מהי גרימת מוות ?
גרימת מוות

מהי גרימת מוות ?
בכל אחד מן המקרים המנויים להלן יראו אדם כאילו גרם למותו של אדם אחר, אף אם מעשהו או מחדלו לא היו הגורם התכוף ולא היו הגורם היחיד למותו של האחר:
(1) הסב נזק גופני המצריך טיפול רפואי או כירורגי והטיפול גרם למותו של ניזוק, ואין נפקא מינה אם הטיפול היה מוטעה ובלבד שנעשה בתום לב ובידיעה ובמיומנות רגילות, שאם לא נעשה כן - לא יראו את מסב הנזק כמי שגרם למותו של הניזוק;
(2) גרם חבלת גוף שלא היתה מביאה למות הנחבל אילו נזקק לטיפול רפואי או כירורגי נכון או אילו נהג זהירות מספקת באורח חייו;
(3) באלימות או באיום הביא אדם לעשיית מעשה שגרם למותו, כשהמעשה נראה לנפגע כדרך טבעית בנסיבות המקרה להימלט מן האלימות או מן האיומים;
(4) במעשהו או במחדלו החיש את מותו של אדם הסובל ממחלה או מפגיעה שהיו גורמות למותו גם אילולא מעשהו או מחדלו זה;
(5) מעשהו או מחדלו לא היה גורם מוות, אילולא נצטרף עמו מעשה או מחדל של האדם שנהרג או של אדם אחר.

הריגה
הגורם במעשה או במחדל אסורים למותו של אדם, יאשם בהריגה, ודינו - מאסר עשרים שנה.


שידול או סיוע להתאבדות
המביא אדם לידי התאבדות, בשידול או בעצה, או מסייע אדם להתאבד, דינו - מאסר עשרים שנה.

גרימת מוות ברשלנות
הגורם ברשלנות למותו של אדם, דינו - מאסר שלוש שנים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי גרימת מוות ?

 2. ניסיון לגרימת מוות בכוונה

 3. גרימת מוות ברשלנות והפקרה

 4. גרימת מוות ברשלנות של עובד זר

 5. עונש קל על גרימת מוות ברשלנות

 6. תקנת גרם מוות ברשלנות מספר הרוגים

 7. שיקולי ענישה בגרימת מוות ברשלנות

 8. גזר דין בעבירת גרימת מוות ברשלנות

 9. ערעור על הרשעה בגרימת מוות ברשלנות

 10. גרימת מוות ברשלנות תוך כדי ניסיון לעזור

 11. עונש על גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים

 12. גרימת מוות ברשלנות בתאונה לאדם שסבל ממחלה

 13. שחרור מוקדם מהכלא בעבירת גרימת מוות ברשלנות

 14. זיכוי מעבירת גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים

 15. הרשעה על פי הודאה בעבירה של גרם מוות ברשלנות

 16. ערעור על קולת העונש בעבירת גרימת מוות ברשלנות

 17. עבירת של גרם מוות ברשלנות - 12 חודשי מאסר לריצוי בפועל

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון