תכנון ובניה - רשימת נושאים


 1. טיעונים לעונש תכנון ובניה

 2. סעיף 212 לחוק התכנון והבניה

 3. סעיף 200 לחוק התכנון והבניה

 4. דיני תכנון ובניה בבית משותף

 5. סעיף 212 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 212 לחוק התכנון והבנייה

 7. עבירות תכנון ובניה זוטי דברים

 8. סעיף 200 לחוק התכנון והבנייה

 9. תביעה בגין רשלנות בתכנון בניין

 10. תביעה נגד אדריכלים על תכנון מבנה

 11. זיכוי מחמת הספק בעבירות תכנון ובניה

 12. סמכויות אכיפה על פי חוק התכנון והבניה

 13. פסיקת הוצאות לנאשם בעבירות תכנון ובניה

 14. צו הריסה - סעיף 212 לחוק התכנון והבניה

 15. ביטול החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה

 16. בקשה לעיכוב דיון בועדת ערר לתכנון ובנייה

 17. הפסקת שימוש - סעיף 239 לחוק התכנון והבניה

 18. פגמים פרוצדוראליים בהליך פלילי תכנון ובניה

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון