מתי לא צריך הסכמה מדעת לטיפול רפואי

מקרים בהם לא נדרשת הסכמה מדעת לטיפול רפואי
סעיף 15 לחוק זכויות החולה קובע כי, מטפל רשאי לתת טיפול רפואי (פרט לטיפולים רפואיים מסוימים המוגדרים בחוק), גם ללא הסכמתו מדעת של המטופל (א) במקרה שמצבו הגופני או הנפשי של המטופל אינו מאפשר קבלת הסכמתו מדעת ולא ידוע למטפל כי המטופל או אפוטרופסו מתנגד לקבלת הטיפול הרפואי וכן אין אפשרות לקבל את הסכמת בא כוחו או אין אפשרות לקבל את הסכמת אפוטרופסו אם המטופל הוא קטין או פסול דין. (ב) בנסיבות שבהן נשקפת למטופל "סכנה חמורה" והוא מתנגד לטיפול רפואי, שיש לתיתו בנסיבות הענין בהקדם, רשאי מטפל לתת את הטיפול הרפואי אף בניגוד לרצון המטופל אם ועדת האתיקה, לאחר ששמעה את המטופל, אישרה את מתן הטיפול ובלבד ששוכנעה כי נתקיימו כל אלה: נמסר למטופל מידע כנדרש לקבלת הסכמה מדעת, צפוי שהטיפול הרפואי ישפר במידה ניכרת את מצבו הרפואי של המטופל וקיים יסוד סביר להניח שלאחר מתן הטיפול הרפואי יתן המטופל את הסכמתו למפרע. (ג) בנסיבות של "מצב חירום רפואי" רשאי מטפל לתת טיפול רפואי דחוף גם ללא הסכמתו מדעת של המטופל, אם בשל נסיבות החירום, לרבות מצבו הגופני או הנפשי של המטופל, לא ניתן לקבל את הסכמתו מדעת ונשקפת לחיי המטופל או לשלמות גופו סכנה חמורה.

לעמוד הקודם


תוכן עניינים

דיני מקרקעין
ביטוח לאומי
דיני בנקאות
תאונות דרכים
היטל השבחה
הפקעת קרקעות
זכויות יוצרים
צו הריסה
תביעות ייצוגיות
לשון הרע
רישוי עסקים
הבטחת הכנסה
פטנטים
עובדים זרים
פירוק שיתוף
הגנת הדייר

דיני נזיקין
דיני ביטוח
פשיטת רגל
עיקול זמני
ניירות ערך
הסכם ממון
דיני מכרזים
אחוזי נכות
הגבלים העסקיים
אגודות שיתופיות
בתים משותפים
דיני ירושה
צוואות
פעולות איבה
הלנת שכר
כינוס נכסים

רשלנות רפואית
דיני עבודה
תאונות עבודה
הסכם קיבוצי
אזרחות
הוצאה לפועל
סימני מסחר
ארנונה
דיני תעבורה
דיני בוררות
חופש העיסוק
דיני שכירות
פיטורים
דיני חוזים
משפט מסחרי
גירושין
רקע תחתון

שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון