מס הכנסה - רשימת נושאים


 1. מס תשומות

 2. הפחתת כפל מס

 3. החזר מס בולים

 4. ערעור על כפל מס

 5. אי תשלום מס שנוכה

 6. מס הכנסה קילומטראז

 7. פסילת ספרי חשבונות

 8. החזר עודף מס תשומות

 9. ארכה להגשת דו"ח שנתי

 10. הנחה במס לתושבי נהריה

 11. פטור לקבלן ממס עסקאות

 12. ביטול הסכם עם מס הכנסה

 13. ערעור מס הכנסה - מאפיה

 14. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 15. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 16. ביטול צו מס הכנסה לחברה

 17. סיווג מס תקבולים לעובדים

 18. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד

 19. אי העברה במועד של מס שנוכה

 20. אי רישום תקבול בסמוך לקבלתו

 21. קביעת בן הזוג הרשום - מס הכנסה

 22. תנאי שכר של עובדים ברשות המיסים

 23. פטורים לפי סעיף 9 לפקודת מס הכנסה

 24. הסתמכות מס הכנסה על ממצאים של מע''מ

 25. עונש על אי הגשת דוח למס הכנסה במועד

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון