פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים


1. התובעים הגישו תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף עקב תאונת דרכים שארעה להם ביום 1.9.99. התובע 1 יליד 1970, התובע 2 יליד 1971. התובעים טענו כי ביום 1.9.99 בעת שהיו בדרכם מן העבודה הביתה, במכונית שנתן להם המעביד, נפצעו בתאונת דרכים בשד' הציונות חיפה. התובע 1 נהג ברכב, הנתבע 2 ישב לידו. טוען הנהג כי הבחין בילד שקפץ לכביש וכדי למנוע פגיעה בו סטה ימינה, הגלגל הימני קדמי של הרכב פגע במדרכה וכך נפגעו שניהם.

2. צריך לומר מיד, שפגיעתם אם בכלל של התובעים באותה תאונה היתה כה קלה וסמלית עד כי לא ניתן בשום קנה מידה סביר לומר שנפגעו פגיעת גוף כמשמעותה בסעיף 1 לחוק הפלת"ד ודין התביעה להדחות ולו רק מטעם זה.הנתבעת טענה כי התאונה כלל לא התרחשה וכי התובעים מנסים, שלא כדין, לביים את התאונה. לטענות אלה משקל רב מאוד לנוכח התמונה שהצטיירה בפני.נ

3. העידו בפני שני התובעים וכן מעבידם - מר ארז קפלן - שעוסק בעבודות גינון, עבורו עבדו השניים בזמן הרלבנטי לתביעה.

בשעות אחה"צ של יום 1.9.99 פנו התובעים לחדר מיון בבי"ח רמב"ם וסיפרו כי נפגעו בתאונת דרכים. התלוננו על כאבי גב וצוואר אולם לא היו כל סימנים חיצוניים לפגיעה, כגון פציעות או חבלות שניתן לאבחן.

לתובעים עבר עשיר בהגשת תביעות על נזקי גוף בגין תאונות ותאונות דרכים, החומר הוצג בפני והוגש. מתברר למשל שהתובע מס' 1 נוהג להגיש את התביעות באמצעות עורכי דין שונים שהוא מעסיק לכל תביעה ולמרות שבשנת 2000 למשל, נפגע מספר פעמים בתאונות דרכים בהפרשי זמן קצרים. בכל הפעמים התלונן על פגיעות שאין בהן סימנים חיצוניים כמו בעניין דנן. ב"כ הנתבעת מייחסת להם שיטה של ביום תאונות והגשת תביעות סרק, כאשר הכל מתוכנן בקפידה. אינני בטוח שניתן למצוא ולגלות שיטה קונקרטית, אולם עלי לבחון היטב את העובדות הקשורות לתביעה הנוכחית, ודייני בכך.ב

4. בנסיבות המקרה מספר רב של נתונים ועובדות המעלים ספק ותמיהה ומעיבים על גרסת התובעים. אפרט להלן בקצרה את הדברים ואציין במיוחד כי הרושם ששני התובעים עשו עלי בהופעתם בבית המשפט היה עגום למדי, ולא אוכל לקבוע ממצאים כעדותם.ו

א. התובעים עבדו אצל מר ארז קפלן וקיבלו ממנו את הרכב. לפי הטענה ארעה התאונה בזמן נסיעה לביתם. תביעה שהגישו למוסד לביטוח לאומי להכיר בתאונה כתאונת עבודה נדחתה, מהטעם שהמל"ל בא למסקנה שהתאונה לא אירעה כלל. הוצג חומר החקירה במל"ל ועדות התובעים אשר אכן מעוררת תמיהות רבות. על ההחלטה הנ"ל לא הוגש ערעור (על כל פנים לא הובא הדבר לידיעתי).נ

ב. בעדות שמסרו התובעים בפני חוקרי המל"ל סיפרו כי היו בדרכם לעבודה מסויימת בגן פלוני - בניגוד לעדותם כאן - וכל זאת כדי לנסות, כנראה, ל"הכניס" את האירוע במסגרת עבודתם. זוהי סתירה משמעותית.ב

ג. בתאונה נגרם נזק לרכב. הגלגל נפגע וכן חלק של פח. התובעים לא סיפרו על התאונה דבר וחצי דבר למעבידם. את המכונית תיקנו בעצמם. הנהג סיפר שנסעו לשפרעם לקנות גלגל וכן העיד במקום אחר שבעזרת פטיש (באותו היום) ישרו את חלקי הפח. גרסה זו ילדותית ולא רצינית. מוזר הדבר כיצד אדם שנפגע בתאונה עד כי הלך לטיפול בבית חולים, עוסק באותו יום בתיקון המכונית, נוסע לשפרעם קונה חלקים, מניף פטיש ומיישר פח. אין הדבר מתקבל על דעתי. בכל מקרה אין זה סביר שאחרי שאדם טוען כי נפגע בתאונה עד כי פנה לחדר מיון - ופנה משם למלאכה קשה של ישור הפח, נסיעה למוסך ותיקון הרכב. זוהי סיטואציה שאין לקבלה.ו

ד. זאת ועוד. התובעים אינם מביאים לעדות ולו גם בדל של ראיה לעצם הפגיעה במכונית, צילום, קבלה חשבונית בדבר רכישת חלפים, גלגל או כל פריט אחר.

ה. בתצהיר התובעים טענה נטולת כל שחר והיא שעקב התאונה נאלצו לעזוב את העבודה. בתצהיר ג'יהד סעיף 10 ובתצהיר באסם סעיף 10. התברר שאין לכך כל קשר למציאות. מעדות המעביד לשעבר עולה כי פיטר את ג'יהד על רקע של גניבת דלק ממנו באלפי שקלים. בכל מקרה הוא לא ידע על אירוע התאונה או נזק למכונית. בראשית עדותו של באסם הוסבר ע"י ב"כ התובעים כי האמור בסעיף 10 לא מדוייק לאור קשיי בא כוחו להבין את התובע על רקע של קשיי השפה.נ

ו. בכל מקרה מתלוש השכר לחודש פב' 99 של התובע מר באסם חג'אזי נלמד כי נרשמו 25 ימי עבודה. עובדה זו אינה מתיישבת עם הטענה שבתצהירו, אך גם לא עם הטענה שנפגע בתאונה פגיעה גופנית.ב

ז. שני התובעים התייצבו לעבודה למחרת האירוע, כאילו דבר לא היה.ו
ח. עדות התובעים היא עדות יחידה של בעל דין שאין לה סיוע מכל ממצא אוביקטיבי.נ

5. גרסת כל אחד מן התובעים, שהיתה מתואמת היטב, אינה מהימנה בעיני, הגרסה בלתי סבירה, וכל פרטי העובדות והנסיבות כפי שתוארו לעיל ביחד עם הרושם שהותירו השניים בבית המשפט מביאים למסקנה שלא ניתן לסמוך על גרסתם, לא מבחינה הגיונית ולא במבחן העימות בין הגרסה והעובדות. נוסף לכך מדובר בעדות יחידה של בעלי דין ושאין לה כל סיוע. הפנייה לבית החולים אינה יכולה במקרה זה להוות סיוע מספיק כמו גם הגשת תלונה במשטרה, שכן אלה הווה חלק מן המסכת הבדויה שרקמו התובעים. על פי התסריט הם היו אמורים לגבות פיצויים בגין נזקי גוף, עקב אירוע שאין בינו לבין המציאות כל קשר.

6. מסקנתי היא שדין התביעה להידחות מהטעם שהתובעים לא הצליחו להרים את נטל ההוכחה - נטל המוטל עליהם בלבד - להוכיח את קיום התאונה. עליהם להוכיח את קיום התאונה ואת גרימת נזק הגוף - לא פחות ולא יותר. משכשלו בשני אלה לא יזכו בדבר. אעיר שלגבי קיומם של נזקי גוף, צודקת ב"כ הנתבעת כי אין בתיעוד שהוגש - ראיה לקיום נזק כזה. הכל בגדר תלונות סוביקטיביות שאין להן כל תמיכה ולו גם סמלית בממצא רפואי. התובעים לא נחבלו ולא נפצעו, לא נגרם להם נזק גוף כאמור, ומיד לאחר התאונה שבו לעבודה, ומאז לא נמצא ולו גם מסמך רפואי אחד היכול להעיד כי טופלו אי פעם בגין הפגיעה הנטענת באותה תאונה.ב
7. לעניין גרימת "נזק גוף" אעיר כמה הערות. על פי חוק הפלת"ד רק אירוע המהווה "תאונת דרכים" שגרמה לנזק גוף עשויה לזכות את הנפגע בפיצויים. "נזק גוף" מהווה חלק מהותי מעצם הגדרת המונח "תאונת דרכים" (ראה סעיף ההגדרות בחוק הפלת"ד). נזק הגוף הוגדר אף הוא לאמור:

""נזק גוף" - מוות, חבלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת אירוע תאונת דרכים".ו


הפסיקה שהתגבשה עד כה, וקשה שלא להסכים לה, פירשה את "נזק הגוף" כיסוד הכולל פגיעה ממשית ולא בעניין של מה בכך, או עניין שאין בו כדי להוציא האדם משגרת חייו. מי שנפגע באופן קל מאוד בתאונת דרכים ופגיעה זו אינה גורמת להשפעה על תיפקודו, על שגרת חייו, על נוחותו, על הנאתו וכיוצא באלה, לא ייחשב כמי שנגרם לו נזק גוף. כנראה שאי הנוחות היחידה שנגרמה לתובעים היתה בעצם הליכתם לחדר המיון וההמתנה שם.נ

התובעים אינם מצביעים על כל נזק גופני. התלונות הסוביקטיביות שלא נמצא להן כל תימוכין: העדר הפסקה של הפעילות או עבודה, העדר טיפול כל שהוא בהמשך, העדר תלונה על בעיה לאחר ה"ביקור" בחדר המיון - כל אלה אינם מצביעים על נזק של ממש אלא על עניין של מה בכך. מה שהתובעים "חיפשו" בביקורם בחדר המיון היתה התעודה בדבר עצם ביקורם ש, ובנסיבות אלה פשיטא - לא ניתן לומר שנגרם להם נזק גוף.ב
8. לסיום אעיר, כי ב"כ התובעים ניהלה את התביעה בצורה יעילה ועניינית והביאה בכך לחסכון רב בזמן שיפוטי ולמניעת סרבול הדיון - ועל כך היא ראוייה לשבח.

באשר לפסיקת ההוצאות, אני ער לכך שהוצאות הנתבעים, בהכנת הגנה בתיקים מסוג אלה גבוהות, והחלטתי להטיל על התובעים הוצאות בלא למצות עימם את מלוא חומרת הדין גם בהתחשב בכך שתוטל עליהם אגרת משפט.

לפיכך התביעה נדחית, התובעים יחד ולחוד ישלמו לנתבעת הוצאות בסך 1,000 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בסך 7,000 ₪ + מע"מ.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון