תביעה לחייב בתשלום הסך של 10,000 ₪, בגין העלבה והוצאת דיבה
תביעה לחייב בתשלום הסך של 10,000 ₪, בגין העלבה והוצאת דיבה

תביעה לחייב בתשלום הסך של 10,000 ₪, בגין העלבה והוצאת דיבה

לטענת התובע, בתאריך 04.04.13 הגיע למוסך הנתבעים, לביצוע טיפול ברכבו. משביקש לשחרר את הרכב, לאחר הטיפול, גילה עליו שריטות, אשר לא היו קודם לביצוע הטיפול.
הוסיף התובע כי עובדי הנתבעת 2 טענו כי הרכב הגיע למוסך עם השריטות הנ"ל, בנוסף לדפיקה קלה בכנף, אך יחד עם זאת, הציעו לטפל בשריטות במחלקת הפחחות.
עוד טען התובע כי, משפגש באיד מבעלי הנתבעת 2, הנתבע 1, וציין בפניו כי הינו מצפה לקבלת שירות הוגן מעובדי הנתבעת, החל האחרון לצעוק עליו בנוכחות אנשים, ואסר עליו להתקרב יותר למוסך, תוך שהוא מציין "בא לי להקיא ממך".
לטענת התובע, הרגיש נרגש ומזועזע כתוצאה מהתנהגות הנתבע 1, ומדרך השירות הבזוי שקיבל מהנתבעים, כאשר לקוחות שהיו במקום, ניגשו אליו והביעו זעזוע מהתנהגות הנתבע 1.
התובע מבקש לקבל את התביעה.
מנגד, טענו הנתבעים כי בזמנים הרלוונטיים, הגיע התובע לבצע טיפול ברכב, כאשר בטרם ביצועו, נבדק הרכב גם חיצונית, על ידי יועץ השירות, שתיעד בכרטיס העבודה כי ברכב שריטות.
הוסיפו הנתבעים וטענו כי, על אף שהתובע קיבל את השירות הטוב ביותר במוסך הנתבעים, לרבות בעניין השריטות, הגם שאלו היו ברכב טרם קבלתו, החל התובע בהשמעת קללות וגינויים נגד הנתבעים.
לטענת הנתבעים, עובדי הנתבעת 1 לא העליבו את התובע, וכל טענותיו הינן פרי דמיונו, כאשר התובע מנסה להתעשר על חשבון הנתבעים, שלא כדין.
הוסיפו הנתבעים וטענו כי, אף תלונותיו של התובע, אשר הופנו, ליבואן הראשי (צ'מפיונס מוטורס) כנגד הנתבעים, נדחו והתבררו כתלונות שווא.
הנתבעים מבקשים להורות על דחיית התביעה, תוך חיוב התובע בהוצאות משפט.
התובע הגיש כתב תשובה לכתב ההגנה, בו חזר על טיעוניו לקבלת התביעה.


דיון ומסקנותבדיון אשר התקיים בפניי חזרו הצדדים על טיעוניהם. אקדים אחרית לראשית ואציין כי, התובע לא הצליח להרים את נטל ההוכחה הנדרש לתביעתו.
ראשית אציין כי, טענותיו של התובע בעניין השריטות ברכב והתקלות שלא טופלו על ידי הנתבעים, לא הוכחו, וזאת משלא צירף כל חוות דעת בעניין. מעבר לאמור, אדגיש כי בחקירתו בפניי אישר התובע כי הנתבעים טיפלו בשריטות אשר היו ברכב אך לא לשביעות רצונו (עמ' 4 ש' 1-4).
באשר לטענותיו של התובע להעלבתו על ידי הנתבעים, אומר כלהלן:
לשון סעיפים 1 ו- 2 חוק איסור לשון הרע הינה כלהלן:


1. לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –
(1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;
(2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;
(3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;
(4) לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו;
בסעיף זה "אדם" – יחיד או תאגיד;
"מוגבלות" – לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית.

2. (א) פרסום, לענין לשון הרע - בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר.
ב) רואים כפרסום לשון הרע, בלי למעט מדרכי פרסום אחרות:
1) אם היתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אחר זולת הנפגע;
(2) היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות להגיע לאדם זולת הנפגע.על מנת להכריע בשאלה האם סעיפים 1 ו- 2 הנ"ל חלים על המקרה שלפנינו, יש צורך לערוך בירור עובדתי, כאשר הנטל המוטל, להוכיח קיום העילה הנ"ל, מוטל על התובע.
בעדותו בפניי חזר התובע על גרסתו בעניין התנהגות הנתבע 2 כלפיו (עמ' 2 ש' 5-8) (עמ' 4 ש' 6-7 , עמ' 4 ' 17). על אף עדותו הנ"ל, אלא שלא הוכח בפניי כי אכן הדברים הנ"ל אכן נאמרו לתובע. מלבד אמירות כלליות של התובע כי "הושפל" על ידי הנתבעים, אלא שהתובע בחר לא לזמן מי שנכח, לטענתו, במקום (עמ' 4 ש' 18-19), לרבות לקוחות, אשר לטענת התובע בכתב התביעה, נכחו במקום וניגשו אליו לאחר התקרית והביעו זעזוע.
מדובר בעדות יחידה אשר צריכה סיוע, והתובע לא סיפק לבית המשפט סיוע כזה לא בדמות של ראיה ולא ע"י העדת עד נוסף אשר היה במוסך בזמן האירוע המתואר.
על כן, בהעדר עדות אובייקטיבית לתמיכה בגרסתו של התובע, כפי שעלתה בכתב התביעה ובדיון בפניי, לא ניתן לקבוע באם הופנו לעברו, על ידי הנתבעים ו/או מי מטעמם, ביטויים פוגעניים, שיש בהם כדי להשפילו, או להוות פגיעה בשמו הטוב.סוף דברלאור האמור, הגעתי למסקנה כי התובע לא הצליח להרים את נטל ההוכחה הנדרש לתביעתו, ומשלא עשה כן, הנני מורה על דחיית התביעה.


על אף התוצאה אליה הגעתי, ולפנים משורת הדין, איני עושה צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה לשון הרע ?

 2. מה נחשב לשון הרע ?

 3. לשון הרע בפקס

 4. לשון הרע - אמירה

 5. הגנת אמת דיברתי

 6. מאמר על לשון הרע

 7. לשון הרע במקומון

 8. לשון הרע נגד מורה

 9. הוצאת דיבה במקומון

 10. פיצול הדיון לשון הרע

 11. שליחת מכתב לשון הרע

 12. פרסום מותר לשון הרע

 13. לשון הרע בשיחת טלפון

 14. לשון הרע נגד ספורטאי

 15. סעיפי פקודת העיתונות

 16. לשון הרע בשפה הערבית

 17. הבעת דעה או לשון הרע ?

 18. כתיבת השמצות באתר זאפ

 19. הוצאת דיבה כתבה בעיתון

 20. לשון הרע נגד ראש מועצה

 21. תביעת לשון הרע נגד שופטת

 22. לשון הרע נגד קרוב משפחה

 23. לשון הרע בדואר אלקטרוני

 24. לשון הרע במכתב מעורך דין

 25. הוצאת דיבה בתקופת בחירות

 26. לשון הרע נגד בעלים של עסק

 27. לשון הרע בפרומו בטלוויזיה

 28. פרסום לשון הרע באופן עקיף

 29. לשון הרע בחדשות בטלוויזיה

 30. לשון הרע בגין פרסום ברוסית

 31. לשון הרע במסגרת הליך משפטי

 32. לשון הרע במסדרון בית המשפט

 33. טשטוש פנים בחדשות טלוויזיה

 34. האשמת עובד בגניבה - לשון הרע

 35. פרסום צילום תמונה - לשון הרע

 36. תביעה על פרסום תמונה בעיתון

 37. תביעת לשון הרע נגד ארץ נהדרת

 38. טעות בהודעת עיקול - לשון הרע

 39. פרסום תצלום של אדם - לשון הרע

 40. תביעה נגד מעריב בגין לשון הרע

 41. אגרת נזקי גוף בתביעת לשון הרע

 42. קיומו של "ענין ציבורי" בפרסום

 43. הוצאת דיבה פרסום כתבה במקומון

 44. סעיף 13(9) לחוק איסור לשון הרע

 45. תביעה של דוגמנית בגין לשון הרע

 46. תביעת לשון הרע בגין פרסום כתבה

 47. לשון הרע במכתב שהוביל לפיטורים

 48. תביעת לשון הרע בגין כתבה במקומון

 49. תביעת לשון הרע נגד פרקליט המדינה

 50. תביעת לשון הרע של עובד נגד מעביד

 51. ערעור על גובה הפיצוי על לשון הרע

 52. אחריות פלילית של תאגיד - לשון הרע

 53. תביעת לשון הרע עקב טענות על הפליה

 54. האם השוואת מחירים מהווה לשון הרע ?

 55. לשון הרע כתבה בעיתון ידיעות אחרונות

 56. משלוח תמונות עירום במייל - לשון הרע

 57. האם הכינוי "עבריין" מהווה לשון הרע ?

 58. תביעת לשון הרע - מבקר של רשות מקומית

 59. פרסום תצלום של אדם במסגרת כתבה על השמנה

 60. האם פניה למבקר המדינה מהווה לשון הרע ?

 61. דחיית תביעה לשון הרע בעניינים פוליטיים

 62. האם הביטוי "הון שלטון" מהווה לשון הרע ?

 63. תביעה בגין הוצאת לשון הרע ועוולת התקיפה

 64. האם ייחוס הומוסקסואליות מהווה לשון הרע ?

 65. האם עיקול חשבון עורך דין מהווה לשון הרע ?

 66. טענת קיזוז בגין לשון הרע בבית הדין לעבודה

 67. תביעת לשון הרע בטענת פרסום "עובדות שיקריות"

 68. תביעת לשון הרע בגין התבטאויות בכלי התקשורת

 69. זכות האדם לפרטיות מול הזכות לשמירה על השם הטוב

 70. טענה להפרה של חוקי עבודה כעילה לתביעת לשון הרע

 71. תביעת לשון הרע בגלל תמונה שהשתרבבה "בטעות" לכתבה

 72. האם הפצת מכתב "לא לעבוד עם חברה" מהווה לשון הרע ?

 73. תביעה לחייב בתשלום הסך של 10,000 ₪, בגין העלבה והוצאת דיבה

 74. קבלת תביעת לשון הרע באופן חלקי / פרסום לשון הרע נגד עורך דין

 75. פיצוי בגין לשון הרע למרות שבפרסום שנעשה לא הוזכר שמו של התובע

 76. לשון הרע או ביקורת לגיטימית על פעילות ופועלו הציבורי של אדם ?

 77. תביעה לפי חוק איסור לשון הרע בגין פרסומים בנוגע לפעולות כעו"ד

 78. ערעור על סכום הפיצויים שנפסקו בגין תביעה נזיקית ותביעת לשון הרע

 79. תביעת דיבה בגין האשמת איש ציבור בשימוש ברכוש ציבורי לצרכים פרטיים

 80. תביעה בעילה של לשון הרע בגין דברים שנאמרו על כוונה לסכל ביצוע הסכם

 81. הסמכות לדון בעוולת לשון הרע הועברה לבית הדין לעבודה, לפני שנים ספורות

 82. פרסום מכתבים שקריים על גבי לוח המודעות של הבניין בדבר חוב לקופת ועד הבית

 83. תביעת לשון הרע בטענה שהמכתבים שהופצו לדיירי הבניין נועדו לבזות לפגוע בשם הטוב ולהשפיל

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון