היטל השבחה - רשימת נושאים


 1. מה זה היטל השבחה ?

 2. תקיפת היטל השבחה

 3. מועד חיוב היטל השבחה

 4. תיקון שומה היטל השבחה

 5. היטל השבחה בשכונת שיקום

 6. היטל השבחה - שכונת שיקום

 7. התיישנות חיוב היטל השבחה

 8. תשלומי איזון - היטל השבחה

 9. פטור מהיטל השבחה שכונת שיקום

 10. סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית

 11. תביעה להשבת תשלומי היטל השבחה

 12. הכרזה כאזור שיקום - היטל השבחה

 13. תשלום היטל השבחה מקופת הכינוס

 14. פטור מהיטל השבחה באזורי מצוקה

 15. התחייבות בחוזה לשלם היטל השבחה

 16. פטור מהיטל השבחה למטרות ציבוריות

 17. הפחתת תשלום לקרן חניה מהיטל השבחה

 18. היטל השבחה בניין עם 4 יחידות דיור

 19. ערר היטל השבחה עילה להפרת חוזה פיתוח

 20. היטל השבחה על הגדלת מספר יחידות דיור

 21. תשלום היטל השבחה כתנאי למתן היתר בניה

 22. היטל השבחה על הוספת יחידות דיור בקיבוץ

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון