תביעה של אחד היורשים בשם עזבון

אישור להגשת תביעה של אחד היורשים בשם עזבון:

הרשות להגשת תובענה בחזקת נציג של כלל יורשי עזבון המנוח (תקנה 11 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984) על-ידי חלק מיורשיו בלבד, מוסדרת בסעיף 122(ב) לחוק הירושה. כך, כל יורש יכול לעמוד בדין לבדו לזכותו של המת או לחובתו אם ניתנה לכך הסכמת כל יתר היורשים, או ניתן אישור בית המשפט מראש או למפרע (ראו ע"א 777/80 שרייבר נ' שטרן, פ"ד לח(2) 143, 154). אימתי יש ליתן אישור כזה? לשם כך יש לברר מהי תכלית החקיקה.


התכלית המונחת ביסוד הדרישה הנ"ל מאזנת בין שני אינטרסים: האחד, מניעת הכרעה בדין כאשר טענותיהם של כלל היורשים אינן בפני בית-המשפט והם קשורים על ידיו במעשה בית-דין (ראו י' זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית), 117-118 (1995). השני, מתן אפשרות לחלק מהיורשים לנקוט בהליכים בעניין העזבון ולהגן על האינטרס הלגיטימי שלהם ושל שאר היורשים בו (ראו גם ע"א 5685/94 - עמותת א.ל.ע.ד. אל עיר נ' עזבון המנוח אחמד חסין. פ"ד נג(4) 730, עמ' 739-740).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מי יורש כשאין צוואה ?

 2. סעיף 8 לחוק הירושה

 3. פינוי יורשים של דייר מוגן

 4. ירושה של זכות לדיור ציבורי

 5. הפקעת מקרקעין שהתקבלו בירושה

 6. תקיפה בסכסוך משפחתי על ירושה

 7. גביית חוב מס של העיזבון מיורש

 8. תביעה של אחד היורשים בשם עזבון

 9. ביטול זכויות בדירה לפי צו ירושה

 10. תביעת יורשים לפינוי חנות בשכירות

 11. רישום בעלות במקרקעין מכוח צו ירושה

 12. בעלות יורשים במקרקעין - פסק דין הצהרתי

 13. בעלות על מקרקעין לא מוסדרים בהתאם לצו ירושה

 14. עדיפות סעיף 147 לחוק הירושה על פני סעיף 13 לחוק חוזה הביטוח

 15. סעיף ו' לחוק הירושה תשכ"ס 1965 - אחריות היורשים לחובות העיזבון

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון