תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף בגין תקיפה בחו"ל

תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף בגין תקיפה בחו"ל

התביעה החלה כתביעה קטנה ולאור אופיה ואופי הטענות שנטענו בה הועברה על ידי לפסים אזרחיים והתנהלה בדרך זו.

המדובר באירוע שהתרחש במהלך ליל סדר שנערך בקפריסין, אירוע שהשתתף בו גם התובע.

בכתב התביעה הקטנה שהוגש ע"י התובע ביום 12.9.10 בתיק זה תבע התובע את הסכום המקסימלי שהיה באותה עת בבימ"ש לתביעות קטנות בסך 31,200 ₪ והתביעה הופנתה כנגד תנועת חב"ד בלבד. התובע ציין שם בסעיפים 3-8, את נסיבות האירוע.
בסעיפים 4-6 צין התובע:

"דא עקא שהשתתפות התובע באירוע הנ"ל (אירוע שעל פי סעיף 3 התרחש בתאריך 29.3.10 ערב ליל הסדר בנוכחות אשתו של התובע כאשר התובע שילם 50 יורו בגין השתתפות באירוע זה) הפכה לסיוט המלווה אותו עד היום הזה וקשה לו לעלות על הדעת מה המניע שהביא מאן דהוא שהשתתף בליל הסדר לתקוף לפתע את התובע ללא הכרות מוקדמת עם התוקף. התובע שהציג עצמו כאחראי על אבטחה במקום התנפל על התובע, הוציא אותו בברוטליות ובכוחנות אל מחוץ לאולם לעיני כל המסובים ובכך הוא השפיל וביזה את התובע ואף רמס את כבודו. כל זאת על לא עוול בכפו של התובע. בנוסף התוקף נתן הנחיה למאבטחים שלא לאפשר לתובע כניסה לאולם בו נערך ליל הסדר".
בסעיף 6 ממשיך התובע ומתאר את נזקיו הגופניים:

"בעטייה של התקיפה הברוטלית התובע עמד על סף אובדן ההכרה. האמבולנס שהוזמן למקום הבהיל את התובע לבית החולים בלרנקה, שם אובחן שהוא סובל מלחץ דם גבוה, כאבים עזים בחזה, עליה ברמת הסוכר בדם, ומצב נפשי קשה בעטייה של הטראומה שארעה באותו ליל סדר שיהיה בבחינת "דיראון עולם" עבור התובע".

בכתב התביעה המתוקן שהוגש ע"י התובע לאחר שפנה לייצוג משפטי ולאחר שהתיק עבר לפסים אזרחיים כתב התביעה המתוקן הועמד על 200000 ₪. יש לציין כי לכתבי הטענות צורפו מסמכים רפואיים ואולם בשום שלב לא הגיש התובע חוו"ד רפואית על מנת לתמוך בטענת הקשר הסיבתי הרפואי שבין הבעיות הרפואיות שנוצרו כתוצאה מאותו אירוע אשר התרחש בלרנקה ולמעשה התובע לא טען לנכות במקרה זה ואולם העריך את נזקיו בסכום של 200000 ₪ ועוד אזדקק לעניין זה בהמשך.
התביעה וכתב התביעה המתוקן הוגשה כנגד תנועת חב"ד מכפר חב"ד תוך ציון שמו של יוסף לבנהרץ וכנגד הרב של חב"ד בקפריסין הרב אריה זאב רסקין, אשר כנגדו לא הוגשה התביעה הקטנה.

כאן המקום לומר, כי מעבר להכחשות הכלליות של הנתבעת טענה הנתבעת מס' 1 שרק היא הגה כתב הגנה שכן למעשה מעולם לא נתבקשה ולא ניתנה החלטה על המצאה מחוץ לתחום ביחס לנתבע מס' 2 אשר נמצא בקפריסין, טענת העדר יריבות מול התובע ואף הוגשה בעניין זה בקשה לדחייה על הסף. לאור טענותיו של התובע לא מצאתי לנכון לדחות את התביעה על הסף ואפשרתי שמיעת התיק בראיות. עלי לציין, כי למרות החלטות שניתנו על ידי שעניינן מילוי הליכים מקדמיים הכוללים תשובות לשאלון וגילוי מסמכים כללי וספציפי, לרבות חתימה על וס"ר והמצאת מלוא החומר הרפואי של התובע על מנת שניתן יהיה לעשות הפרדה ולבדוק מאיזה בעיות רפואיות סבל עובר למקרה ומאיזה בעיות רפואיות הוא סבל כתוצאה מן המקרה, לרבות החמרה. בפועל החלטות אלה לא מולאו והצריכו דחיות חוזרות ונשנות של התיק עד שמיעתו הסופית ביום 11.4.13.

עוד עלי לציין, כי התובע הינו רופא במקצועו, מומחה בתחום מחלת הסרטן (סרטן השד) הסובל בעצמו על פי הצהרתו מבעיות רפואיות שונות ומגוונות, לרבות מחלת לב (בכתב התביעה המתוקן ציין התובע כי הוא בעל 60% נכות מהמל"ל עקב אירוע לבבי אשר ארע בחודש יוני 2002).

עוד עלי לציין, כי התובע עצמו מצא לנכון פעמים רבות שלא באמצעות עורך דינו לפנות למותב זה בהודעות שונות ומשונות המתייחסות למצב בריאותו ולהתנהלות התיק ע"י הנתבעת ומשום מה גם הפנה פניות אלה לסגן הנשיא היוצא בדימוס כב' השופט ד"ר מרדכי ארגמן. הנתבעת בצדק מחתה על התנהלות זו ואכן בהחלטות שנתתי ציינתי כי אין שום מקום להתנהל ולנהוג בדרך האמורה.

בישיבת בית המשפט שהתרחשה לבסוף ביום 11.4.13, וזאת לאחר כאמור דחיות שונות לישיבות הוכחות, העידו התובע והעיד הרב צ'רבינסקי יהושוע שהופיע כנציג אגודת חסידי חב"ד הגוף המפעיל את הנתבעת שהינה צעירי אגודת חב"ד.

בחקירתו הנגדית נשאל התובע שאלות שונות המתייחסות לטענת העדר היריבות בין התובע ובין הנתבעת. כן נשאל התובע שאלות הנוגעות לאירוע הנוכחי ומידת האחריות של הרב ריסקין המשמש שליח הוועד בלרנקה. עלי לציין, כי למרות שעל פי כתבי הטענות היתה אשתו של התובע עדה לכל התרחשות העניינים המתוארת על ידו בכתב התביעה, לא מצא התובע לנכון להביא את אשתו לעדות.

בתשובות לשאלות ביחס לאירוע, ענה בעמ' 12 לפרוטוקול:
"ש. אתה טוען שבליל הסדר הותקפת על ידי איש ביטחון בנוכחות הרב רסקין?
ת. זה נכון.
ש. אתה גם טוען שהוא היה עד לאירוע ולא מנע אותו.
ת. נכון.
ש. מי תקף אותך.
ת. לא יודע את השם שלו. ניסינו לברר עם רסקין והוא לא מוכן לתת את השם שלו. היו עדים לאירוע. אנחנו לא מכירים את האנשים. גם אשתי היתה במקום. לא ידעתי שצריך להביא את אשתי לעדות, נביא אותה לעדות".

למעשה משמעות עדותו של התובע שהוא מבסס את תיאור האירוע כפי שנמסר על ידו בבחינת עדות יחידה של בעל דין אשר לפי סע' 54 לחוק הראיות מחייב את בית המשפט לנמק מדוע תתקבל גרסתו כפי שמתוארת. מכל מקום, האחריות על חב"ד לטענתו של התובע היא משום היותו של הרב רסקין הבכיר במקום אשר לא מנע את מה שעשה איש הביטחון. בהמשך נשאל התובע:
"ש. מדוע לא ביקשת להמציא את כתב התביעה לפי הוראות סדרי הדין לפי החוק הישראלי לרב רסקין בקפריסין.
ת. הגשתי את התביעה בתביעות קטנות נגד אנשי חב"ד. השופט קרא את החומר והתרשם שמדובר בתביעה ענקית וביקש ממני להעביר את התביעה לתביעה אזרחית בפניו.
ש. מדוע לא המצאת את התביעה כדין לרב רסקין.
ת. המצאתי את התביעה כדין לרב, טסתי ללרנקה הוא חתם ואני מתפלא איך בית המשפט לא הוציא צו מעצר נגדו, לא הוציא נגדו הוצאות, לא עיקל את רכושו".

ב"כ הנתבעת 1 מקשה על התובע ומסביר לו כי הגשת תביעה מחוץ לגבולות המדינה מחייבת פרוצדורה של המצאה מחוץ לתחום ותשובת התובע לפרוטוקול בית המשפט עמ' 13 היא כדלקמן:
"ייצגתי את עצמי ולא ידעתי. טסתי לקפריסין במיוחד. עכשיו עורך הדין שלי יגיש את התביעה כמו שצריך".

אכן אין כאן המצאה מחוץ לתחום. לא ברור לי מדוע לאחר שהתובע היה מיוצג לא ביקש המצאה מחוץ לתחום. התובע נסע על דעת עצמו לקפריסין בזמן שהתנהלה התביעה הקטנה ובנסיבות אלה, איני רואה כיצד ניתן לחייב את הרב רסקין שלא הגיש כתב הגנה וגם לא התייצב לדיון ואין ביחס אליו כל אישור מסירה.

אני מוחק, אפוא, את התביעה כנגד הרב רסקין ולמעשה עובר לדון באחריותה של הנתבעת מס' 1, אשר הגישה הגנה ובטענת העדר היריבות.

בטרם אתן את דעתי לסיכומי הצדדים בתיק זה, אציין כי התובע נשאל בפרו' בהקשר זה ובאותה נשימה נשאל נציג הנתבעת 1 שאלות שנועדו לבסס את היריבות המשפטית שבין הצדדים.

בשאלה החזיתית מדוע תבע התובע את צעירי חב"ד, ענה התובע לבית המשפט כדלקמן:
"צעירי חב"ד זה סעיף קטן בחב"ד (צריך כנראה להיות סניף, הערה שלי ע.נווה), חב"ד זו מערכת שלמה ואני תוקף את חב"ד ומי שבא בתור נציג זה צעירי חב"ד. צעירי חב"ד אחראים על רסקין".

ובהמשך:
"יש את המסמך של אתר האינטרנט שמודיע על סניף של צעירי חב"ד בקפריסין לרוב ציון הרב ריסקין".

בתשובות בחקירה נגדית של הרב צ'רבינסקי יהושוע, הסביר העד בתשובה לשאלות ביהמ"ש ( עמ' 18 לפרוטוקול):
"ש. הרב רסקין, מי למעשה אחראי עליו?
ת. המרכז לענייני חינוך בניו-יורק.
ש. השליחים לחו"ל איך נשלחים?
ת. כל שליח שרוצה לצאת לשליחות פונה למרכז לענייני חינוך בניו יורק, מגיש קו"ח בא לראיון ומנתבים אותם בהתאם.
ש. יש זיקה כלשהי לצעירי אגודת חב"ד?
ת. הרב הקים את הארגון הזה בזמנו.
ש. מה עושים צעירי אגודת חב"ד?
ת. ... הפעולות של צעירי אגודת חב"ד בארץ הקודש נעשות רק בארץ. אין לה שום קשר לפעילות שנעשית במקום אחר."

לגבי המקרה של התובע תשובותיו של העד לב"כ התובע שהוא אינו יודע על קיום מקרה כזה או אחר שארע בקפריסין. ובהמשך, בעמ' 19 לפרוטוקול מעיד העד: "אני לא אחראי לעולם. אני אחראי על ארץ הקודש. אכפת לי בתור בן אדם. אני כואב את כאבו של אדם שנעשה לו עוול". ובהמשך מנסה ב"כ התובע ליצור את הזיקה המשפטית שבין הגוף הנתבע (צעירי חב"ד) והרב רסקין, לו מיוחסת הרשלנות או עצימת העיניים שהביאה לידי רשלנות כאשר העד נשאל בעמ' 21 לפרוטוקול, בתשובה לשאלות בימ"ש:
"ש. אתה משלם את המשכורת של הרב רסקין?
ת. לא. אנחנו לא מממנים אותו בכלל. אין שום זיקה בינינו.".

ובהמשך:
"ש. לפני שהוא פתח את בית חב"ד בקפריסין, מה היה התפקיד של רסקין?
ת. לא יודע. לא מכיר אותו בכלל. אני לא רוצה לייצג אותו גם".

עברתי על סיכומי התובע.
בסיכומיו טוען ב"כ התובע, כי מסמכים שהוגשו וחקירות בבימ"ש, היה בהם כדי לבסס את הקשר המשפטי בין הנתבעת 1 ובין העוולות שנגרמו לתובע בלרנקה-קפריסין.

בסעיף 26 לסיכומים הוא כותב:
"מסמכים שצורפו לציבור הרחב אשר צופה באינטרנט למשל, לא ניתן לאבחן ולציבור "הסביר" ברור כי הסניף בלרנקה (למשל) הוא סניף של הנתבעת".

לטענת ב"כ התובע, יש כאן הטעייה של ממש כאשר היה על הנתבעת להדגיש היטב כי הסניף (בלרנקה) איננו סניף שלה וכי אין לה אחריות כלשהי על אותו סניף.
לטענת התובע, הרב צ'רבינסקי אינו יכול להתכחש לכך שכאשר נכנסים לאתר של צעירי חב"ד ורואים סניף בלרנקה מבינים שזהו סניף של צעירי חב"ד, והעד גם מאשר כי מאתרי האינטרנט מגיעים לסניף של קפריסין (הפנייה לעמ' 18 לפרוטוקול שורה 24 ועמ' 20 לפרוטוקול שורות 22-26).

על טענות אלה משיבה הנתבעת בסיכומיה כדלקמן:
"הנתבעת ו/או מי מטעמה לא שלחו את הרב רסקין לקפריסין, לא יזמו את אירוע ליל הסדר בקפריסין, לא שלחו מאן דהוא לארגן את האירוע ו/או לאבטחו, לא השתתפו באירוע ועל כן אין הם נושאים באחריות כלשהי לאירוע הנטען והמוכחש כשלעצמו".

הנתבעת מהבהירה כי המכתב היחיד שצירף התובע, שבאמצעותו ביקש לקשור בין הנתבעת 1 והרב רסקין הוא כתבה מאתר אינטרנט col שבו נאמר כי הרב זאב רסקין יצא לשמש כשליח חב"ד בקפריסין מטעם "המרכז לענייני חינוך" שמקום מושבו בניו יורק. הנתבעת מבהירה כי התובע רואה במרכז לענייני חינוך בארה"ב של חב"ד ובנתבעת גוף אחד ולא כך הוא.

הנתבעת מצרפת את נספח א' לסיכומיה, שבו מובהר באתר האינטרנט אליו מפנה התובע עצמו, כי המונח "סניפים ומוסדות" באתר נעשה לנוחות בלבד ואין בו כדי להצביע ו/או להעיד על זיקת אחריות מכל סוג בין גוף כלשהו שמתפרסם באתר לבין עמותת "צעירי אגודת חב"ד המרכז" ו/או מפעיל האתר.

עוד מדגישה הנתבעת, כי התנהלות התובע מלמדת, כי ראה ברב רסקין אחראי ישירות לאירוע שנגרם לו ורק לאחר שהרב רסקין חדל מלהתייחס לפניותיו, תבע את הנתבעת 1 שאיננה הגוף הנכון.
התובע לא הוכיח מיהו המזיק הנכון וגם חרף החלטות בימ"ש שהבהירו לו, כי טענת העדר היריבות איננה טענה בעלמא והתובע הוא זה הנושא בנטל הראייה להוכחתה, לא עלה בידו לעשות כן.

לאחר עיון בטענות הצדדים בהקשר זה, במסמכים שצורפו ובחקירות פרוטוקול ביהמ"ש, אני נותן את פסיקתי:
אני פוסק כי התובע לא עמד בנטל האמור ולא הוכיח את הזיקה המשפטית ואת היריבות המשפטית שבין הרב רסקין והאירוע בלרנקה ובין הנתבעת 1.

למעשה, עיון בטענות התובע מעלה, כי הוא רואה בחב"ד גוף אחד עם שם אחד ועם זרועות ארוכות הנשלחות לכל העולם.

המותג חב"ד כשלעצמו אין בו כדי להקנות יריבות משפטית.

התובע לא הוכיח כל זיקה בין הרב רסקין ובין הנתבעת 1 וטענותיו להטעייה באתר האינטרנט, דינם להידחות.

הסברי הנתבעת בסיכומיה, כפי שציטטתי בהרחבה, שכנעו אותי לחלוטין שאין כאן שום הטעייה ואין כל קשר בין הנתבעת 1, שפעילותה בישראל ולא בחו"ל ובין הרב רסקין.

על התובע היה לתובע את בעל הדין הנכון, שהוא "המרכז לענייני חינוך של חב"ד" האחראי לשליחת שליחים ובתוכם הרב רסקין.

אשר על כן, דין התביעה כנגד הנתבעת 1 להידחות בגין טענת "העדר יריבות".

למעלה מן הצורך אתייחס לעניינים נוספים אשר באו לידי ביטוי בתיק זה.
ראשית, התובע מספר סיפור אך את הסיפור צריך להוכיח בראיות ובעדים. התובע לא הביא לעדות את אשתו, אשר נכחה במקום, עדים נוספים או מסמכים הקושרים בין עצם קיום האירוע שעליו הנטל להוכיח ובין הנזק שנגרם לו.

שנית, התובע, חרף אורכות והסברים, לא צירף חוות דעת רפואית הקושרת בקשר סיבתי רפואי בין הנזקים הגופניים להם הוא טוען ובין האירוע נשוא כתב התביעה, אשר עליו הנטל להוכיחו, במיוחד לאור בעיות גופניות שונות מהם סובל התובע, על פי הצהרתו שלו, ואשר אין כל קשר בינם ובין האירוע נשוא כתב התביעה.

זאת ועוד, גם אם התובע טוען להחמרת מצב במצבו כתוצאה מהאירוע, היה עליו להוכיח זאת בחוות דעת או מסמכים רפואיים.

שלישית, לא ברור כיצד כימת התובע את הנזק. התובע תבע 200,000 ₪ בכתב התביעה המתוקן, שהוא סכום המצביע על כך שנגרמה לו נכות כתוצאה מאותו אירוע או לחילופין הפסדי שכר מוכחים בגובה שכזה.

התובע לא צירף חוות דעת, לא צירף תלושי שכר או ראיות שמכוחן ניתן ללמוד על נזק בהיקף שכזה ולא אחזור על כל האמור בסיכומי הנתבעת בהקשר זה, רק אדגיש את החלטות בימ"ש לעניין גילוי מסמכים כללי וספציפי, תשובות לשאלון ומילוי ווס"ר, שהיה צריך אורכות חוזרות ונשנות, לרבות ביטול ישיבת הוכחות על מנת למלא אותם.

כיצד הגיע התובע לנזק בהיקף שכזה אחרי שהגיש תביעה קטנה על סכום של 31,200 ₪? נזקים שכאלה לא התרשמתי כי הוכחו ומדובר בנזקים שיש להוכיח אותם בראיות.
תשומת ליבו של התובע גם בהקשר זה.

משנדחתה תביעתו של התובע, יש לעבור לדיון בנושא ההוצאות:
החלטתי, לאחר ששקלתי בעניין היא כדלקמן:

 1. הנתבעת 1 תפנה בתוך 15 יום עם תחשיב המתייחס להוצאות המשפט שנגרמו לה לטענתה.
 2. התובע יגיב תוך 15 יום על הדרישה להוצאות משפט, לרבות תמיכה בתצהיר, ככל שיטען טענות עובדתיות הנוגעות למצבו הפיסי ו/או הסוציו-אקונומי.

התיק יבוא בפניי בתוך 30 יום לשם מתן החלטה משלימה בנוגע להוצאות משפט ואף בנוגע ליתרת האגרה בתיק זה, אשר לאור התוצאה התובע הוא שצריך לשאת בה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקיפת שוטר

 2. תקיפה בחנות

 3. תקיפה למוות

 4. תקיפת זקן בביתו

 5. תאונת עבודה תקיפה

 6. תקיפה על ידי קטינה

 7. תקיפת איש צוות מד''א

 8. מהי ההגדרה של תקיפה ?

 9. סעיף תקיפה חוק העונשין

 10. תקיפת בת זוג סעיף 382 ג

 11. תקיפה של אדם בתוך מכונית

 12. תקיפת לקוח ע''י עורך דין

 13. מה העונש על תקיפת שוטר ?

 14. זיכוי מעבירת תקיפת צלמים

 15. זיכוי מעבירת תקיפת בת זוג

 16. זיכוי מעבירת תקיפה בערעור

 17. החמרה בעונש על תקיפת שוטר

 18. זיכוי בערעור על תקיפת שוטר

 19. ביטול כתב אישום תקיפת שוטר

 20. ערעור על קולת העונש על תקיפה

 21. הודאה בעבירות של תקיפת בת זוג

 22. פיצויים על תקיפת תלמיד בית ספר

 23. תקף חברתו לכיתה, וגרם לה חבלות

 24. זיכוי מעבירת תקיפת בעל את אשתו

 25. תקיפה ליד מועדון עם בקבוק שבור

 26. פיצוי על תקיפת שוטר במהלך הפגנה

 27. פיצוי על תקיפת שוטרים במהלך מעצר

 28. פיצויים על תקיפה בעקבות סכסוך עבודה

 29. אחריות על תקיפת עובד במהלך העבודה

 30. הגנה עצמית בתביעה אזרחית בגין תקיפה

 31. "הגנה עצמית" מפני תקיפה בתביעה אזרחית

 32. תביעת פיצויים בגין נזקים בעקבות תקיפה

 33. תביעה לפיצוי נזקי גוף בגין אירוע תקיפה

 34. ערעור על עונש לשוטר מג"ב שהורשע בתקיפה

 35. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף בגין תקיפה בחו"ל

 36. תביעה: פיצוי בסך 30,000 ₪ בגין תקיפה בלובי של בניין מגורים

 37. עבירת תקיפה "סתם" לפי סעיף 379 לחוק העונשין - 3 חודשי מאסר

 38. תקיפה הגורמת לחבלה ממש לפי סעיף 380 לחוק העונשין, תשל"ז-1977

 39. תקיפת חסר ישע, עבירה לפי סעיף 368ב(א) סיפא לחוק העונשין, התשל"ז-1977

 40. ניסיון מתוכנן לפגוע באדם על רקע של סכסוך שלא צלח על רקע של מעורבות משטרתית

 41. טענת תקיפה ללא סיבה מוצדקת בסניף הביטוח הלאומי ע"י שוטר משטרת ישראל ומאבטח

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון