מס שבח - רשימת נושאים


 1. תיקון שומת מס שבח

 2. ערר על שומת מס שבח

 3. נוסחה לחישוב מס שבח

 4. החזר מס שבח מקרקעין

 5. ערר יורשים על מס שבח

 6. המרת פטור ממס שבח בחיוב

 7. מס שבח על חוזה מכר מותלה

 8. פטור ממס שבח למוסד ציבורי

 9. מס שבח על מכירת משק חקלאי

 10. האם מס שבח נחשב ל"רווח הון" ?

 11. פטור ממס שבח בנאמנות - סעיף 69

 12. פטור מתשלום מס שבח - נכס במתנה

 13. סיווג כאיגוד מקרקעין לצורכי מס שבח

 14. פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה

 15. פטור ממס שבח במכירת שהתקבלה בירושה לאח

 16. ערעור על פסק דין של ועדת ערר מס שבח מקרקעין

 17. סירוב לחתום על בקשה לקבלת פטור מתשלום מס שבח

 18. רשלנות מקצועית עורך דין מס שבח בעסקת מקרקעין

 19. חישוב מס שבח על עסקת קומבינציה או עסקה "רגילה" ?

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון