ארנונה - רשימת נושאים


 1. ארנונה על מכללה

 2. ארנונה מאגר מים

 3. ארנונה גג מרפסת

 4. ארנונה מרפסת גג

 5. ארנונה על קניון

 6. פיצול נכס ארנונה

 7. ארנונה מחסן שיווק

 8. מינוי נהל הארנונה

 9. ארנונה באזור תעשייה

 10. ארנונה על צוברי גז

 11. תשובת מנהל הארנונה

 12. חוב ארנונה של נפטר

 13. ארנונה על נכס בבניה

 14. ארנונה אולפן הקלטות

 15. ארנונה על תחנת רכבת

 16. ארנונה מוסדות לקשישים

 17. ארנונה על חניון מקורה

 18. ארנונה על בניין שנהרס

 19. ארנונה על מעון חינוך

 20. ארנונה על מקורות מים

 21. חובת פירוט חוב ארנונה

 22. חוב ארנונה של עיזבון

 23. ארנונה על מרפאה בבית

 24. הליך תלוי ועומד ארנונה

 25. ערעור על סיווג ארנונה

 26. ארנונה על חניון קניון

 27. תעריף ארנונה בית מלון

 28. פטור מארנונה לנכס הרוס

 29. ארנונה על חניון בתשלום

 30. העלאת ארנונה ללא אישור

 31. פטור מארנונה לעדה דתית

 32. פטור ל-6 חודשים מארנונה

 33. סיווג ארנונה בית אבות

 34. סיווג נכס לצורכי ארנונה

 35. חוב ארנונה של שותף בנכס

 36. איך מערערים על ארנונה ?

 37. ארנונה על חניון תת קרקעי

 38. ארנונה על משרד עורכי דין

 39. ארנונה על בתי מלון באילת

 40. עתירה לביטול חיוב ארנונה

 41. ארנונה על קומת קרקע בנייה

 42. ארנונה על חניון חברת ביטוח

 43. חובות ארנונה של נכס משועבד

 44. ארנונה על מרתף לשימוש עסקי

 45. סיווג ארנונה מסעדה לעובדים

 46. שינוי סיווג ארנונה של חנות

 47. הסבת חוב ארנונה ע"ש הבעלים

 48. שינוי ארנונה עקב טעות מדידה

 49. ארנונה על נכס של חברת ביטוח

 50. ארנונה על מכון טיפול בשפכים

 51. פטור מארנונה בית ספר מקצועי

 52. הטלת חוב ארנונה ללא נימוקים

 53. טעות בחישוב שטח לצרכי ארנונה

 54. חוב ארנונה על משרד עורכי דין

 55. סמכות בית משפט תביעות ארנונה

 56. סמכות ועד מקומי גביית ארנונה

 57. חוב ארנונה על חנות בתל אביב

 58. ארנונה על משרדי הנהלה של בנק

 59. הרמת מסך לגביית חובות ארנונה

 60. פסק דין הצהרתי - תשלום ארנונה

 61. סיווג נכס כמחסן הפחתת ארנונה

 62. אי תשלום ארנונה למועצה אזורית

 63. קביעת ''מחזיק'' לצורכי ארנונה

 64. חוב ארנונה בתקופת שכירות דירה

 65. בקשות למתן פטור מתשלום ארנונה

 66. עיקול טלויזיה בגלל חוב ארנונה

 67. הפחתת ארנונה ללא אישור שר האוצר

 68. החזר ארנונה על מספרות בתל אביב

 69. ערר על ארנונה על משרד בתל אביב

 70. החזר ארנונה עקב תיקון גודל השטח

 71. חובת מנהל הארנונה להשיב על השגה

 72. ביטול שינוי סיווג ארנונה של נכס

 73. מניעת מימוש עיקול על חוב ארנונה

 74. גביית ארנונה למרות פטור מארנונה

 75. חיוב הבעלים בארנונה על נכס מושכר

 76. ארנונה על החלק היחסי בשטח המשותף

 77. ארנונה על נכסים מחוץ לתחום השיפוט

 78. תביעה ייצוגית נגד שינוי צו ארנונה

 79. פירוט חוב ארנונה בקשת רשות להתגונן

 80. גביית ארנונה ממי שאינו מחזיק בנכס

 81. חיוב בעלים של נכס בשכירות בארנונה

 82. חיוב ארנונה רטרואקטיבי של מיליונים

 83. עתירה כנגד חיוב ארנונה רטרואקטיבי

 84. תביעה ייצוגית על חישוב הנחה בארנונה

 85. בקשה לשינוי סיווג נכס לצורכי ארנונה

 86. תיקון שומת ארנונה בניגוד להסכם פשרה

 87. חובת פירוט מידות הנכס לצורכי ארנונה

 88. אחריות בעל מניות בחברה לחובות ארנונה

 89. תיקון טעות חיוב ארנונה של גן אירועים

 90. שינוי תעריף ארנונה ע''י רשות מקומית

 91. חובות ארנונה ככלל אינם ניתנים לקיזוז

 92. ערעור מנהל הארנונה על החלטת ועדת הערר

 93. חוב ארנונה על בעל מניה של חברה שנמחקה

 94. חוב ארנונה - שעבוד ראשון או שעבוד רגיל

 95. הארכת מועד להודעה על חדילת גביית ארנונה

 96. פסק דין לחייב בתשלום חובות ארנונה כללית

 97. השגה על חיוב ארנונה - אי מתן תשובה במועד

 98. הנחה בארנונה בכתב בפגישה בלשכת ראש העיר

 99. ערעור על סיווג נכס ע''י ועדת ערר לארנונה

 100. פס"ד בעניין ארנונה לתחנות לבריאות המשפחה

 101. פטור מארנונה למוסד חינוכי ללא כוונת רווח

 102. חיוב ארנונה שגוי בהתאם לסיווג כ"נכס מסחרי"

 103. מחלוקת לגבי זהות המחזיק בנכס לצורכי ארנונה

 104. סמכות עניינית ליתן צו הצהרתי בעניין ארנונה

 105. תביעה בגין הוצאות המושכר - מים, ארנונה וחשמל

 106. ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה חיפה

 107. עתירה להורות לעירייה לתקן רישום חיובי ארנונה

 108. סיווג "עסקים אחרים" או "תעשיה" - לצרכי ארנונה

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון