מה העונש על תקיפת שוטר ?

מה העונש על תקיפת שוטר ?

השופט י' נועם:
1. לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-משפט השלום בירושלים (כב' השופטת ח' לומפ) בת"פ 9235-09-12. בהכרעת-דין מיום 2.5.13 הורשע המערער בעבירות של תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות והתפרעות – לפי סעיפים 274(1) ו-152 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. בגזר-דין מיום 6.6.13, נידון המערער למאסר בפועל לתקופה של שישה חודשים ויום, למאסר על-תנאי ולפיצוי השוטרת המתלוננת בסכום של 4,000 ₪.

2. הערעור הופנה הן נגד הכרעת-הדין המרשיעה, והן נגד חומרת העונש; ואולם, במהלך הדיון בערעור חזר בו המערער מהערעור על הכרעת-הדין, ומיקד את טיעוניו אך בעניין חומרת העונש. לאחר תום השמעת טיעוני הצדדים בערעור, החלטנו להזמין חוות-דעת מהממונה על עבודות השירות; ולאחר מתן החלטתנו האמורה, הסכימו הצדדים כי פסק-הדין יינתן לאחר קבלת חוות-דעת מהממונה, ללא צורך בהשלמת טיעונים נוספים.

3. הכרעת-הדין עניינה אירוע שהתרחש בשבת, 1.9.12, באזור רכס שלמה בירושלים. באותו מועד, בסמוך לשעה 16:00, התקהלו קבוצות של יהודים וערבים, ויידו אבנים אלו לעבר אלו. המערער השתתף בהתפרעות לאחר שאביו נפצע, ולאחר שראה את הפוגעים נסים לכיוון שכונת שפט. שוטרים שהגיעו למקום ביקשו מהמתפרעים להתפזר, ועצרו את המערער לאחר שהלה יידה מספר אבנים לעבר המתקהלים שנסו מהמקום. המערער סירב להיכנס לניידת משטרה, ולאחר שהושם אזיק על אחת מידיו, הניף את ידו ופגע בפניה של שוטרת. בית-משפט קמא קבע, כי מתחם העונש ההולם בגין העבירות הנדונות ונסיבות ביצוען נע בין שלושה לעשרה חודשי מאסר. בית-המשפט העמיד את העונש המתאים על שישה חודשי מאסר ויום אחד, בצד מאסר על-תנאי ופיצוי למתלוננת, זאת לנוכח העובדה שמדובר בהרשעתו השלישית של המערער בפלילים.

4. בערעורו על חומרת העונש ציין הסנגור, כי ניתן להסתפק בהטלת מאסר בעבודות שירות; זאת הן לנוכח נסיבות ביצוע העבירות, והן לאור נסיבותיו האישיות של המערער.

המאשימה גורסת, כי עונש המאסר שהוטל על המערער הִנו ראוי והולם ואין מקום להתערב בו.

5. לאחר בחינת מכלול טיעוני הצדדים, הגענו לכלל מסקנה לפיה ניתן להקל ברכיב המאסר, באופן שהמערער ירצה מאסר בעבודות שירות. באשר לנסיבות ביצוע העבירות, יש להדגיש, כי המערער הוזעק לזירת ההתפרעות לאחר שאביו נפצע מיידוי אבן; כי האבן שהשליך המערער לא פגעה באיש; וכי בעניין יידוי האבן לא הואשם המערער, וממילא לא הורשע, בעבירה של ניסיון לגרימת חבלה, אלא בעבירת התפרעות. בכל הנוגע לפגיעה בשוטרת, הרי שנקבע בהכרעת-הדין כי המערער הניף את ידו האזוקה בעת שהתנגד להכנסתו לרכב ביום השבת, בהיותו שומר מצוות, וכי התקיפה לא הייתה מכוונת. מתחם הענישה ההולם שקבע בית-משפט קמא, קרי – מאסר בפועל בין שלושה לעשרה חודשים, מקובל עלינו; והוא מתיישב עם עיקרון ההלימה שבענישה, הערכים החברתיים המוגנים על-ידי העבירות, מדיניות הענישה הנוהגת והנסיבות הקשורות בביצוע העבירות. עם זאת, סבורים אנו כי לנוכח נסיבותיו האישיות של המערער, אשר נישא לאחרונה ומבקש לנהל אורח חיים נורמטיבי, כמו-גם גילו הצעיר בעת ביצוע העבירות, ניתן לגזור עליו עונש מתאים, בתוך מתחם הענישה ההולם, בדרך של מאסר בעבודות שירות, לתקופה המֵרבית הקבועה בחוק.

6. על-יסוד האמור לעיל, הערעור על ההרשעה נדחה; והערעור על גזר-הדין מתקבל באופן חלקי, כך שהמערער ירצה שישה חודשי מאסר בפועל, בעבודות שירות, זאת חלף העונש המאסר לריצוי של ממש של שישה חודשים ויום. יתר רכיבי גזר-הדין יוותרו על כנם.

המערער יבצע את עבודות השירות במרכז השיקום במגדל העמק, כמפורט בחוות-הדעת מיום 2.1.14 של הממונה על עבודות השירות. עבודות השירות יחלו ביום 24.2.14, ובמועד זה יתייצב המערער בשעה 9:00 במפקדת מחוז צפון של הממונה על עבודות השירות, במתחם כלא חרמון.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקיפת שוטר

 2. תקיפה בחנות

 3. תקיפה למוות

 4. תקיפת זקן בביתו

 5. תאונת עבודה תקיפה

 6. תקיפה על ידי קטינה

 7. תקיפת איש צוות מד''א

 8. מהי ההגדרה של תקיפה ?

 9. סעיף תקיפה חוק העונשין

 10. תקיפת בת זוג סעיף 382 ג

 11. תקיפה של אדם בתוך מכונית

 12. תקיפת לקוח ע''י עורך דין

 13. מה העונש על תקיפת שוטר ?

 14. זיכוי מעבירת תקיפת צלמים

 15. זיכוי מעבירת תקיפת בת זוג

 16. זיכוי מעבירת תקיפה בערעור

 17. החמרה בעונש על תקיפת שוטר

 18. זיכוי בערעור על תקיפת שוטר

 19. ביטול כתב אישום תקיפת שוטר

 20. ערעור על קולת העונש על תקיפה

 21. הודאה בעבירות של תקיפת בת זוג

 22. פיצויים על תקיפת תלמיד בית ספר

 23. תקף חברתו לכיתה, וגרם לה חבלות

 24. זיכוי מעבירת תקיפת בעל את אשתו

 25. תקיפה ליד מועדון עם בקבוק שבור

 26. פיצוי על תקיפת שוטר במהלך הפגנה

 27. פיצוי על תקיפת שוטרים במהלך מעצר

 28. פיצויים על תקיפה בעקבות סכסוך עבודה

 29. אחריות על תקיפת עובד במהלך העבודה

 30. הגנה עצמית בתביעה אזרחית בגין תקיפה

 31. "הגנה עצמית" מפני תקיפה בתביעה אזרחית

 32. תביעת פיצויים בגין נזקים בעקבות תקיפה

 33. תביעה לפיצוי נזקי גוף בגין אירוע תקיפה

 34. ערעור על עונש לשוטר מג"ב שהורשע בתקיפה

 35. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף בגין תקיפה בחו"ל

 36. תביעה: פיצוי בסך 30,000 ₪ בגין תקיפה בלובי של בניין מגורים

 37. עבירת תקיפה "סתם" לפי סעיף 379 לחוק העונשין - 3 חודשי מאסר

 38. תקיפה הגורמת לחבלה ממש לפי סעיף 380 לחוק העונשין, תשל"ז-1977

 39. תקיפת חסר ישע, עבירה לפי סעיף 368ב(א) סיפא לחוק העונשין, התשל"ז-1977

 40. ניסיון מתוכנן לפגוע באדם על רקע של סכסוך שלא צלח על רקע של מעורבות משטרתית

 41. טענת תקיפה ללא סיבה מוצדקת בסניף הביטוח הלאומי ע"י שוטר משטרת ישראל ומאבטח

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון