פיטורים - רשימת נושאים


 1. חוקי פיטורים מעבודה

 2. פיטורים מהמשטרה

 3. פיטורים של אימאם

 4. פיטורים של ספרית

 5. פיטורים לאחר הפלה

 6. פיטורים חוסר כימיה

 7. פיצויי פיטורים נוהג

 8. פיטורים לפני תום שנה

 9. מניעת פיטורים מעבודה

 10. פיטורים של מורה בכיר

 11. פיטורים בגלל מילואים

 12. פיטורים של שוטר מג"ב

 13. טיפולי פוריות פיטורים

 14. פיטורים אחרי חודשיים

 15. פיטורים של מורה נהיגה

 16. פיטורים בעידנא דריתחא

 17. פיטורים עקב חשד לגניבה

 18. בעיה נפשית עקב פיטורים

 19. צו זמני לביטול פיטורים

 20. פיטורים בהריון אי התאמה

 21. פיטורים בגלל סגר בשטחים

 22. פיטורים בזמן מחלה בבית

 23. צו הצהרתי ביטול פיטורים

 24. פיצויי פיטורים ליורשים

 25. פיטורים בניגוד לתקשי"ר

 26. ביטול החלטת ועדת פיטורים

 27. פיטורים בגלל בעיית משמעת

 28. סעד זמני לביטול פיטורים

 29. פיטורים בהריון או התפטרות

 30. פיטורים ממניעים פוליטיים

 31. פיטורים בגלל אי קבלת תנאי

 32. פיצויי פיטורים למאמן נוער

 33. פיטורים אחרי תאונת עבודה

 34. פיטורים של עובד חולה סרטן

 35. פיצויי פיטורים מכוח נוהג

 36. פיטורים משיקולים פוליטיים

 37. פיטורים של סייעת בגן ילדים

 38. פיטורים פוליטיים - פסק דין

 39. פיטורים בגלל חשיפת שחיתויות

 40. פיטורים בניגוד להסכם קיבוצי

 41. פיצויי פיטורים - תרמית עובד

 42. פיצויים על פיטורים מחמת גיל

 43. אישור פיטורים בהריון בדיעבד

 44. פיטורים בהריון עובדת זמנית

 45. עילות לשלילת פיצויי פיטורים

 46. פיטורים סמוך לפני 9 חודשים

 47. איסור פיטורים טיפולי פוריות

 48. פיטורים לפני סיום חוזה עבודה

 49. אירוע מוחי עקב הודעת פיטורים

 50. היתר פיטורים בטיפולי פוריות

 51. השלמת פיצויי פיטורים מוגדלים

 52. פיצויי פיטורים לסוכני מכירות

 53. אישור להיעדר מהעבודה פיטורים

 54. פיטורים בסמוך לתום חופשת לידה

 55. פיצויי פיטורים ממשרד הביטחון

 56. פיטורים בגלל תוכנית ההתנתקות

 57. שלילת פיצויי פיטורים עקב מעילה

 58. פיטורים במסגרת הליך התייעלות

 59. נסיבות השוללות פיצויי פיטורים

 60. שלילה מוחלטת של פיצויי פיטורים

 61. צו מניעה כנגד פיטורים של רופא

 62. פיטורים מיום יציאה לחופשת לידה

 63. דוגמא לפסק דין פיטורים בהריון

 64. פיצויים על פגמים בהליך פיטורים

 65. חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי

 66. פיטורים בניגוד לחוק עבודת נשים

 67. דחיית תביעה על פיטורים שלא כדין

 68. פגם בהליך פיטורים של עובד מדינה

 69. פיטורים לפני סיום התמחות - רופא

 70. ביטול מכתב פיטורים במהלך בוררות

 71. ביטול צו מניעה האוסר על פיטורים

 72. הפחתת פיצויי הלנת פיצויי פיטורים

 73. היתר פיטורים בזמן טיפולי פוריות

 74. פיטורים של עובד זמני בחברת חשמל

 75. עיכוב ביצוע סק דין פיצויי פיטורים

 76. פיצויי פיטורים במקום קצבת שאירים

 77. סיום יחסי עבודה בהסכמה או פיטורים

 78. פיטורים בגלל פעילות בועד העובדים

 79. צו מניעה קבוע נגד פיטורים של עובד

 80. זכויות מזכ"ל מפלגה לפיצויי פיטורים

 81. פיטורים בהריון לאחר סיום חוזה עבודה

 82. פיצויי פיטורים שלא כדין 10 משכורות

 83. ביטול פיטורים פגיעה בזכות ההתארגנות

 84. פיטורים בגלל סירוב עובד למלא תפקיד

 85. תשלום אחזקת רכב לעובד פיצויי פיטורים

 86. הלנת פיצויי פיטורים בתקופת משא ומתן

 87. פיטורים בגלל האשמת עובד בגניבת מוצרים

 88. פיטורים משירות בתי הסוהר עקב אי התאמה

 89. שלילת מלוא פיצויי פיטורים מעובד שגרירות

 90. פיטורים מיד לאחר הודעה למעסיק על הריון

 91. שימוע לפני פיטורים בגלל איחורים לעבודה

 92. פיטורים מעבודה בשל מחלה מבלי שנערך שימוע

 93. פיטורים של שוטר בגלל קשר עם יעד מודיעיני

 94. פיצוי על עוגמת נפש עקב פיטורים ללא שימוע

 95. פיטורים בגלל פעילות עובד בהתארגנות עובדים

 96. היתר פיטורים בדיעבד ע"י הממונה על עבודת נשים

 97. תביעה בגין פיטורים שלא כדין בתוספת עוגמת נפש

 98. פיצויי פיטורים עקב התפטרות מחמת מצב בריאות לקוי

 99. בסיס השכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי

 100. פיטורים לפי פסק דין בית הדין למשמעת עובדי המדינה

 101. האם מחשבים תוספת שכר בשכר הקובע לפיצויי פיטורים ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון