משפט בינלאומי - רשימת נושאים


 1. מהי הגדרת "פסק חוץ" ?

 2. אכיפת פסק חוץ פלורידה

 3. איחור משלוח מטען מחו"ל

 4. חוסר במטען מחו''ל

 5. תניית שיפוט זר ייחודית

 6. ערעור על אכיפת פסק חוץ

 7. המצאה מחוץ לתחום השיפוט

 8. נזקים למטען בהובלה ימית

 9. בקשה מתוקנת לאכיפת פסק חוץ

 10. המצאת כתב תביעה מחוץ לתחום

 11. איחוד עילות באכיפת פסק חוץ

 12. מימוש נכסים על בסיס פסק חוץ

 13. עיכוב הליכים תניית שיפוט זר

 14. תניית שיפוט זר - דין אנגלי

 15. המצאה מחוץ לתחום בתביעה שכנגד

 16. בקשה לאכיפת פסק חוץ עיקול זמני

 17. ערעור על היתר המצאה מחוץ לתחום

 18. טענת העדר סמכות שיפוט בינלאומית

 19. המצאה לצד שלישי מחוץ לתחום השיפוט

 20. תביעה בגין עלות הובלה אווירית של מטענים

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון