לשון הרע במסגרת הליך משפטי

לשון הרע במסגרת הליך משפטי
1.     התביעה נשוא תיק זה מבוססת על עילה של הוצאת דיבה, בהתאם לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה- 1965 (להלן: "חוק איסור לשון הרע").

2.     הנתבע מס' 1 העלה טענה מקדמית לפיה אין יריבות בינו (להלן: "הנתבע") לתובע, וזאת לאור ההגנה שמעניק סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע.

3.     לטענת התובע, בהליך פשיטת רגל שהתקיים כנגד אביו (להלן: "האב"), ב"כ הנתבע צירף להודעת לקוחו דו"ח חקירה שערכה הנתבעת 2 (להלן: "החברה"), ממנו עולה, בין היתר, כי לתובע מספרה שהוצתה כליל, וחב' הביטוח מנהלת חקירה כנגד התובע בחשד כי המדובר ב"הצתה עצמית" על מנת לזכות בכספי הביטוח. לטענת התובע, טענה זו הינה חסרת כל בסיס ושקרית, וכן כבר נגזר דינו של אחר בנדון, בבית המשפט המחוזי בחיפה (ת.פ. 5001/06).

לאור זאת, הגיש התובע תביעת דיבה כנגד הנתבעים.

4.     הנתבע, בכתב הגנתו, העלה טענה מקדמית לפיה דין התביעה להידחות על הסף, שכן היא מתבססת על דברים שנכתבו בדו"ח החקירה שבוצע על ידי החברה, ואשר צורף לכתבי בי- דין שהוגשו מטעם הנתבע בהליך פשיטת רגל של אביו של התובע, וככאלו הינם חוסים תחת סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע.

5.     בישיבת יום 12/3/07 ניתנה החלטה לפיה יסכמו הצדדים טענותיהם לעניין הטענה המקדמית בלבד;

6.     סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע:

13. "לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי-

(5)     פרסום על ידי שופט, חבר של בית דין דתי, בורר או אדם אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית על פי דין, שנעשה תוך כדי דיון בפניהם או בהחלטתם, או פרסום על ידי בעל דין, בא כוחו של בעל דין או עד, שנעשה תוך כדי דיון כאמור;"

7.     לאור טענת התובע כי הדברים האמורים בדו"ח החקירה הינם בגדר הוצאת דיבה כנגדו מחד, ולאור טענת הנתבע כי הדברים שנכתבו בדו"ח חוסים תחת סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע, הרי שיש לבחון האם דו"ח החקירה חוסה תחת סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע, אם לאו.

8.     דו"ח החקירה שהוגש בעניינו של האב בהליך פשיטת רגל, הכיל פרטים/חקירה באשר לנכסיו של האב. מהדו"ח עולה כי התובע והאב גרים באותה דירה (ברח' הסחלב 11/1, נהרייה, להלן: "הדירה"), האב נוהג ברכב הרשום על שם בנו/התובע, ושניהם משכירים שלוש חנויות בנהרייה, אחת מהן המספרה שהוזכרה לעיל, כאשר אף אחת מהן אינה רשומה על שמו של האב.

9.     באשר לחסינות שמקנה סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע, כבר נפסק כי החסינות שמקנה הסעיף הנ"ל הינה חסינות מוחלטת, והתנאי היחיד שהחוק מציב לתחולתה הוא שהפרסום ייעשה תוך כדי דיון בפני הגוף המשפטי, ללא תלות בנכונותם של הדברים או בהגינותם (ראו לעניין זה: הש' י. עמית (מחוזי- חיפה) בע"פ 2098/02 אעלימי נזאר, עו"ד נ' מדינת ישראל, דינים מחוזי, כרך לג (4), 336).

ההגנה המוחלטת המוענקת בסעיף 13(5) נתונה לעורך דין המופיע בפני בית המשפט והיא חלה על כל צעד הננקט בקשר עם ההליך בכל שלב, לרבות על כל פנייה בכתב ומסמך הנדרש במהלך הרגיל של המשפט וכן על כתבי טענות, תצהירים, מסמכים המוגשים לבית המשפט וכן מסמכים כאלה המוחלפים בין בעלי הדין לפני הגשתם (ראו: רע"א 3614/97 דן אבי יצחק נ' חב' החדשות הישראלית בע"מ, פ"ד נג (1) 26; ע"פ 364/73 זיידמן נ' מדינת ישראל פ"ד כח(2) 620; א' שנהר "דיני לשון הרע", עמ' 199; ת.א. 57646/99 (שלום, ת"א) ד"ר וינברג משה, עו"ד נ' עו"ד צבי כהנא, פס"ד מיום 3/6/04).

לאור זאת, אף אם הדברים שנכתבו בדו"ח החקירה שהוגש לבית המשפט, אינם נכונים, הרי שהם עדיין ייהנו מ"חסינות", ולא יהא ניתן לתבוע בגינם.

מעבר לכך יצוין כי דו"ח החקירה הינו רלוונטי לתיק שהתנהל כנגד אביו של התובע, לאורו הגיש התובע בקשה למתן פסק דין הצהרתי (שהדירה בה הוא והוריו מתגוררים שייכת לו, וכן המיטלטלין שפורט בנספח לבקשה) כנגד הוריו ועורכי הדין בתיקי ההוצל"פ השונים, אשר נפתחו כנגד הוריו או מי מהם. כמו כן הגיש התובע בקשה לעיכוב הליכי הוצל"פ שנפתחו, וזאת על הדירה והמיטלטלין שבתוכה. על כן נראה כי הפרסום לא היה זר להליך, שכן התובע מודע לכך כי לרכוש שהוא טוען לו זיקה להוריו, או מי מהם.

10.     בדנ"א 6077/02 דרור חוטר - ישי נ' עדנה ארבל, דינים עליון, כרך ס"ד, 223, דן בית המשפט העליון בשאלת הסמכות ה"מעין- שיפוטית".

מקרה זה ראשיתו בהוראת פרקליטת המדינה, על פתיחת חקירה פלילית (אשר העלתה חשדות לביצוע עבירות), כאשר עם סיומה הגישה המשטרה ממצאיה לפרקליטות, ופרקליטת המדינה נתנה את חוות דעתה בנדון. הוגשה עתירה למנוע את פרסום חוות הדעת בכלי התקשורת, אך זו נדחתה וחוות הדעת פורסמה. כתוצאה מכך, הגיש העותר תביעה כנגד פרקליטת המדינה בגין הוצאת לשון הרע, לפיהם הדברים שיוחסו לו בחוות הדעת אינם נכונים, נכתבו בזדון ופגעו בשמו הטוב. בית המשפט המחוזי מחק התביעה בשל היעדר עילה, מהטעם שבכתיבת חוות הדעת מילאה פרקליטת המדינה תפקיד מעין- שיפוטי, ועל כן פרסומה מהווה "פרסום מותר". על כך הוגש ערעור; בית המשפט העליון פסק כי חוות הדעת של פרקליטת המדינה בדבר העמדה לדין פלילי מהווה הפעלה כדין של סמכות בעלת אופי מעין- שיפוטי, ולפיכך אינה יכולה להקים עילה להגשת תביעה.
על כך הוגשה עתירה לקיום דיון נוסף. הש' מצא (בדיון הנוסף) פסק בעניין זה:

"... המחוקק הכיר בקיום אינטרסים וערכים הגוברים על הזכות לשם הטוב. הכרה זו מצאה את ביטויה, בין היתר, במסגרת "ההגנות המוחלטות" הקבועות בסעיף 13 לחוק. החסינות שסעיף זה מעניק לפרסום הנעשה על- ידי בעל סמכות מעין- שיפוטית במסגרת מילוי תפקידו היא אחת מההגנות הללו, והיא מבטאת את הכרעתו הנורמטיווית של המחוקק, שלפיה באיזון בין זכותו של אדם להגנה על שמו הטוב לבין האינטרס לשמור על הגינותו ועל יעילותו של ההליך המעין- שיפוטי, ידו של האינטרס האחרון על העליונה. הרציונל לכך הוא, כאמור, להבטיח שנושא המשרה המעין- שיפוטית יאמר דברו ללא מורא וללא חשש מפני תביעות עתידיות בגין הוצאת דיבה. מטעם זה, אף אם אניח כטענת העותר כי חוות- הדעת לא נדרשה בעניינו- וזאת מבלי להכריע בדבר- אין בכך כדי לסייע לו".

11.     כן יצוין כי בית המשפט העליון קבע כי אין לפרש את הוראת סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע כחלה רק על הנעשה בפני בית המשפט בעת שהוא יושב בדין, כי אם "... החיסוי משתרע על כל פניה בכתב ומסמך הנדרש במהלך הרגיל של המשפט והמשמשו כהלכה"(הש' ברנזון בע"פ 364/73, זיידמן נ' מדינת ישראל, פ"ד כח (2) 620).

כפי שצוין כבר לעיל, דו"ח החקירה שצורף לתיק בית המשפט, בו מתנהלים הליכים כנגד אביו של התובע, הינו רלוונטי ובזיקה ישירה לתובע ונכסיו, כך שהאמור בדו"ח זה חוסה תחת הגנתו של סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע.

12.     לאור כל האמור לעיל, אני מקבל את הטענה המקדמית וקובע כי דו"ח החקירה שהוגש לבית המשפט הדן בעניינו של אביו של התובע, חוסה תחת הגנת סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע, ועל כן הינו בגדר "פרסום מותר", וכתוצאה מכך אין עילת תביעה נגד הנתבע.

     אני מורה על דחיית התביעה נגד הנתבע מס' 1, ומחייב את התובע לשלם לנתבע מס' 1 הוצאות ושכ"ט בסכום כולל של 1500 ₪.

13.     להמשך ההתדיינות בין התובע לנתבעת מס' 2, אני קובע קדם משפט ליום 20/9/07 שעה 09.00.

ניתן היום י"ט בסיון, תשס"ז (5 ביוני 2007) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ג'מיל נאסר, שופט     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה לשון הרע ?

 2. מה נחשב לשון הרע ?

 3. לשון הרע בפקס

 4. לשון הרע - אמירה

 5. הגנת אמת דיברתי

 6. מאמר על לשון הרע

 7. לשון הרע במקומון

 8. לשון הרע נגד מורה

 9. הוצאת דיבה במקומון

 10. פיצול הדיון לשון הרע

 11. שליחת מכתב לשון הרע

 12. פרסום מותר לשון הרע

 13. לשון הרע בשיחת טלפון

 14. לשון הרע נגד ספורטאי

 15. סעיפי פקודת העיתונות

 16. לשון הרע בשפה הערבית

 17. הבעת דעה או לשון הרע ?

 18. כתיבת השמצות באתר זאפ

 19. הוצאת דיבה כתבה בעיתון

 20. לשון הרע נגד ראש מועצה

 21. תביעת לשון הרע נגד שופטת

 22. לשון הרע נגד קרוב משפחה

 23. לשון הרע בדואר אלקטרוני

 24. לשון הרע במכתב מעורך דין

 25. הוצאת דיבה בתקופת בחירות

 26. לשון הרע נגד בעלים של עסק

 27. לשון הרע בפרומו בטלוויזיה

 28. פרסום לשון הרע באופן עקיף

 29. לשון הרע בחדשות בטלוויזיה

 30. לשון הרע בגין פרסום ברוסית

 31. לשון הרע במסגרת הליך משפטי

 32. לשון הרע במסדרון בית המשפט

 33. טשטוש פנים בחדשות טלוויזיה

 34. האשמת עובד בגניבה - לשון הרע

 35. פרסום צילום תמונה - לשון הרע

 36. תביעה על פרסום תמונה בעיתון

 37. תביעת לשון הרע נגד ארץ נהדרת

 38. טעות בהודעת עיקול - לשון הרע

 39. פרסום תצלום של אדם - לשון הרע

 40. תביעה נגד מעריב בגין לשון הרע

 41. אגרת נזקי גוף בתביעת לשון הרע

 42. קיומו של "ענין ציבורי" בפרסום

 43. הוצאת דיבה פרסום כתבה במקומון

 44. סעיף 13(9) לחוק איסור לשון הרע

 45. תביעה של דוגמנית בגין לשון הרע

 46. תביעת לשון הרע בגין פרסום כתבה

 47. לשון הרע במכתב שהוביל לפיטורים

 48. תביעת לשון הרע בגין כתבה במקומון

 49. תביעת לשון הרע נגד פרקליט המדינה

 50. תביעת לשון הרע של עובד נגד מעביד

 51. ערעור על גובה הפיצוי על לשון הרע

 52. אחריות פלילית של תאגיד - לשון הרע

 53. תביעת לשון הרע עקב טענות על הפליה

 54. האם השוואת מחירים מהווה לשון הרע ?

 55. לשון הרע כתבה בעיתון ידיעות אחרונות

 56. משלוח תמונות עירום במייל - לשון הרע

 57. האם הכינוי "עבריין" מהווה לשון הרע ?

 58. תביעת לשון הרע - מבקר של רשות מקומית

 59. פרסום תצלום של אדם במסגרת כתבה על השמנה

 60. האם פניה למבקר המדינה מהווה לשון הרע ?

 61. דחיית תביעה לשון הרע בעניינים פוליטיים

 62. האם הביטוי "הון שלטון" מהווה לשון הרע ?

 63. תביעה בגין הוצאת לשון הרע ועוולת התקיפה

 64. האם ייחוס הומוסקסואליות מהווה לשון הרע ?

 65. האם עיקול חשבון עורך דין מהווה לשון הרע ?

 66. טענת קיזוז בגין לשון הרע בבית הדין לעבודה

 67. תביעת לשון הרע בטענת פרסום "עובדות שיקריות"

 68. תביעת לשון הרע בגין התבטאויות בכלי התקשורת

 69. זכות האדם לפרטיות מול הזכות לשמירה על השם הטוב

 70. טענה להפרה של חוקי עבודה כעילה לתביעת לשון הרע

 71. תביעת לשון הרע בגלל תמונה שהשתרבבה "בטעות" לכתבה

 72. האם הפצת מכתב "לא לעבוד עם חברה" מהווה לשון הרע ?

 73. תביעה לחייב בתשלום הסך של 10,000 ₪, בגין העלבה והוצאת דיבה

 74. קבלת תביעת לשון הרע באופן חלקי / פרסום לשון הרע נגד עורך דין

 75. פיצוי בגין לשון הרע למרות שבפרסום שנעשה לא הוזכר שמו של התובע

 76. לשון הרע או ביקורת לגיטימית על פעילות ופועלו הציבורי של אדם ?

 77. תביעה לפי חוק איסור לשון הרע בגין פרסומים בנוגע לפעולות כעו"ד

 78. ערעור על סכום הפיצויים שנפסקו בגין תביעה נזיקית ותביעת לשון הרע

 79. תביעת דיבה בגין האשמת איש ציבור בשימוש ברכוש ציבורי לצרכים פרטיים

 80. תביעה בעילה של לשון הרע בגין דברים שנאמרו על כוונה לסכל ביצוע הסכם

 81. הסמכות לדון בעוולת לשון הרע הועברה לבית הדין לעבודה, לפני שנים ספורות

 82. פרסום מכתבים שקריים על גבי לוח המודעות של הבניין בדבר חוב לקופת ועד הבית

 83. תביעת לשון הרע בטענה שהמכתבים שהופצו לדיירי הבניין נועדו לבזות לפגוע בשם הטוב ולהשפיל

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון