חכירה - רשימת נושאים


 1. חכירה לצמיתות

 2. הסכם חכירה מהוון

 3. ניכוי דמי חכירה

 4. רישום חכירה במגרשים

 5. תביעה להחזר דמי חכירה

 6. פקיעת זכות חכירה רשומה

 7. רישום חוכר בחכירה מהוונת

 8. חכירה לדורות לעומת בעלות

 9. אי תשלום דמי חכירה שנתיים

 10. מה ההבדל בין חכירה לבעלות

 11. זכות חכירה לדורות של קיבוץ

 12. החזר דמי חכירה ששולמו ביתר

 13. הסכם חכירה של מושב עם קק''ל

 14. חכירה לדורות שכירות ללא שינוי

 15. דמי חכירה למנהל מקרקעי ישראל

 16. ביטול זכייה במכרז לחכירת מגרש

 17. תניית שינוי ייעוד בהסכם חכירה

 18. התיישנות תביעה לתשלום דמי חכירה

 19. חוזה חכירה - דמי חכירה מהוונים

 20. מס רכישה בגין מימוש זכות חכירה

 21. סילוק יד בסיום תקופת חכירת משנה

 22. פיצוי לפי סעיף 197 בעל זכות חכירה

 23. חידוש חוזה חכירה מנהל מקרקעי ישראל

 24. תביעה לאכיפת הסכם העברת זכויות חכירה

 25. תביעה לרישום זכות חכירה לדורות במקרקעין

 26. ביטול רכישת זכויות חכירה בנכס של המינהל

 27. דמי חכירה עד ליום תשלום הפיצויים בעד ההפקעה

 28. חישוב זכויות חכירהה כהכנסה לצורך הבטחת הכנסה

 29. קניית זכויות חכירת משנה ב"מחשבה" שמדובר ב"בעלות"

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון