טוענת, כי היא ביטחה את דירתה וכי ביקשה לדאוג לביטוח נוסף בגין תכשיטיה

טוענת, כי היא ביטחה את דירתה וכי ביקשה לדאוג לביטוח נוסף בגין תכשיטיה

התובעת טוענת, כי מאחר והיא עמדה לנסוע לחו"ל, היא ביקשה שהפוליסה בגין התכשיטים תומצא לידיה עד שעה 11 בבוקר וכי היא הודיעה לנתבעת, כי במידה והפוליסה לא תגיע אליה עד שעה 11 בבוקר, אין היא זקוקה לביטוח של תכשיטיה מאחר והיא תפקיד את תכשיטיה בכספת הנמצאת במקום עבודתה.
התובעת טוענת, כי למרות הודעתה הנ"ל, הנתבעת הזמינה בחברת הביטוח את הרחבת הפוליסה בגין התכשיטים והיא חוייבה בסך של 430 ₪, שאת השבתם היא תובעת.
3. התובעת צירפה לכתב התביעה את מכתבה לנתבעת מיום 22.9.12 שעה 11:00, שבו התובעת כותבת לנתבעת, כי מאחר והיא לא קיבלה את הפוליסה, היא מכניסה את התכשיטים לכספת ולא לוקחת אותם לרוסיה וכי אין צורך בביטוח.
4. התובעת לא צירפה את הפוליסה בגין התכשיטים ואף לא צירפה כל מסמך המעיד כי היא חוייבה בסך של 430 ₪ בגין ביטוח התכשיטים.
5. הנתבעת טוענת, כי לצורך ביטוח התכשיטים, התובעת נתבקשה להכין הערכה לפריטי התכשיטים אותם היא רוצה לבטח (ראה מכתב הנתבעת לתובעת מיום 18.7.12).
6. הנתבעת צירפה את הערכת התכשיטים שהתובעת העבירה אליה בפקס' ביום 30.8.12 (נספח א' לכתב ההגנה) ואת הפוליסה של חברת הביטוח "הראל" , לפיה בוטחה דירתה של התובעת מיום 1.9.12 ועד 31.8.13. לפי פוליסה זו, תכולת הדירה המבוטחת, כוללת גם ביטוח תכשיטים ודברי זהב, "בישראל בלבד". אולם, העגילים, לפי הערכת גלרי, ענק לפי הערכת JB וצמיד לפי הערכת JB "מכוסים גם בעת המצאת בחו"ל מיום 1.9.12 ועד 10.10.12".
7. על פי הפוליסה הנ"ל, הפרמיה בגין ביטוח התכשיטים הנ"ל בחו"ל, היא בסך 29.96 ₪ בלבד.
8. מכל האמור לעיל, ניתן להסיק את המסקנות לגבי העובדות הבאות:
א. הנתבעת ביקשה מהתובעת, ביום 18.7.12 להעביר אליה הערכה של שווי התכשיטים.
ב. התובעת העבירה לנתבעת את הערכת השווי ביום 30.8.12.
ג. הפוליסה החדשה, הכוללת את ביטוח התכשיטים לחו"ל במשך 40 ימים, החל מיום 1.9.12 ועד 10.10.10.12 נעשתה ביום 1.9.12 והפרמיה בגין ביטוח זה הוא בסך של 29.96 ₪.
9. על התובעת היה להביא ראיות על מנת להוכיח את העובדות הנטענות על ידה, אולם התובעת אפילו לא טענה מתי היא נסעה לרוסיה ולא הביאה כל ראיה להוכיח מתי היא נסעה לרוסיה ואף לא לגבי טענתה כי היא הפקידה את תכשיטיה בכספת ולא אילו תכשיטים הופקדו בכספת ולא, כי הפוליסה הנ"ל, שהוצאה, כאמור, ביום 1.9.12, לא הגיעה אליה עד 22.9.12, מועד בו היא הודיעה לנתבעת כי ביטוח תכשיטיה מתייתר לנוכח הפקדתם בכספת.
כאמור לעיל, התובעת לא הוכיחה אף לכאורה, כי היא שילמה בכלל פרמיה בגין הרחבת הפוליסה לכיסוי תכשיטיה בחו"ל ואם שילמה, מהו הסכום שהיא שילמה ולמי היא שילמה אותו (סביר להניח כי הפרמיה שולמה לחברת הביטוח ולא לנתבעת, כנהוג בכל הפוליסות לביטוח דירה ותכולתה).
10. לכן, יש לדחות את התביעה להחזר סך של 430 ₪.
התביעה להשבת הסכומים שהתובעת שילמה לטכנאי המזגנים
11. בסעיף 5 לכתב התביעה, התובעת טוענת, כי על הנתבעת להשיב לה את הסך של 2,227 ₪ שהיא שילמה לטכנאי מזגנים בדירתה, הואיל ולטענתה תיקון המזגנים מבוטח בפוליסה.
12. התובעת מודה, כי היא קיבלה בגין התיקון הנ"ל סך של 500 ₪ ולכן היא תובעת את היתרה בזך של 1,727 ₪ (התובעת אינה מציינת מי שילם לה את הסך של 500 ₪).
13. התובעת צירפה לכתב התביעה, חשבונית של "הנדסה ושיווק (1984)", מיום 24.7.12, לפיה היא שילמה לנ"ל:
א. סך של 420 ₪ עבור שירות למזגן מיני מרכזי, החלפת קבל, עבודה + תיקוני חשמל.
ב. סך של 300 ₪ עבור שירות למזגן קטן, תיקון בקר.
ג. סך של 1,200 ₪ עבור שירות למזגן מרכזי, בדיקה והפעלה מחדש.
ד. מע"מ על הסכומים הנ"ל בסך של 307.20 ₪.
14. הנתבעת טוענת כי את טענותיה עליה להפנות חברת הביטוח שביטחה את המזגנים ולכן אין יריבות בין הצדדים בענין זה..
15. התובעת לא צירפה כל פוליסה רלבנטית לראש נזק זה, אולם הנתבעת צירפה את פוליסת ביטוח הדירה שהיתה לתובעת בחברת "כלל ביטוח" לתקופה 27.9.11 עד 31.8.12.
16. עיון בפוליסה הנ"ל, מלמד, כי הפוליסה מכסה נזק תאונתי לציוד אלקטרוני ביתי נייח על פי הרחבה 2 וכי ההשתתפות העצמית היא בסך של 485 ₪.
לכאורה, הפוליסה אינה מכסה נזק שנגרם לציוד אלקטרוני עקב שימוש, אלא רק בגין נזק תאונתי.
17. האחריות על פי הפוליסה לתשלומי תגמולי הביטוח, חלה על חברת הביטוח בלבד ולא על הנתבעת כסוכנות ביטוח, לכן, יש לדחות את התביעה כלפי הנתבעת בגין ראש נזק זה.
18. מאחר והתובעת לא הביאה כל ראיה שתתמוך בטענתה המשתמעת מהתביעה, כי הפוליסה מכסה גם נזק של בלאי עקב שימוש במזגנים, יש לדחות את התביעה בגין ראש נזק זה, אף לו היתה יריבות בין הצדדים בנושא זה.
התביעה להחזר הפרש פרמיה בגין ביטול פוליסה
19. התובעת טוענת, כי פוליסת הביטוח של דירתה בוטלה לאחר חודשיים מיום תחילתה ולמרות הביטול, הנתבעת חייבה אותה בסך של 390 ₪ במקום 280 ₪ ולכן היא תובעת את ההפרש בסך 110 ₪.
20. כאמור לעיל, התובעת לא המציאה כל פוליסה, שאותה היא טוענת שהיא ביטלה. התובעת גם לא המציאה כל ראיה לפיו ניתן לבדוק איזו פוליסה היא ביטלה, מתי היא ביטלה את הפוליסה ובאיזו דרך היא ביטלה את הפוליסה. התובעת גם לא המציאה כל ראיה לפיה ניתן לדעת מה היתה הפרמיה השנתית בגין הפוליסה ואף לא המציאה כל ראיה שתתמוך בטענתה כי היא שילמה פרמיה בסך של 390 ₪ ועבור איזו תקופה שולמה הפרמיה הזו.
לכן, יש לקבוע כי התובעת לא הוכיחה ולו לכאורה את טענותיה בענין זה.
21. אולם גם בנושא זה, אין כל יריבות בין הצדדים, הואיל והפרמיה אינה משולמת כידוע לסוכנות הביטוח, אלא לחברת הביטוח וגם בשל כך יש לדחות את תביעתה בגין ראש נזק זה.
התביעה להחזר הסך של 416 ₪ בגין שרותי גרירת רכב שבוטלו
22. התובעת טוענת, כי הנתבעת גבתה ממנה סך של 500 ₪ בגין שרותי גרירה "שגריר" עבור שנה וכי מאחר והפוליסה בוטלה כעבור חודשיים, על הנתבעת להחזיר לה את ההפרש בסך של 416 ₪.
23. כהוכחה לביצוע התשלום, התובעת צירפה את נספח ג' לכתב התביעה, מסמך של חברת כרטיס האשראי של התובעת, שבו פירוט עסקאות שנעשו בכרטיס האשראי של התובעת בחברת CAL ולפיו, ביום 20.8.12 התובעת חוייבה בסך של 112 ₪ מתוך 500 ₪ עבור "נתיב שרותי דרך וגרירה".
24. התובעת לא המציאה כל ראיה שממנה ניתן ללמוד למי שולם הסך של 112 ₪ ולא של שאר התשלומים בגין גרירה, היא לא המציאה את הפוליסה שבוטלה לטענתה ואף לא כל ראיה לגבי ביטול הפוליסה ומועד הביטול.
סביר להניח כי הפרמיה שולמה לחברת הביטוח ולא לנתבעת.
לכן, יש לקבוע, כי התובעת לא הוכיחה את תביעתה כלפי הנתבעת בגין ראש נזק זה ואף לא את היריבות בינה לבין הנתבעת בנושא זה ולכן יש לדחות את התביעה הזאת.
התביעה בגין המצלמה
25. התובעת הודיעה בדיון, כי היא חוזרת בה מהתביעה בגין המצלמה.
התביעה לפיצוי בגין עגמת נפש בסך של 10,000 ש"ח
26. התובעת תובעת, כאמור, גם פיצוי בסך של 10,000 ₪ בגין עגמת נפש שנגרמה לה כתוצאה ממחדלי ו/או מהתנהגות ו/או רשלנות הנתבעת.
27. התובעת לא הוכיחה ולו לכאורה, כל רשלנות או מחדל מטעם הנתבעת ולאחר שכל תביעותיה נגד הנתבעת נידחו, יש לקבוע כי הנתבעת לא גרמה לתובעת כל עגמת נפש. נהפוך הוא, התרשמתי, כי התובעת היא שגרמה לנתבעת עגמת נפש, טירחה ובזבוז זמן בשל טענות שוא.
התוצאה
28. לפיכך, אני דוחה את התביעה.
29. התובעת תשלם לנתבעת, תוך 30 יום, הוצאות משפט בסך של 3,500 ₪ ועוד מע"מ כחוק.

תוך 15 יום ניתן לבקש מבית המשפט המחוזי להגיש ערעור.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו חוזה הביטוח ?

 2. עילת כפל ביטוח

 3. תביעת ביטוח מבנה

 4. ביטוח מחלות קשות

 5. תניה בחוזה ביטוח

 6. ביטוח מוות ממחלה

 7. חוסר במטען מחו''ל

 8. תשובות בהצעת ביטוח

 9. ביטוח צינתור

 10. ביטוח תאונה במתכוון

 11. התיישנות ביטוח אחריות

 12. נטל ההוכחה בביטוח רכוש

 13. שאלה גורפת בשאלון ביטוח

 14. סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח

 15. סעיף 10 לחוק חוזה הביטוח

 16. האם תביעת ביטוח התיישנה ?

 17. ביטוח אחריות מקצועית צד ג

 18. תביעה על פי דיני כפל ביטוח

 19. ביטוח משלים כללית - פסק דין

 20. העדר ביטוח בנהיגה ללא מלווה

 21. מקרה ביטוח במהלך תקופת הכשרה

 22. כיסוי הביטוחי לתיקון נזקי צנרת

 23. תביעה להחזר הוצאות השתלה בחו''ל

 24. ביטוח בית פרטי ללא אזעקה וסורגים

 25. טוטאל לוס - תביעה נגד ביטוח ישיר

 26. בקשה לפסילת חוות דעת בתביעת ביטוח

 27. תביעה נגד ביטוח ישיר - נזקים לרכב

 28. כיסוי ביטוחי אחריות מקצועית עו''ד

 29. תוך כמה זמן צריך להגיש תביעת ביטוח

 30. חדש תחת ישן - סעיף 56 לחוק חוזה הביטוח

 31. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעת ביטוח ?

 32. זכות המבוטח לקבלת מידע בקשר לעסקת ביטוח

 33. תביעה לקבלת תגמולי ביטוח של רכב מסוג אמבולנס

 34. אי ידיעת המבוטח על קיומו של הביטוח - התיישנות

 35. דחיית כיסוי ביטוחי בביטוח רשלנות מקצועית של עו"ד

 36. כיסוי הוצאות רפואיות בישראל במסגרת ביטוח נסיעות לחו"ל

 37. ידיעה על קיומם של תניות של אמצעי מיגון - שלילת כיסוי ביטוחי

 38. טוענת, כי היא ביטחה את דירתה וכי ביקשה לדאוג לביטוח נוסף בגין תכשיטיה

 39. האם יש כיסוי ביטוחי במקרה שהנהג הפר את החובה לנהוג כשלצידו נהג מלווה ?

 40. הפול טענה כי התאונה ארעה אחר תום תוקף תעודת הביטוח, ולכן לא מוטלת עליה חבות

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון