חוקי מס - רשימת נושאים


 1. סעיף 39א לפקודת המכס

 2. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 3. סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין

 4. סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית

 5. פטור ממס שבח בנאמנות - סעיף 69

 6. פטורים לפי סעיף 9 לפקודת מס הכנסה

 7. סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה - עבירות מס

 8. הטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון

 9. עבירות על סעיף 117(א)(6) לחוק מס ערך מוסף

 10. החזרת תפוס מכוח סעיף 192 (א)(1) לפקודת המכס

 11. עיצום כספי לפי סעיף 20(ה) לחוק איסור הלבנת הון

 12. הנחה על מס מכירה מכח סעיף 72י לחוק מיסוי מקרקעין

 13. סעיף 14(א) - המועד בו הובאה השומה לידיעתו של החייב

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון