תביעות - רשימת נושאים


 1. תביעה למינוי בורר

 2. תביעה להחזר הלוואה

 3. תביעה בגין גניבת עין

 4. תביעת חוב - חוק המשכון

 5. תביעה לתשלום חוב לחברה

 6. תביעה לתשלום חוב הלוואה

 7. תביעה בגין בגדים מזויפים

 8. תביעה שהוגשה להשבת הלוואה

 9. תביעה בגין אי הקצאת מניות

 10. תביעה לעמלות מהכסות של חברה

 11. תביעה כספית לתשלום יתרת חוב

 12. תביעה בגין רשלנות רשם החברות

 13. תביעה בגין חוב על שתילי ורדים

 14. תביעת רשלנות כונס נכסים על דירה

 15. תביעה לתשלום חוב על עבודות בניה

 16. תביעה בין אחים בעלי מניות בחברה

 17. תביעה של חברה זרה נגד חברה ישראלית

 18. תביעות הדדיות בין בעלי מניות בחברה

 19. תביעה בגין יתרת חוב על שירותי פרסום

 20. תביעה נגד ברוקר על הפסדים בשוק ההון

 21. תביעת חוב בגין שכר של עורך דין בחברה

 22. תביעה נגד עובד לפי חוק עוולות מסחריות

 23. תביעה לפיצוי בגין גניבת סודות מסחריים

 24. תביעה כספית בגין חוב עבור ציוד מחשבים

 25. תביעה כספית אשר עניינה תמורה בעסקת מניות

 26. תביעה אישית נגד כונס נכסים בהוצאה לפועל

 27. תביעה להחזרת כסף שניתן בנאמנות לרכישת דירה

 28. תביעה נגד איש עסקים בגין חובות חברה בבעלותו

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון