הועדה המקומית לא פעלה בהתאם להנחיות בהחלטת ועדה זו

הועדה המקומית לא פעלה בהתאם להנחיות בהחלטת ועדה זו ולא דנה בבקשה בתוך התקופה שנקבעה. בשל כך, נקבע דיון נוסף בפנינו ורק ערב הדיון התקבלה הודעה כי הועדה המקומית מתכוונת לדון בבקשה, וכך נראה שנעשה. עם זאת, כתוצאה מהתנהלות הועדה נאלצה העוררת להגיע לדיון נוסף בפנינו, ובשל כך ולאור אי עמידה בזמנים שנקבעו על ידינו, אנו פוסקים כי הועדה תשלם סך של 5,000 ₪ + מע"מ הוצאות דיון זה, לעוררת.
נבהיר עוד כי איננו סבורים שבנסיבות העניין יש מקום כי ועדה זו תורה על הוצאת טופס 4, שכן בעבר נמצאו על ידי ועדה זו פגמים בטופס 4 שהוצא על ידי הועדה המקומית ולכן ניתנה החלטה להתלות את טופס 4.
כל עוד לא תתבצע בדיקה על ידי הועדה המקומית וימצא שכל התנאים הנדרשים מולאו על ידי העוררת, לא ניתן להוציא טופס 4.
לעוררת נשמרת זכות ערר על החלטתה החדשה של הועדה המקומית.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ועדה מחוזית

 2. מה זה ועדה מקומית ?

 3. אי זימון לדיון חוזר בועדה המקומית

 4. אי זימון מתנגדים לדיון בועדה המקומית

 5. הועדה המקומית הפרה את החלטת ועדת הערר

 6. ערר על החלטת הועדה המקומית לסרב להפקיד תכנית

 7. הועדה המקומית אינה מוסמכת להוסיף שטחים עיקריים

 8. נטען כי הועדה המקומית טעתה ואף "זיגזגה" בעמדתה

 9. תחנת מעבר לפסולת יבשה שאושרה ע"י הועדה המקומית

 10. הועדה המקומית לא פעלה בהתאם להנחיות בהחלטת ועדה זו

 11. הועדה המקומית קיבלה חלק מהתנגדות ודחתה בקשה לתוספת קומה

 12. החלטת הועדה המקומית שלא לאשר הקמת דיר צאן, מתבן ומחסן חקלאי

 13. הועדה המקומית לתכנון ובנייה בת ים החליטה לאשר תוכנית נקודתית

 14. ערר על החלטת הוועדה המקומית מלאשר בקשה לתוספת מחסן בבניין מגורים

 15. הועדה טענה כי אתר הפסולת אינו מתאים לסביבה ביחס למפעלים סמוכים קיימים

 16. הועדה המקומית קבעה צורך בחתימת המתנגד לתכנן רמפה משותפת למעבר כלי רכב

 17. ערר על החלטת הועדה המקומית אשר החליטה לאשר באופן חלקי הקמת בית מגורים פרטי

 18. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה ראשון לציון להתנות בקשה לאישור שינויים ותוספות

 19. על הועדה המקומית בערר להגיש כתב תשובה ולו על מנת לגלות דעת יתר הצדדים בדבר מסגרת הטענות הצפויה לדיון

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון