פירוק שיתוף - רשימת נושאים


 1. הזכות לתבוע פירוק שיתוף

 2. תביעה לפירוק שיתוף בדירה

 3. פירוק שיתוף בדרך של מכירה

 4. תשלומי איזון בפירוק שיתוף

 5. פירוק שיתוף במקרקעין פסיקה

 6. תשריט חלוקה - שיתוף במקרקעין

 7. התנגדות לפירוק שיתוף במקרקעין

 8. ערעור על פירוק שיתוף במקרקעין

 9. פירוק שיתוף בחלקים בלתי מסוימים

 10. סמכות עניינית פירוק שיתוף במקרקעין

 11. פירוק שיתוף בין בני זוג לבקשת הבנק

 12. ערעור על פירוק שיתוף בדירה בין אחים

 13. פירוק שיתוף בדרך של רישום בית משותף

 14. חזקה ייחודית - פירוק שיתוף במקרקעין

 15. פירוק שיתוף במקרקעין מכר בכינוס נכסים

 16. הגשת תביעה לפירוק שיתוף ע"י כונס נכסים

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון