מאמר על לשון הרע
מאמר על לשון הרע

מאמר על לשון הרע

לשון הרע מוגדרת בסעיף 1 לחוק, כאשר בין היתר היא כוללת, בסעיף קטן (1), פרסום אשר עלול להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם.

החוק מבקש ליצור מערכת עדינה של איזונים בין ערכים וזכויות – מצד אחד הזכות לשם טוב ולפרטיות , ומצד שני – חופש הביטוי.
שתי הזכויות האמורות חוסות תחת קורת הגג של כבוד האדם (ראה ע.א. 9462/04 מורדוב נ. ידיעות אחרונות בע"מ תק-על 2005(4) 350).

מערכת האיזונים בחוק נקבעה מתוך תפישה המקדשת את כבוד האדם ורואה בזכותו של אדם להערכה עצמית, ובזכותו לשאת את שמו בין הבריות מתוך הכרת ערך עצמי , חלק בלתי נפרד מהקיום האנושי.
לתפישה זו שורשים עמוקים ונושנים, ודי אם נזכיר כי כבר במקורותינו (קהלת פרק ז', א) נאמר כי "טוב שם משמן טוב".

עם זאת, גם ההגנה על הזכות לשם טוב יש לה גבולות, ויש להתחשב גם בזכות לחופש הביטוי.
ואכן, החוק מכיר בקיומם של מקרים בהם על אף הפגיעה בשמו הטוב של אדם – יהיה מקום ליתן הגנה לפרסום הפוגע.
ההגנות מפורטות בפרק ג' לחוק, שעניינו פרסומים מותרים, הגנות והקלות, וכל אחת מההגנות, שיפורטו להלן, מהווה נקודת איזון בין הזכות לשם טוב לבין חופש הביטוי.

11. כפי שנאמר בפסקה 8 לעיל, אחד האלמנטים המרכזיים לקיומה של לשון הרע הוא הפרסום.

על פי סעיף 2(א) לחוק, פרסום לעניין לשון הרע כולל פרסום בעל פה, בכתב או בדפוס לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר.

על פי סעיף 2(ב)(1) לחוק, רואים פרסום לשון הרע, בלי למעט מדרכי פרסום אחרות, אם לשון הרע הייתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אחר זולת הנפגע.

סעיף 7א (ב) לחוק, כפי שתוקן בשנת התשנ"ט, קובע כי במשפט בשל עוולה אזרחית לפי החוק רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם פיצוי לנפגע שלא יעלה על 50,000 ₪, ללא הוכחת נזק.
בסעיף 7א (ג) לחוק נקבע, כי אם הוכח שלשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע – רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על כפל הסכום האמור בסעיף קטן (ב), ללא הוכחת נזק, דהיינו – סכום של 100,000 ₪, כאשר סכומים אלה מתעדכנים לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן.

כפי שנאמר לעיל, ההגנות הקבועות בחוק מהוות נקודת איזון בין הזכות לשם טוב לבין חופש הביטוי.
סעיף 14 לחוק מעניק הגנה אם הפרסום היה אמת, והיה בפרסום עניין לציבור.
יסוד אמיתות הפרסום עיקרו בבחינה האם תואם תוכנו של הפרסום את האמת, את המציאות האובייקטיבית (ראה ע.א. 3199/93 קראוס נ. ידיעות אחרונות בע"מ, פ"ד מט (2) 843).
יצוין, כי על פי הפסיקה גם כאשר נוכח בית המשפט כי קיים פער בין המציאות לבין התיאור בפרסום, עדיין יכול הוא לקבוע כי עומדת לנתבע הגנת הסעיף אם מצא כי מדובר ב"פרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש".
הנטל להוכיח את אמיתות הפרסום מוטל על המפרסם, המבקש להינות מתחולת הגנה זו.

סעיף 15 לחוק מעניק הגנה אם הפרסום נעשה בתום לב, באחת הנסיבות המפורטות בסעיף.

סעיף 16(ב) לחוק קובע לעניין זה, בין היתר, כי חזקה שפרסום נעשה שלא בתום לב אם הדבר שפורסם לא היה אמת והמפרסם לא האמין באמתותו.

לאמור לעיל יש להוסיף גם את קיומן של ההקלות המפורטות בסעיף 19 לחוק, אשר על בית המשפט להתחשב בהן בבואו לפסוק פיצויים.
בין היתר, יש להתחשב בכך שהנתבע היה משוכנע באמתותה של לשון הרע (סעיף, 19(2), וכן שהנתבע התנצל (סעיף 19 (4) בסייגים המפורטים שם).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה לשון הרע ?

 2. מה נחשב לשון הרע ?

 3. לשון הרע בפקס

 4. לשון הרע - אמירה

 5. הגנת אמת דיברתי

 6. מאמר על לשון הרע

 7. לשון הרע במקומון

 8. לשון הרע נגד מורה

 9. הוצאת דיבה במקומון

 10. פיצול הדיון לשון הרע

 11. שליחת מכתב לשון הרע

 12. פרסום מותר לשון הרע

 13. לשון הרע בשיחת טלפון

 14. לשון הרע נגד ספורטאי

 15. סעיפי פקודת העיתונות

 16. לשון הרע בשפה הערבית

 17. הבעת דעה או לשון הרע ?

 18. כתיבת השמצות באתר זאפ

 19. הוצאת דיבה כתבה בעיתון

 20. לשון הרע נגד ראש מועצה

 21. תביעת לשון הרע נגד שופטת

 22. לשון הרע נגד קרוב משפחה

 23. לשון הרע בדואר אלקטרוני

 24. לשון הרע במכתב מעורך דין

 25. הוצאת דיבה בתקופת בחירות

 26. לשון הרע נגד בעלים של עסק

 27. לשון הרע בפרומו בטלוויזיה

 28. פרסום לשון הרע באופן עקיף

 29. לשון הרע בחדשות בטלוויזיה

 30. לשון הרע בגין פרסום ברוסית

 31. לשון הרע במסגרת הליך משפטי

 32. לשון הרע במסדרון בית המשפט

 33. טשטוש פנים בחדשות טלוויזיה

 34. האשמת עובד בגניבה - לשון הרע

 35. פרסום צילום תמונה - לשון הרע

 36. תביעה על פרסום תמונה בעיתון

 37. תביעת לשון הרע נגד ארץ נהדרת

 38. טעות בהודעת עיקול - לשון הרע

 39. פרסום תצלום של אדם - לשון הרע

 40. תביעה נגד מעריב בגין לשון הרע

 41. אגרת נזקי גוף בתביעת לשון הרע

 42. קיומו של "ענין ציבורי" בפרסום

 43. הוצאת דיבה פרסום כתבה במקומון

 44. סעיף 13(9) לחוק איסור לשון הרע

 45. תביעה של דוגמנית בגין לשון הרע

 46. תביעת לשון הרע בגין פרסום כתבה

 47. לשון הרע במכתב שהוביל לפיטורים

 48. תביעת לשון הרע בגין כתבה במקומון

 49. תביעת לשון הרע נגד פרקליט המדינה

 50. תביעת לשון הרע של עובד נגד מעביד

 51. ערעור על גובה הפיצוי על לשון הרע

 52. אחריות פלילית של תאגיד - לשון הרע

 53. תביעת לשון הרע עקב טענות על הפליה

 54. האם השוואת מחירים מהווה לשון הרע ?

 55. לשון הרע כתבה בעיתון ידיעות אחרונות

 56. משלוח תמונות עירום במייל - לשון הרע

 57. האם הכינוי "עבריין" מהווה לשון הרע ?

 58. תביעת לשון הרע - מבקר של רשות מקומית

 59. פרסום תצלום של אדם במסגרת כתבה על השמנה

 60. האם פניה למבקר המדינה מהווה לשון הרע ?

 61. דחיית תביעה לשון הרע בעניינים פוליטיים

 62. האם הביטוי "הון שלטון" מהווה לשון הרע ?

 63. תביעה בגין הוצאת לשון הרע ועוולת התקיפה

 64. האם ייחוס הומוסקסואליות מהווה לשון הרע ?

 65. האם עיקול חשבון עורך דין מהווה לשון הרע ?

 66. טענת קיזוז בגין לשון הרע בבית הדין לעבודה

 67. תביעת לשון הרע בטענת פרסום "עובדות שיקריות"

 68. תביעת לשון הרע בגין התבטאויות בכלי התקשורת

 69. זכות האדם לפרטיות מול הזכות לשמירה על השם הטוב

 70. טענה להפרה של חוקי עבודה כעילה לתביעת לשון הרע

 71. תביעת לשון הרע בגלל תמונה שהשתרבבה "בטעות" לכתבה

 72. האם הפצת מכתב "לא לעבוד עם חברה" מהווה לשון הרע ?

 73. תביעה לחייב בתשלום הסך של 10,000 ₪, בגין העלבה והוצאת דיבה

 74. קבלת תביעת לשון הרע באופן חלקי / פרסום לשון הרע נגד עורך דין

 75. פיצוי בגין לשון הרע למרות שבפרסום שנעשה לא הוזכר שמו של התובע

 76. לשון הרע או ביקורת לגיטימית על פעילות ופועלו הציבורי של אדם ?

 77. תביעה לפי חוק איסור לשון הרע בגין פרסומים בנוגע לפעולות כעו"ד

 78. ערעור על סכום הפיצויים שנפסקו בגין תביעה נזיקית ותביעת לשון הרע

 79. תביעת דיבה בגין האשמת איש ציבור בשימוש ברכוש ציבורי לצרכים פרטיים

 80. תביעה בעילה של לשון הרע בגין דברים שנאמרו על כוונה לסכל ביצוע הסכם

 81. הסמכות לדון בעוולת לשון הרע הועברה לבית הדין לעבודה, לפני שנים ספורות

 82. פרסום מכתבים שקריים על גבי לוח המודעות של הבניין בדבר חוב לקופת ועד הבית

 83. תביעת לשון הרע בטענה שהמכתבים שהופצו לדיירי הבניין נועדו לבזות לפגוע בשם הטוב ולהשפיל

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון