הכרעה בסכסוכים שעניינם ליקויי בנייה מחייבת בחינה מקצועית של מומחה

הכרעה בסכסוכים שעניינם ליקויי בנייה מחייבת בחינה מקצועית, חיצונית ואובייקטיבית של מומחה הממונה ע"י בית המשפט, אשר הינו מומחה ניטרלי שאין לו עניין בתוצאות הסכסוך בין בעלי הדין. חוות דעת מומחה בית המשפט נהנית ממעמד מיוחד, שכן ברוב הפעמים היא קובעת את מסכת העובדות הרלוונטית, כמו גם את המסקנות המקצועיות העולות ממנה. (ע"א 558/96 חברת שיכון עובדים בע"מ נ' רוזנטל פ"ד נב(4) 563, 567-568 (1998).

בהתייחס לאימוץ חוות דעת מומחה בית המשפט, קבע בית המשפט העליון כי:
"למרבית הצער, מעוררים פרוייקטים של בנייה, מחלוקות והתדיינויות בהקשר לליקויי בניה ולאי מילוי ההתחייבויות ההדדיות של כל הגורמים המעורבים. הגיעה העת, שכל הצדדים המעורבים יבינו, שיש סוף פסוק לכל אלה, בחוות דעתו של מומחה המתמנה על ידי בית המשפט בהסכמת באי כוח הצדדים. סביר להניח שאף אחד מהצדדים אינו יוצא – במקרים כאלה – כשכל תאוותו בידו. אולם, על כל צד להבין כי משנתקבלה חוות דעת ניטרלית של מומחה, שיש בה משום נסיון רציני להתמודד עם הבעיות המקצועיות הרבות המובאות בפניו, יש לקבל אותה, גם אם לא כל מה שנקבע בה הוא לטעמם ולרוחם של כל הצדדים וגם אם ניתן להצביע על טעויות או על אפשרויות של קביעות אחרות בנושאים אלה או אחרים." (ע"א 2934/94 סולל בונה בע"מ נ' איתן (2.6.1996)).

לאחר שבחנתי את חוות הדעת שניתנו על ידי מומחי בית המשפט, מצאתי לנכון לאמץ את הממצאים הקבועים לרבות הסכומים שננקבו בהן. חוות הדעת הן מקיפות ומנומקות בצורה ראויה, ולא מצאתי כל הצדקה שלא להסתמך עליהן.


באשר לבקשת הנתבעת להפחתת סכום הפיצוי –
לאחר שבחנתי את החומר שבפני, נחה דעתי, כי ניתנה לנתבעת הזדמנות נאותה לתיקון הליקויים, אולם הזדמנות זו לא נוצלה ב"זמן אמת".

על כן, לא מצאתי כי יש להפחית מעלות הליקויים כפי שנקבעו בחוות דעת מומחי בית המשפט.

נוסף על הסכומים המצוינים בחוות דעת מומחי בית המשפט (אשר לחלקם יש להוסיף פיקוח הנדסי ומע"מ) מצאתי לנכון לזכות את התובע בפיצוי נוסף בגין רכיבים שנתבעו על ידו ולא נכללו בחוות הדעת, ועל כן קבעתי כי הסכום שעל הנתבעת לשלם לתובע יועמד על סך 80,000 ₪.

באשר להוצאות –
בנסיבות הענין, מצאתי לנכון להעמיד את סכום ההוצאות להם זכאי התובע על סך 4,500 ₪.

באשר לשכר טרחת עו"ד –
בהתחשב בהסכמת הצדדים למתן פסק דין בדרך של פשרה, לא מצאתי לנכון לחייב את הנתבעת בתשלום שכ"ט עו"ד.

סוף דבר
הנתבעת תשלם לתובע סך של 80,000 ₪.

בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות בסך של 4,500 ₪

התובע פטור מתשלום המחצית השנייה של האגרה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה במקלחת

 2. ליקויי בניה בחנות

 3. ליקויי בניה באלעד

 4. ליקויי בניה חמורים

 5. התמוטטות קירוי בריכה

 6. פסיקה עמידה בתקן 1045

 7. ליקויי בניה בדירת קרקע

 8. ליקויי בניה החלפת ריצוף

 9. ליקויי בניה במזכרת בתיה

 10. ליקויי בניה בבניין משרדים

 11. ליקויים בעבודות שרברבות

 12. תקן זכוכית - ליקויים

 13. רשלנות בתכנון חדר מדרגות

 14. ליקויי בניה בבית דו משפחתי

 15. תקופת אחריות על ליקויי בניה

 16. בקשת הקבלן לתקן ליקויי בניה

 17. הסכם בדבר תיקון ליקויי בניה

 18. תביעה מופרזת בגין ליקויי בניה

 19. התקנה לקויה של חימום תת רצפתי

 20. מכתב אחריות לביצוע איטום גגות

 21. ירידת ערך עקב הנמכת גובה התקרה

 22. טענת ליקויי בניה בעבודות ריצוף

 23. מדרגות פנימיות בדירה - ליקויי בניה

 24. תביעה בגין ליקויי בניה לאחר 7 שנים

 25. תביעה נגד מוכר דירה בגין ליקויי בניה

 26. ליקויי בניה בבית צמוד קרקע דו משפחתי

 27. ליקויי בניה בדירה חדשה שנמסרה לשכירות

 28. פסילת מסמכים שהועברו למומחה ליקויי בניה

 29. סכסוך בין משפחות בדבר ליקויי בנייה בדירה

 30. רשלנות מקצועית של עורך דין בתיק ליקויי בניה

 31. השאלה המרכזית היא האם ניתנה הזדמנות לתקן ליקויים

 32. התאונה התרחשה לפי הנטען מחמת ליקוי מבני נסתר במדרגות

 33. הודעה על אי התאמה ותקופת התיישנות בתביעות ליקויי בניה

 34. הפחתה בשיעור של 30% מסכום הפיצוי שנפסק בגין ליקויי בניה

 35. התרעה באמצעות שיחות טלפוניות ומכתבים אודות ליקויים בדירה

 36. טענת ליקויי בנייה וטענה להפרשי שטח בין הפרוספקט לבין הממכר

 37. הכרעה בסכסוכים שעניינם ליקויי בנייה מחייבת בחינה מקצועית של מומחה

 38. תביעת ליקויי בניה שהוגשה על ידי רוכשי שלוש דירות ונציגות הבית המשותף

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון