עבודות קבלניות - רשימת נושאים


 1. מהו חוזה קבלנות ?

 2. התליית רישיון קבלן

 3. התחשבנות בין קבלנים

 4. ערבות לחובות של קבלן

 5. פטור לקבלן ממס עסקאות

 6. הסכם עם קבלן אלומיניום

 7. תביעה של קבלן נגד הקונה

 8. השוואת תנאים עובדי קבלן

 9. רטיבות בדירה חדשה מקבלן

 10. העסקה באמצעות קבלני כ''א

 11. פיטורי עובדת קבלן בהריון

 12. הודעת צד ג' נגד קבלן מבצע

 13. חוזה קבלנות - שינוי נסיבות

 14. קבלן פיצוי נזילה מארון חשמל

 15. בקשת הקבלן לתקן ליקויי בניה

 16. ימי חופשה בעת חילופי קבלנים

 17. בקשה לקבלת רישיון קבלן שירות

 18. בוררות בין קבלן למזמין עבודה

 19. אי תשלום לקבלן על עבודה לקויה

 20. הפרת הסכם לביצוע עבודה קבלנית

 21. תביעה של קבלן משנה לתשלום שכר

 22. עונש על בניה ע''י קבלן לא רשום

 23. סיווג קבלנים ג-5 בפנקס הקבלנים

 24. חילוט ערבות בנקאית של קבלן משנה

 25. עתירה מנהלית על תנאי סף קבלן מוכר

 26. פיטורי עובדת קבלן כוח אדם בהריון

 27. סמכות רשם הקבלנים סיווג חברה בשיקום

 28. העסקת עובדים זרים באמצעות קבלן משנה

 29. ליקויי בידוד ואיטום - תביעה נגד קבלן

 30. ביטול חוזה מכר בין קבלן לרוכשי דירות

 31. החזר כספים ששולמו ביתר בהסכם קבלנות

 32. חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון