ביטוח בריאות - רשימת נושאים


 1. רישום בקופת חולים

 2. החזר דמי ביטוח בריאות

 3. מימון תרופה בקופת חולים מכבי

 4. עתירה לקבלת מידע ממשרד הבריאות

 5. תביעה נגד קופת חולים לתשלום תכוף

 6. החזר ניתוח פרטי קופת חולים לאומית

 7. חיוב יתר ברכישת תרופות קופת חולים

 8. רישום מעבדות לפי פקודת בריאות העם

 9. תביעה ייצוגית נגד קופת חולים כללית

 10. הגדרת ''שירות רפואי'' - שירותי בריאות

 11. מימון בדיקת אם אר אי (MRI) באופן פרטי

 12. כיסוי הוצאות ניתוח פרטי ע"י קופת חולים

 13. החזר הוצאות בדיקה רפואית שלא בסל הבריאות

 14. ביטוח רפואי לעובדים זרים קופת חולים לאומית

 15. תביעה נגד שירותי בריאות כללית בסדר דין מקוצר

 16. צו שיורה לשירותי בריאות כללית להנפיק טופס 17

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון