מכתב דחיה כי לא התקיימה בו הגדרת "תאונה" כמשמעותה בסעיף 150 לחוק הביטוח הלאומי

מכתב דחיה כי לא התקיימה בו הגדרת "תאונה" כמשמעותה בסעיף 150 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן- "החוק"), וכי מעיון בפרטי תביעתו עולה, כי הפגיעה ברגלו לא נגרמה ע"י גורם חיצוני כלשהו, אלא במהלך הליכה רגילה, ללא סיפור של נפילה או חבלה.

כנגד החלטה זו של הנתבע הוגשה התביעה בתיק שלפנינו.

2. בכתב התביעה טען התובע, כי בתאריך 5.8.2012, בעת שצעד באזור השוק העירוני, בחדרה, חש כאב חד ברגלו הימני.
התובע טען בכתב התביעה, כי המדרכה עליה צעד היתה מדרכה שבה גבשושיות, אולם גם בכתב התביעה, אין טענה כלשהי למעידה, נפילה, חבלה וכד'.

3. הנתבע בכתב הגנתו חזר על האמור במכתב הדחיה וטען, כי לא התקיימו בתובע הוראות החוק באשר לזכאות לדמי תאונה, מאחר ופגיעתו של התובע לא נגרמה ע"י גורם חיצוני כלשהו.
4. בתאריך 9.9.2012 הגיש התובע לנתבע טופס תביעה לדמי תאונה ובטופס ציין, כי בתאריך 5.8.12 בסמוך לשעה 11:30:
"במהלך הליכה בחדרה הרגשתי כאב חד ברגל ימין".

אין בטופס זה אירוע תאונתי כלשהו.
לטופס צורפה תעודה רפואית ראשונה לנפגע בתאונה, אשר מולאה ע"י ד"ר קוזניצוב, ואשר בה צוין שהתובע פנה לקבלת טיפול רפואי בתאריך 6.8.12, וכי לדברי התובע, בתאריך 5.8.12, בעת הליכה, הרגיש כאבים ברגל ימין והגבלה בתנועה.
המימצא הקליני שצוין בתעודה, הינו:
"כיבים, נפיחויות רגישות במישוש ותנועות בשוק רגל ימין".

כמו כן צוין, כי התובע פנה לבית החולים הילל יפה בחדרה ב-6.8.12, בוצעה לו בדיקת דופלר אשר לא הדגימה פקקת.
לתובע ניתנה תקופת אי כושר מ-5.8.12 ועד 14.9.12.

5. מעיון בסיכום האישפוז של התובע בבית החולים הילל יפה בחדרה, עולה, כי התובע היה מאושפז מ-6.8.12 ועד 8.8.12.
בסיכום האישפוז נכתב:

"התקבל עקב כאבים באזור שוק ימין, שהחלו יומיים טרם קבלתו בזמן הליכה באופן פתאומי עם נפיחות מידית של חלק אחורי של שוק ימין ואזור הקרסול. ללא סיפור של נפילה או חבלה, ללא סיפור דומה בעבר, ללא קוצר נשימה".

בעקבות בדיקת דופלר שבוצעה לתובע, נמצא, כי הוא לא סובל מפקקת ורידים. נמצאו מדדי דלקת מעט מוגברים, וכן צוין, שהאורטופד שבדק את התובע התרשם מתמונה קלינית של קרע של גסטרוקנמיוס מימין, ולכן התובע גובס, עם המלצה לביקורת בעוד שבוע.
התובע קיבל משככי כאבים.

6. גם בעדותו של התובע היום לפנינו, לא תיאר התובע אירוע פתאומי כלשהו, שבו גורם חיצוני הביא לחבלה פיזית בעקבותיה הופיעו הכאבים בשוק.

7. סעיף 151 לחוק קובע, כי מבוטח שארעה לו תאונה יהיה זכאי לדמי תאונה בעד פרק הזמן שבו הוא נמצא בישראל ואבד לו כושר התפקוד.
"תאונה" מוגדרת כ"אירוע פתאומי שבו גורם חיצוני מביא לחבלה פיזית וכתוצאה ממנה לאובדן כושר התפקוד".

התובע, הן בפניותיו לגורמים הרפואיים השונים בזמן אמת, והן בעדותו לפנינו, לא תיאר אירוע שבו גורם חיצוני הביא לחבלה פיזית.
בנסיבות אלה, אין מנוס מדחיית תביעתו.

8. יחד עם זאת, ברצוננו לציין, כי מן הראוי היה שהנתבע ישקול להוסיף במכתבי הדחיה, כגון זה שנשלח לתובע - ככל שהמדובר באדם עובד שנגרמה לו מחלה, שאיננה תאונת עבודה ואשר איננה אף תאונה לעניין פרק ו' לחוק - את האפשרות לפנות על מנת שתיבדק זכאותו להבטחת הכנסה, או ככל שהמדובר בתקופת אי כושר ארוכה בשל מחלה, לפנות על מנת שתיבדק זכאותו לנכות כללית.

9. תביעת התובע שנדחתה, הינה תביעה לדמי תאונה, ותביעה זו נדחתה כדין, לאור הוראות החוק והתשתית העובדתית העולה מטופס התביעה ומהרישומים הרפואיים.

10. אין צו להוצאות.

11. לצדדים זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלת פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גמלה חוסמת תקנה 11

 2. מענק לימודים לגרושה

 3. זכות הזקיפה - סעיף 329

 4. תסמונת PDD ביטוח לאומי

 5. תגמול נצרך ביטוח לאומי

 6. תסמונת rsd ביטוח לאומי

 7. בדיקת oae – ביטוח לאומי

 8. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 9. פיברומיאלגיה ביטוח לאומי

 10. הסבה מקצועית ביטוח לאומי

 11. דמי שיקום מקצועי לסטודנט

 12. תביעה לקבלת שיקום מקצועי

 13. מענק לימודים לאם חד הורית

 14. התיישנות חוב לביטוח לאומי

 15. אי ספיקת כליות ביטוח לאומי

 16. גב תפוס בעבודה ביטוח לאומי

 17. סעיף 329 לחוק הביטוח הלאומי

 18. סעיף 107 לחוק הביטוח הלאומי

 19. אישור תעודת מחלה ביטוח לאומי

 20. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 21. הגשת תביעת ביטוח לאומי באיחור

 22. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 23. רישום כעובד עצמאי בביטוח לאומי

 24. תקנה 27(ב) לתקנות הביטוח הלאומי

 25. זכויות מביטוח לאומי למשפחת מחבל

 26. סעיף 369 (א) לחוק הביטוח הלאומי

 27. דחיית תביעה לדמי תאונה מביטוח לאומי

 28. פיצול הדיון על 2 נכויות בביטוח לאומי

 29. תשלום ביטוח לאומי בזמן לימודים בחו''ל

 30. ערעור לפי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 31. הרוג מלכות - חוק התגמולים לאסירי ציון

 32. דחיית בקשת הענקה מטעמי צדק בביטוח לאומי

 33. שיעור ניכוי ביטוח לאומי בתביעה נגד המזיק

 34. הארכת המועד להגשת ערעור בתביעת ביטוח לאומי

 35. תשלום דמי תאונה לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי

 36. תביעה כנגד החלטת וועדת הרשות להכיר כ"נכה נזקק"

 37. תביעה כנגד החלטת הועדה לביטול חובות לביטוח לאומי

 38. בקשת דיון בהחמרה לפי תקנה 36 לתקנות הביטוח הלאומי

 39. תביעה לתשלום שני מענקי נכות בגובה של 70 קצבאות חודשיות

 40. נפגע ונחבל בגב תחתון, ופגיעתו הוכרה על ידי ביטוח לאומי כפגיעה בעבודה

 41. ערעור על החלטת הוועדה לא לצרף נכויות על פי תקנה 12 לתקנות הביטוח הלאומי

 42. ביטוח לאומי טען כי בפסק הדין המוסכם לא הוכרה הפגיעה בעבודה על דרך הגרימה

 43. מכתב דחיה כי לא התקיימה בו הגדרת "תאונה" כמשמעותה בסעיף 150 לחוק הביטוח הלאומי

 44. לטענת ביטוח לאומי התביעה הוגשה בחלוף כמעט 3 שנים ממכתב הדחיה, ולא בתוך 12 חודשים כאמור בתקנות

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון