בוררות - רשימת נושאים


 1. חוק הבוררות

 2. מעין בורר

 3. התפטרות בורר

 4. הבהרת פסק בוררות

 5. תביעה למינוי בורר

 6. בורר או מעין בורר

 7. העברת בורר מתפקידו

 8. סעיף 29 לחוק הבוררות

 9. פסק בוררות לא מנומק

 10. חובת הנאמנות של בורר

 11. בקשה להבהרת פסק בורר

 12. בוררות בין עורכי דין

 13. בקשה לבטל פסק בוררות

 14. סעיף 30 לחוק הבוררות

 15. פסק בורר מעשה בית דין

 16. בקשה למינוי בורר חליף

 17. מעמד מעין בורר בפסיקה

 18. טענת קשר עסקי עם הבורר

 19. בקשה למינוי בורר משפטן

 20. טעות גלויה על פני הפסק

 21. בוררות לפי הדין המהותי

 22. בקשה להארכת מועד בוררות

 23. בקשה להעברת בורר מתפקידו

 24. ביטול פסק בורר עקב פגמים

 25. מינוי בורר בהסכם עם הרשות

 26. ביטול פסק בורר מחמת תרמית

 27. שטר בוררות בין עובד למעביד

 28. בחירה בין שתי תניות בוררות

 29. היכרות בין בורר לאחד הצדדים

 30. בית דין צדק בני ברק - בוררות

 31. בקשה לאישור פסק בוררות של רב

 32. בוררות בין קבלן למזמין עבודה

 33. בקשות לאישור וביטול פסק בורר

 34. ביטול פסק דין המאשר פסק בורר

 35. נימוק פסק בוררות בניגוד להסכם

 36. סמכות הבורר לדון בשאלת סמכותו

 37. תניית בוררות בהסכם שפקע תוקפו

 38. ביטול פסק בורר נגד חברה בפירוק

 39. התערבות בית המשפט בפסקי בוררות

 40. ההבדל בין שמאי מכריע לבין בורר

 41. ההבדל בין בורר לבין מומחה מוסכם

 42. אישור פסק בורר בית הדין לממונות

 43. הבורר לא אפשר להגיש תביעה שכנגד

 44. ביטול מכתב פיטורים במהלך בוררות

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון