סעיף 29 לחוק הבוררות

על פי סעיף 29 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968:

"(א) משהוגשה בקשה לאישור פסק בוררות או לביטולו, רשאי בית המשפט להורות על עיקול נכסי בעל הדין שנגדו ניתן הפסק, עיכוב יציאתו מן הארץ או מתן ערובה למילוי פסק הבוררות; הבקשה יכול שתהיה בעל-פה, ורשאי בית המשפט לפטור את המבקש ממתן ערובה.נ

(ב) הוראות כל חיקוק בדבר עיקול זמני, עיכוב יציאה מן הארץ ומתן ערובה יחולו על סעד לפי סעיף זה, בשינויים המחוייבים."

סעיף 29 לחוק מפנה אם כן להוראות תקנה 374 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, בשינויים המחוייבים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הבוררות

 2. הבהרת פסק בוררות

 3. פסק בוררות לא מנומק

 4. סעיף 29 לחוק הבוררות

 5. בוררות בין עורכי דין

 6. סעיף 30 לחוק הבוררות

 7. בקשה לבטל פסק בוררות

 8. טעות גלויה על פני הפסק

 9. בוררות לפי הדין המהותי

 10. בקשה להארכת מועד בוררות

 11. בחירה בין שתי תניות בוררות

 12. שטר בוררות בין עובד למעביד

 13. בוררות בין קבלן למזמין עבודה

 14. בקשה לאישור פסק בוררות של רב

 15. בית דין צדק בני ברק - בוררות

 16. תניית בוררות בהסכם שפקע תוקפו

 17. נימוק פסק בוררות בניגוד להסכם

 18. התערבות בית המשפט בפסקי בוררות

 19. ביטול מכתב פיטורים במהלך בוררות

 20. הסכם בוררות בדיני עבודה קוגנטיים

 21. תוקף של פסק דין לפסק בוררות משלים

 22. בוררות בנושא פרשנות סעיפים בהסכם

 23. שימוש בעבריינים לצורך הסכמה לבוררות

 24. תקיפת הליך בוררות באמצעות תביעה אזרחית

 25. עיקולים זמניים להבטחת ביצוע פסק בוררות

 26. פסק הבוררות בהתאם לסעיף 24 לחוק הבוררות

 27. הליכי בוררות בין אחים בסכסוך שהתגלע ביניהם

 28. פסק בוררות בר תוקף או החלטת ביניים או טיוטה ?

 29. בקשת רשות ערעור על פסק הבוררות של שופט בדימוס

 30. אישור פסק דין שניתן בבית הדין הרבני האזורי מכוח הסכם בוררות שבין הצדדים

 31. ערעור על החלטת בימ"ש השלום בתל אביב להכריז כי כל הליכי הבוררות בטלים מעיקרם

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון