

 2. ביטוח אחריות מקצועית צד ג'

 3. רשלנות מקצועית בייעוץ משפטי

 4. רשלנות מקצועית של סוכן ביטוח

 5. כיסוי ביטוחי אחריות מקצועית עו''ד

 6. השתתפות עצמית - ביטוח אחריות מקצועית

 7. רשלנות מקצועית עורך דין דיני מכרזים

 8. רשלנות מקצועית של עו"ד בעסקת קומבינציה

 9. התיישנות תביעה רשלנות מקצועית עורך דין

 10. ערעור תביעת רשלנות מקצועית של עורך דין

 11. רשלנות מקצועית של עורך דין בתיק פלת"ד

 12. רשלנות מקצועית של עורך דין בעריכת צוואה

 13. קשר סיבתי בין רשלנות מקצועית של עו"ד לנזק

 14. התיישנות תביעת רשלנות מקצועית נגד עורך דין

 15. רשלנות מקצועית של עורך דין בתיק דיני עבודה

 16. רשלנות מקצועית של עורך דין בתיק ליקויי בניה

 17. רשלנות מקצועית עורך דין מס שבח בעסקת מקרקעין

 18. רשלנות מקצועית של עורך דין בתביעה על נזקי גוף

 19. רשלנות מקצועית של עורך דין בחישוב הפסדי השתכרות

 20. דחיית כיסוי ביטוחי בביטוח רשלנות מקצועית של עו"ד

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון