הפחתה בשיעור של 30% מסכום הפיצוי שנפסק בגין ליקויי בניה

הפחתה בשיעור של 30% מסכום הפיצוי שנפסק בגין ליקויי בניה, בעיקר בשל אי מתן הזדמנות לנתבעת, קבלן הבנייה, לבצע את התיקונים, וזאת בשל "אי מיצוי שנת הבדק" שכן שם, התביעה הוגשה עוד קודם לסיום שנת הבדק, מצב שבודאי אינו מתקיים בעניננו. כפי שנקבע בפסק הדין, יש לבחון כל מקרה לפי נסיבותיו, ובכל מקרה, לא נראה כי שיעור ההפחתה שם מתאים לנסיבות שבפנינו.

כמו כן מסתמכת הנתבעת על הצהרתו של מנהל הנתבעת במהלך הדיון בפני כי עלות התיקונים לביצוע על ידי הנתבעת, תהא פחותה בשיעור של 30%- 50%, הצהרה אשר על אף שלא נכללה בתצהירי העדות הראשית מטעם הנתבעת ואף לא בתצהיר משלים שביקשה להגיש, נרשמה ככזו בפרוטוקול הדיון מיום 24.4.13 (עמ' 14 שורות 6-8) ועל בסיס הצהרה זו, נתנה הנתבעת הסכמתה להסדר הדיוני.

8. הנתבעת מסתמכת על העובדה שביצעה תיקונים שונים בדירה כדי להעיד על כך שלא התחמקה מחבותה כלפי התובעים ובגין התיקונים שביצעה, לא עלו טענות נוספות של התובעים. לטעמה, היא פעלה באופן ראוי ומקצועי ובהתאם להתחייבויותיה, ביצעה את התיקונים שנדרשו בתוך זמן סביר, ובהתחשב בכך שלא עברה תקופה כה ארוכה במקרה זה מאז נמסרה הדירה (כחמש שנים נכון למועד מתן פסק הדין), יש לקבוע כי היא זכאית היתה לבצע את התיקונים בהתאם לחוות דעת המומחה, ובהתאם להפחית את סכום הפיצוי בהתאם לכך.

9. לעומת הנתבעת טוענים התובעים כי דווקא העובדה שהנתבעת ביצעה בעבר תיקון של חלק מהליקויים ולמרות זאת נמצאו בדירה ליקויים רבים נוספים אשר לא תוקנו על ידה, חרף הזדמנויות רבות שהתובעים פנו אליה לעשות כן, הרי שהנתבעת מיצתה את זכותה לביצוע התיקונים ויש לחייבה במלוא הפיצוי הכספי שקבע המומחה, וזאת בחלוף 5 שנים, נכון להיום, ממועד מסירת הדירה.

לאחר עיון במלוא טענות הצדדים הן באשר לליקויים וירידת הערך שקבע המומחה והן בסוגיה הנוגעת לזכות הנתבעת לבצע את התיקונים, אני פוסקת לתובעים פיצוי בסך של 58,000 ₪ (הכולל הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן חוות דעת מומחה ביהמ"ש וכן פיצוי לא ממוני והוצאות) וכן הוצאות בגין אגרת בית משפט חלקית בסך של 1,500 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסך של 7,000 ₪.

הסכומים ישולמו על ידי הנתבעת בתוך 30 יום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה במקלחת

 2. ליקויי בניה בחנות

 3. ליקויי בניה באלעד

 4. ליקויי בניה חמורים

 5. התמוטטות קירוי בריכה

 6. פסיקה עמידה בתקן 1045

 7. ליקויי בניה בדירת קרקע

 8. ליקויי בניה החלפת ריצוף

 9. ליקויי בניה במזכרת בתיה

 10. ליקויי בניה בבניין משרדים

 11. ליקויים בעבודות שרברבות

 12. תקן זכוכית - ליקויים

 13. רשלנות בתכנון חדר מדרגות

 14. ליקויי בניה בבית דו משפחתי

 15. תקופת אחריות על ליקויי בניה

 16. בקשת הקבלן לתקן ליקויי בניה

 17. הסכם בדבר תיקון ליקויי בניה

 18. תביעה מופרזת בגין ליקויי בניה

 19. התקנה לקויה של חימום תת רצפתי

 20. מכתב אחריות לביצוע איטום גגות

 21. ירידת ערך עקב הנמכת גובה התקרה

 22. טענת ליקויי בניה בעבודות ריצוף

 23. מדרגות פנימיות בדירה - ליקויי בניה

 24. תביעה בגין ליקויי בניה לאחר 7 שנים

 25. תביעה נגד מוכר דירה בגין ליקויי בניה

 26. ליקויי בניה בבית צמוד קרקע דו משפחתי

 27. ליקויי בניה בדירה חדשה שנמסרה לשכירות

 28. פסילת מסמכים שהועברו למומחה ליקויי בניה

 29. סכסוך בין משפחות בדבר ליקויי בנייה בדירה

 30. רשלנות מקצועית של עורך דין בתיק ליקויי בניה

 31. השאלה המרכזית היא האם ניתנה הזדמנות לתקן ליקויים

 32. התאונה התרחשה לפי הנטען מחמת ליקוי מבני נסתר במדרגות

 33. הודעה על אי התאמה ותקופת התיישנות בתביעות ליקויי בניה

 34. הפחתה בשיעור של 30% מסכום הפיצוי שנפסק בגין ליקויי בניה

 35. התרעה באמצעות שיחות טלפוניות ומכתבים אודות ליקויים בדירה

 36. טענת ליקויי בנייה וטענה להפרשי שטח בין הפרוספקט לבין הממכר

 37. הכרעה בסכסוכים שעניינם ליקויי בנייה מחייבת בחינה מקצועית של מומחה

 38. תביעת ליקויי בניה שהוגשה על ידי רוכשי שלוש דירות ונציגות הבית המשותף

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון