תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה, כאשר משאית הנתבעים הגיחה לפתע מאחור במהירות, פגעה בחלקו האחורי של רכב התובעים, והדפה אותו אל עבר מעקה הבטיחות משמאל, ומשם, מעוצמת הפגיעה, נהדף הרכב לצדו השני של הכביש ונעצר.

גרסת הנתבעים באשר לנסיבות התרחשות התאונה


לטענת הנתבעים, התאונה אירעה עת נסעה משאית הנתבעים בנתיב הימני, כאשר רכב התובעים פגע בה בחוזקה בצד שמאל, ומעצמת הפגיעה נהדף רכב התובעים למעקה הבטיחות משמאל ולאחר מכן לימין.


הראיות שהציגו הצדדים



הצדדים הציגו את הראיות הבאות:
כתבי הטענות, על נספחיהם.
הודעות על התאונה.
תמונות הרכבים ונזקיהם.
עדויות הנהגים המעורבים בדיון לפניי.
במהלך הדיון הגישו הנתבעים תמונות מטעמם, אשר לא הוגשו עם כתב ההגנה, מן הטעם שהוצאו ממכשיר הטלפון הנייד של נהג רכב הנתבעים. התמונות הוגשו וסומנו (נ/1) וניתנה לב"כ התובעים הזדמנות מלאה לעיין בהן ולחקור את נהג רכב הנתבעים ביחס אליהן.

לפיכך, התמונות התקבלו כראיה.




הכרעה



לאחר שבחנתי את ראיות הצדדים וטענותיהם אני מוצא לקבל את התביעה בחלקה, באופן בו 25% מהאחריות לקרות התאונה יוטלו על כתפי הנתבעים ו-75% מהאחריות לקרות התאונה יוטלו על כתפי התובעים.
לאחר בחינת הראיות מצאתי שלא לקבל את גרסת נהגת רכב התובעים.
גרסת נהגת רכב התובעים הייתה מבולבלת, לא עקבית ולא תואמת את ממצאי הנזק מטעם התובעת עצמה. כך, למשל:
בכתב התביעה ואף בראשית עדותה של הנהגת בבית המשפט, נמסר כי משאית הנתבעים פגעה ברכב התובעים מאחור. ואולם, עיון בתמונות הנזק לרכב התובעים, כמו גם בדו"ח השמאי מטעמם, מעלה כי הרכב לא ניזוק בחלקו האחורי.
בהמשך עדותה שינתה נהגת התובעים את גרסתה ומסרה, כי הפגיעה הייתה בפינה האחורית ובדופן. המדובר בגרסה כבושה ובהרחבת חזית.
בהודעתה לחברת הביטוח מסרה הנהגת, כי משאית הנתבעת הגיעה מאחור ומימין, ואילו בראשית עדותה בבית המשפט העידה הנהגת כי המשאית הגיעה מאחור ומשמאל, ורק בהמשך שינתה את עדותה וחזרה לגרסתה בהודעה, לפיה המשאית הגיעה מאחור ומימין.
בנוסף, מיקום הפגיעה במשאית הנתבעים אינו תואם את גרסת נהגת רכב התובעים. מהתמונות עולה כי מיקום הפגיעה במשאית הנתבעים הנו בחלק האמצעי של המשאית (שם נותרה דלת רכב התובעים, שנתלשה). אילו גרסת נהגת רכב התובעים הייתה נכונה, היה מצופה שמיקום הפגיעה יהיה בחלק הקדמי יותר של משאית הנתבעים, אך לא כך הדבר.
גרסת נהג משאית הנתבעים הייתה אמנם ברורה ועקבית, אך לאחר בחינת הראיות אינני יכול לקבלה במלואה:
הגרסה אינה מתיישבת במלואה עם הנזקים לרכב התובעים. רכב התובעים ניזוק גם בחלק האחורי של דופן ימין ומנגד ולא ניזוק בחזיתו (כתוצאה מההתנגשות עם המשאית. כן ניזוק בחזית מהמעקה, לאחר מכן). אילו גרסת נהג משאית הנתבעים הייתה נכונה במלואה היה מצופה לראות נזקים בפינה הימנית הקדמית שמקורם בהתנגשות בין הרכבים, ונזקים כאלו לא קיימים.
אין חולק, כי רכב התובעים נהדף שמאלה, וגם נתון זה אינו מתיישב עם גרסת נהג משאית הנתבעים.
הנתבעים לא זימנו לעדות עד ראיה לאירוע, על אף שפרטיו היו בידיהם, ובכך יש כדי לפעול ראייתית לחובת הנתבעים.
נהג משאית הנתבעים העיד כי לא הבחין ברכב התובעים טרם התאונה.
משקלול הראיות כולן אני מסיק, כי התאונה אירעה באשמתה העיקרית של נהגת רכב התובעים, אשר סטתה במידה ניכרת מכיוון נסיעתה והתקרבה בצורה מסוכנת למשאית הנתבעים.
במקביל, יש להטיל אחריות לתאונה גם על נהג משאית הנתבעים, אשר התקרב אף הוא בצורה מסוכנת אל רכב התובעים. מסקנה זו נובעת הן מאופי הנזק לרכב התובעים, הן מכיוון הדיפתו לאחר הפגיעה, והן מעדותו של נהג משאית הנתבעים, לפיה לא הבחין ברכב התובעים טרם התאונה, ובהתחשב בחובת הזהירות המוגברת המוטלת על נהג משאית.
לאחר ביצוע הערכה של התרומה היחסית של כל אחד מהנהגים לתאונה, אני קובע כי 25% מהאחריות לקרות התאונה יוטלו על כתפי הנתבעים ו-75% מהאחריות לקרות התאונה יוטלו על כתפי התובעים.


סיכום



התביעה מתקבלת בחלקה, באופן בו 25% מהאחריות לקרות התאונה מוטלים על כתפי הנתבעים ו-75% מהאחריות לקרות התאונה מוטלים על כתפי התובעים.
לפיכך, על הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים הבאים:
סך של 13,013 ₪ בגין הנזקים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 15.8.10, ועד ליום התשלום המלא בפועל.
החזר אגרת בית משפט ששולמה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 15.8.10, ועד ליום התשלום המלא בפועל.
סך של 350 ₪, בגין שכר העדים בו חויבו התובעים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום (יום מתן פסה"ד) ועד ליום התשלום המלא בפועל.
סך של 1,536 ₪, בתוספת מע"מ כחוק, בגין שכר טרחת עורך דין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום (יום מתן פסה"ד) ועד ליום התשלום המלא בפועל.







לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון