תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

בפני תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעים בעקבות תאונת דרכים מיום 11.12.06.

רקע עובדתי

התובעת 1 ילידת 1970 (להלן: "התובעת"), התובע מס' 2 יליד 1999, היו מעורבים בתאונת דרכים עת שנסעו ברכב מס' רישוי 31-936-02 שבוטח בביטוח חובה אצל הנתבעת; הפוליסה היתה ברת תוקף למועד הרלוונטי לתאונה, וזאת בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה-1975.

על פי הנטען בכתב התביעה, התאונה התרחשה בעת שתובעת מס' 1 שנהגה ברכב ואשר נסע אתה התובע מס' 2, האטה את נסיעתה במהלך הכניסה למעלה אדומים ובטרם הגיעה לכיכר תנועה שבכיוון נסיעתה, רכב צד ג' לא שמר מרחק והתנגש בעוצמה בחלקו האחורי של רכב התובעת.

אין מחלוקת לעניין האחריות והכיוס מכוח הפוליסה. המחלוקת בין הצדדים הינה בשאלת הנזק בלבד.

תובעת מס' 1;
בעקבות התאונה, פונתה התובעת באמבולנס לקבלת טיפול רפואי, בחדר המיון בבית החולים הדסה בירושלים (אישור מד"א צורף לתביעה).

התובעת אובחנה כסובלת מפציעה בראש , גב וצוין כי אובחנה הגבלה בינונית קלה לאור עמ"ש צווארי ומותני. במסמכים הרפואיים בסמוך לתאונה ניתן ללמוד על המשך תלונות על כאבי גב תחתון, , כתף שמאל. בבדיקות אובחנה כסובלת מרגישות במישוש בצוואר ובכתף שמאלית.
מאחר ולא נתגלו כל סימנים חבלתיים כלשהם, שוחררה לביתה להמשך טיפול ומעקב.

התובעת היתה במעקב רפואי, כעולה מהמסמכים הרפואיים שהונחו בפני, עברה הדמיית סי.טי שהדגימה בליטות אחוריות ללא לחץ משמעותי ונאלצה ליטול משכחי כאבים, הכל כעולה מהאישורים הרפואיים שצורפו.

לבקשת התובעת, בית המשפט מינה מומחה מטעמו ד"ר שטרקר חיים, שבדק את התובעת והגיש חוות דעתו לתיק ואשר נושאת תאריך 15.7.13. על פי חוות דעתו ולאחר שעיין בכל המסמכים הרפואיים, מצא המומחה כי בבדיקה פיזיקלית שביצע לתובעת לא הדגימה הגבלה בתנועות בעמוד שדרה מותני, כמו כן הדגימה בבדיקה טווח תנועה מלא בעת שהתכופפה קדימה, כמו כן מצאה המומחה טווח תנועה בצוואר ובגפיים בצורה מלאה וכן מצא המומחה כי בדיקת הסי.טי שבוצעה בשנת 2007 ביטאה ממצאים שאינם טראומטיים וכן צילומי רנטגן שבוצעו ביום 16.6.14 לא הדגימו ממצאים פתולוגיים בעמוד שדרה מותני.

המומחה סבר כי בנסיבות העניין כי לא נותרה נכות צמיתה לתובעת בעקבות תאונת הדרכים.

המומחה לא נחקר על חוות דעתו, שני הצדדים לא שלחו שאלות הבהרה למומחה וגם לא באשר לתקופת הנכות הזמנית ו/או אישורי המחלה שניתנו לתובעת בעקבות התאונה.

התובעת קיבלה 10 טיפולים פיזיותרפיה, היתה ברצף ביקורים רפואיים, והתלוננה באופן תמידי על כאבים בגב תחתון והגבלות בתנועות.

נזקה של התובעת

כאב וסבל ;

ביהמ"ש מוסמך לפסוק פיצויים כאמור בתקנה 2 (ב) הנ"ל, אך אין פירושו של דבר שיש לפסוק בדרך שגרה את הפיצוי המקסימאלי הקבוע בתקנה זו. סעיף 2 (ב) קובע את מקסימום הפיצויים המגיעים לנפגע בגין נזק לא ממוני באותם מקרים שהתקנה חלה, ובמסגרתה על ביהמ"ש לפסוק את הפיצוי הנראה לו הולם עפ"י נסיבותיו של העניין הנדון לפניו (ע"א 583/89 כראדי נ' דן ואח', פ"ד מ"ה (3) 133, 135).

תקנה 2(ב) מהווה חריג למגמה הכללית המתבטאת בסעיף 2(א) לפיה נקבעה נוסחה ברורה ונוקשה לקביעת שיעור הפיצוי בגין נזק לא ממוני. ככל חריג להוראת חוק מהותית, יש לפרש גם חריג זה על דרך הצמצום ,ראו: ע"א 284/88 גבאי ואח' נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ ואח', פ"ד מ"ו (4) 837, 842.
בענייננו, כשהתובעת לא אושפזה, לא נגרם לה שבר, היא לא נזקק לטיפולים חודרניים והייתה באי כושר תקופה של 30 ימים , מביאים את בית המשפט לשקול לא הפעיל תקנה 2(ב) במלואה; מאידך, לתובעת סבלה תקופה משמעותית מהגבלות , גילה ביום התאונה, משך המעקב הרפואי, טיפולי הפיזיותרפיה, קבלת זריקות כדי להקל על הכאב ,הכאבים המתמשכים מביאים למסקנה שיש לפסוק סכום בגין ראש נזק זה באופן הולם וממשי.

-לאחר שעיינתי בחומר הרפואי, מספר טיפולים הפיזיותרפיה, כמות הטיפולים הרפואיים והמעקב הרפואי, זריקות לשיכוך כאבים שנאלצה לקבלם בעקבות הכאבים שסבלה מהם בעקבות התאונה אני סבור במכלול הנתונים שיש לפסוק לתובעת בגין ראש נזק זה, סך של 9,000 ₪.

עזרת צד ג' לעבר ולעתיד – בשים לב לאופן הפגיעה, ימי המחלה, אני פוסק לתובעת סך של 2,500 ₪.

הוצאות רפואיות, הוצאות כלליות - אני סבור כי בנסיבות העניין ניתן לפסוק לתובעת סכום גלובאלי בסך של 1,000 ₪.

הפסד שכר בעבר - מדובר בנזק מיוחד מצד אחד התובעת הגישה לעיוני את אישורי המחלה, שלא נשללו על ידי המומחה מטעם בית המשפט, מצד שני לא הגישה מסמכים המלמדים על היעדרות מהעבודה וראיות ממשיות לכך שלא קיבלה את שכרה בתקופת היעדרותה.

היעדר תלושי שכר, יש לזקוף לחובת התובע.

בנסיבות העניין אני פוסק לה סכום גלובאלי של 1,500 ₪.

לסיכום:
אני פוסק לתובעת סך של 14,000 ₪ בגין נזקיה.

התובע מס' 2;

התובע מס' 2 נפגע בעקבות תאונת הדרכים. לאחר התאונה הובהל התובע לבית חולים באמבולנס. לאחר שנבדק שוחח לביתו. התובע התלונן באמצעות אביב בחלוף מספר ימים על חבלה בצוואר. ביום 30/8/7 התלונן על הרטבת לילה בעקבות התאונה, גם בתיעוד מיום 17/4/08 . התובע אף טופל ביום 28/6/10 על ידי דר' פרחאת אומימה . כמו כן ביום 18/7/11 דו"ח פסיכולוגי שהוצג לעיוני במהלך הדיון בבקשה למינוי מומחה רפואי. דרשתי על מנת להמשיך ולדון בבקשה דו"ח ביחס לגישות הטיפוליות שצווינו בדו"ח ואשר החלו מיום 13/7/11. המסמכים לא הוצגו ולא צורפו מסמכים נוספים.
הבקשה למינוי מומחים נדחתה על ידי גם בין היתר ביום 8.2.12 . למרות זאת אפשרתי להגיש בקשה נוספת ולהציג בפני מסמכים נוספים מעבר למסמך מיום 18/7/11 , אך חלף זמן רב ולא הוגשה כל בקשה בצירוף מסמכים אלו.

בהחלטתי מיום 8.2.12 ובשל היעדר תיעוד רפואי, ציינתי כי לא ניתן על יסוד הדוח מיום 18.7.10, לתת החלטה הקובעת כי יש צורך במינוי מומחה מטעם בית המשפט והוריתי על הגשת דוח עדכני לאחר סיום הטיפולים אשר צוינו באותו דוח. מאז אותו דוח מיום 18.7.10, ולמרות החלטתי שאפשרתי לתובע מס' 2 להגיש בפני השלמה למסמכים הרפואיים כגון טיפול פסיכולוגי, אשר הומלץ להורים שהטיפול יהיה בתדירות של שעה שבועית וזאת החל מתאריך 13.7.11. אך טיפולים אלו, לא עבר התובע, לא הוגשו בפני מסמכים נוספים מעבר לאותו דוח משכך, קבעתי כי בנסיבות העניין אין מקום להורות על מינוי מומחה מטעם בית המשפט.

גם התובע מס' 2 הובהל לבית החולים באמבולנס לשם קבלת טיפול רפואי בעקבות התאונה. התובע סבל מכאבים בצוואר, המלווים ברגישות למימוש והגבלת תנועות. לאחר ששקלתי את המסמכים שציינתי לעיל והמתארים בעיית הרטבה בלילה בעקבות תאונת הדרכים.

במכלול הנתונים, אני סבור כי יש לפסוק לתובע מס' 2 בגין מלוא נזקיו כתוצאה מתאונת הדרכים בגין כל ראשי הנזק ובשים לב לאופי הפגיעה וכן המסמך מיום 18.7.11 ושאר הנסיבות, סך של 9,000 ₪.

התוצאה;

אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע מס' 1 סך של 14,000 ₪ ולתובע מס' 2 סך של 9,000 ₪. כמו כן החזר אגרה ששולמה ובנוסף שכר טרחת עו"ד בשיעור של 13% בתוספת מע"מ.

הסכומים ישולמו בתוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

לאור ההסדר הדיוני שייתר צורך בשמיעת עדים, ניתן פטור מתשלום יתרת אגרה בתיק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון