בית המשפט העליון

בבית המשפט העליון יהיו שופטים במספר שקבעה הכנסת.

בית המשפט העליון ידון בשלושה, אולם נשיא בית המשפט העליון או המשנה לנשיא רשאי להורות, לפני תחילת הדיון בענין מסויים, שהדיון בו יהיה לפני מספר בלתי זוגי גדול יותר של שופטים; מותב שהחל לדון בענין מסויים רשאי להורות שהמשך הדיון בו יהיה לפני מספר בלתי זוגי גדול יותר של שופטים, ובהם השופטים שהחלו בדיון;

בבקשות לצווי ביניים, לצווים זמניים ולהחלטות ביניים אחרות, וכן בבקשות לצווים על תנאי, מוסמך לדון שופט אחד, אך שופט אחד לא יהיה מוסמך לסרב למתן צו על תנאי או לתתו על מקצת עילותיו בלבד;

השופט או השופטים אשר ידונו בענין פלוני ייקבעו בידי נשיא בית המשפט העליון.

אב בית הדין בבית המשפט העליון יהיה מי שיושב בדין, שהוא הראשון מבין אלה:
(1) נשיא בית המשפט העליון;
(2) המשנה לנשיא בית המשפט העליון;
(3) נשיא לשעבר של בית המשפט העליון, ואם כמה נשיאים לשעבר יושבים
בדין הוותיק שבהם, ובין בעלי ותק שווה - הקשיש שבהם;
(4) המשנה לשעבר לנשיא בית המשפט העליון, ואם כמה משנים לשעבר
יושבים בדין - הוותיק שבהם, ובין בעלי ותק שווה - הקשיש שבהם;
(5) הוותיק שבשופטים, ובין בעלי ותק שווה - הקשיש שבהם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בית המשפט העליון

 2. סעיף 76 לחוק בתי המשפט

 3. תביעה נגד הנהלת בתי המשפט

 4. מאבקים משפחתיים בבית משפט

 5. בעל דין לא מיוצג בבית המשפט

 6. התערבות בית משפט בהליך חקיקה

 7. תביעה בבית משפט חוב על סחורה

 8. העסקת קרובי משפחה בבית המשפט

 9. הפרת החלטה של בית המשפט העליון

 10. תיקון טעות בחוק ע''י בית המשפט

 11. בקשה לצירוף צד כידיד בית המשפט

 12. מועד שנופל על יום שבת (בית משפט)

 13. בקשה להפקדת פיצוי בקופת בית המשפט

 14. ביקורת שיפוטית על גופים וולונטריים

 15. חקיקה רטרואקטיבית - גישת בית המשפט

 16. הפרת צו בית משפט שנועד להגן על אדם

 17. שחרור כספים שהופקדו בקופת בית המשפט

 18. איסור כניסת עיתונאים לאולם בית המשפט

 19. העברת התיק לבית משפט אחר במחוז הדרום

 20. בקשה להעברת תיק לבית משפט לענייני משפחה

 21. פסקי דין נגד אגף השיקום בית המשפט בראשל"צ

 22. הליך שלא התקבל לרישום בבית המשפט המחוזי

 23. בקשה להעברת תביעה לבית המשפט לענייני משפחה

 24. מועד אחרון להגשה בבית משפט שנופל על יום שבת

 25. בקשה כי בית המשפט ייתן את פסק-דינו בפסקי דין נפרדים

 26. טען שבית המשפט הכריע בעניינו בניגוד לעקרונות של צדק, שלטון החוק ושמירה על טוהר המידות

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון