הגדרה של תקיפה

"תקיפה מהי ?
המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין בלא הסכמתו או בהסכמתו – שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה, ולעניין זה הפעלת כח – לרבות הפעלת כח, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות".ו
 
סעיף 382 (ב) (1) ו – (2) קובע:
 
"העובר עבירה לפי סעיף 379 כלפי בן משפחתו דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה.
לעניין סעיף זה בן משפחתו – לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר והוא אחד מאלה:
(1) בן זוגו לרבות הידוע בציבור כבן זוגו.
(2) קטין או חסר ישע שעליו עובר העבירה אחראי, כהגדרת אחראי על קטין או על חסר ישע בסעיף 368א.
 
תקיפה משמעה גרם מגע פיסי בגופו של אחר ללא הסכמתו, והוא כולל הכאה, נגיעה או דחיפה. זהו היסוד הפיזי של העבירה.
אשר ליסוד הנפשי – הגדרת המושג תקיפה איננה כוללת דרישה לקיומו של הלך נפש מסויים והכלל הוא כי בהעדר דרישה מפורשת בהקשר זה מדובר בהלך נפש של כוונה סתם. (ראה: יעקב קדמי על הדין בפלילים, חלק שני עמוד 829 – 831).
תקיפה בנסיבות מחמירות מתרחשת כאשר התקיפה מופנית כלפי בן משפחה, בן זוג או ילד.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקיפת שוטר

 2. תקיפה בחנות

 3. תקיפה למוות

 4. תקיפת זקן בביתו

 5. תאונת עבודה תקיפה

 6. תקיפה על ידי קטינה

 7. תקיפת איש צוות מד''א

 8. מהי ההגדרה של תקיפה ?

 9. סעיף תקיפה חוק העונשין

 10. תקיפת בת זוג סעיף 382 ג

 11. תקיפה של אדם בתוך מכונית

 12. תקיפת לקוח ע''י עורך דין

 13. מה העונש על תקיפת שוטר ?

 14. זיכוי מעבירת תקיפת צלמים

 15. זיכוי מעבירת תקיפת בת זוג

 16. זיכוי מעבירת תקיפה בערעור

 17. החמרה בעונש על תקיפת שוטר

 18. זיכוי בערעור על תקיפת שוטר

 19. ביטול כתב אישום תקיפת שוטר

 20. ערעור על קולת העונש על תקיפה

 21. הודאה בעבירות של תקיפת בת זוג

 22. פיצויים על תקיפת תלמיד בית ספר

 23. תקף חברתו לכיתה, וגרם לה חבלות

 24. זיכוי מעבירת תקיפת בעל את אשתו

 25. תקיפה ליד מועדון עם בקבוק שבור

 26. פיצוי על תקיפת שוטר במהלך הפגנה

 27. פיצוי על תקיפת שוטרים במהלך מעצר

 28. פיצויים על תקיפה בעקבות סכסוך עבודה

 29. אחריות על תקיפת עובד במהלך העבודה

 30. הגנה עצמית בתביעה אזרחית בגין תקיפה

 31. "הגנה עצמית" מפני תקיפה בתביעה אזרחית

 32. תביעת פיצויים בגין נזקים בעקבות תקיפה

 33. תביעה לפיצוי נזקי גוף בגין אירוע תקיפה

 34. ערעור על עונש לשוטר מג"ב שהורשע בתקיפה

 35. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף בגין תקיפה בחו"ל

 36. תביעה: פיצוי בסך 30,000 ₪ בגין תקיפה בלובי של בניין מגורים

 37. עבירת תקיפה "סתם" לפי סעיף 379 לחוק העונשין - 3 חודשי מאסר

 38. תקיפה הגורמת לחבלה ממש לפי סעיף 380 לחוק העונשין, תשל"ז-1977

 39. תקיפת חסר ישע, עבירה לפי סעיף 368ב(א) סיפא לחוק העונשין, התשל"ז-1977

 40. ניסיון מתוכנן לפגוע באדם על רקע של סכסוך שלא צלח על רקע של מעורבות משטרתית

 41. טענת תקיפה ללא סיבה מוצדקת בסניף הביטוח הלאומי ע"י שוטר משטרת ישראל ומאבטח

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון