צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

צורת הנזקים מותירה סימני שאלה אשר משליכים על אי הוכחת התובענה מטעם התובעת. מכוניתה של התובעת נפגעה בפינתה הימנית-קדמית בלבד. לצורת נזק זאת יכולים להיות שני הסברים חלופיים: או שהתובעת עמדה בניצב לכביש ומכונית הנתבעת סטתה בזווית חדה אל שולי הכביש, או שהתובעת החלה בפנייה שמאלה וחרגה לתוך נתיב הנסיעה של הנתבעת.הצדדים הציגו בפני תמונות של מקום התאונה, ואכן ניכר, כי במקום בו עמדה מכונית התובעת (לטענת התובעת), ובמרחק קטן מאוד, היו גדר ועץ שבכניסה לשביל הגישה. ככל שאכן עמד כלי הרכב של התובעת מאחורי הקו הצהוג שביציאה משביל הגישה, הרי שפניה חדה בזווית המביאה לפגיעה בפינה הימני-קדמית בלבד, הייתה בהכרח מביאה לכך כי מכונית הנתבעת הייתה מתנגשת אף בעץ ובגדר שהיו בצמוד למכוניתה של התובעת.
התובעת נשאלה לגבי עניין זה, וסיפקה הסבר לשאלה זאת. לגישתה של התובעת, "אחרי הפגיעה שלה בפינה הקדמית ימנית שלי, הרכב שלה התיישר ולא פגע בשוליים" (עמ' 2, שורה 18-20). הסבר זה אינו סביר בעיני, ומהווה ניסיון לעוות את המציאות כך שתתאים לדברים אשר אירעו, ולא יותר מכך.
הרי אם צידו הימני של כלי רכב הנתבעת היה פוגע בשל סטייה ימינה, בפינה הימנית-קדמית של רכב התובעת, ואז סוטה שמאלה בחזרה, הרי שהפגיעה לא הייתה מתמצה בפגיעה בפינה הימנית-קדמית, וסטייה כאמור, סבירה יותר כסטייה ימינה (והרי על מנת לאפשר פגיעה כפי שמתוארת על ידי התובעת, על מכונית הנתבעת היה להיות בסטייה ימינה מנתיב הנסיעה, ממילא), והרי אם הייתה נמשכת הסטייה ימינה, הרי שהנתבעת הייתה מתנגשת בגדר ובעץ שהיו בקרבת מכונית התובעת.
תיאורה של התובעת לקרות התאונה היה לא אמין בעיני. התובעת ניסתה לקשור את קרות התאונה, לעיקול הממוקם כ- 100 עד 150 מ' מקרות התאונה. מדובר בתיאור לא אמין, אשר לגישתי פועל כנגד קבלת גירסתה של התובעת. החיבור בין עיקול אשר מיקומו רחוק מאוד ממקום קרות התאונה.
על מנת שמכונית התובעת תגיע לסטייה בזווית שתביא לפגיעה בפינה ימנית קדמית בלבד בכלי רכב העומד בניצב לכביש, ברור כי מדובר בסטייה אשר מתרחשת מטרים בודדים לפני הפגיעה, ולא 100 עד 150 מ' לפני הפגיעה. החיבור כאמור, היווה ניסיון לא מוצלח לגשר על הפערים העובדתיים שבבסיס תיאורה של התובעת, כפי שהבהרתי לעיל, לאור מפת הנזקים וצורת מקום הפגיעה.
תיאורה של הנתבעת בהקשר זה, אמין בעיני, ואני מעדיף את גירסתה. הנתבעת תיארה כי היא נהגה בנתיב הנסיעה שלה בכביש מס' 7021, ותיארה כי התובעת בלטה לתוך נתיב הנסיעה של הנתבעת במסגרת תחילת פניה שמאלה, לנתיב נסיעתה. צורת הנזקים במכוניות תואמת תיאור זה, תיאור מקום הפגיעה סביר בהרבה מההסבר אשר ניתן על ידי התובעת, ועדותה הותירה רושם אמין יותר בעיני.
אוסיף, כי לגישתי חובת הזהירות המוגברת חלה על התובעת, כמי שנוהגת בדרך הצדדית המשתלבת לדרך העיקרית, והתרחשות התאונה, מצביעה יותר על הפרת חובת הזהירות המוטלת על התובעת, מאשר אחרת. אין בכך לבד כדי להכריע את הכף, אולם חוסר האמינות שבדברי התובעת וחוסר הסבירות שבגרסתה, מטים במקרה זה את הכף לחובתה.
לאור כל האמור, משהגעתי לכלל מסקנה שהאחריות לתאונה רובצת על כתפי התובעת, אני דוחה את התביעה, ומקבל את התובענה שכנגד. משלא הוכחשו הנזקים הנטענים בתובענה שכנגד (ואציין כי דמי ההשתתפות העצמית כמעט שאינם מוטלים בספק), אני מקבל את התביעה בהקשר של עלות ההשתתפות העצמית אשר שולמה על ידי התובעת שכנגד.
הנתבעת שכנגד תשלם לתובעת שכנגד סך 2,466 ש"ח.
לא מצאתי לנכון, בנסיבות העניין, לפסוק לתובעת שכנגד הוצאות כנטען בסעיף 4 לתביעה שכנגד או הוצאות ההליך, שכן ראיתי בתובענה מגלמת מחלוקת אותנטית באשר לאחריות לקרות התאונה – הגם שהעדפתי את גרסת התובעת שכנגד.
הסכום כאמור ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התובענה המתוקנת 5.5.2013 ועד תשלומו בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון