הזמנה לדין

טופס הזמנה לדין
בהגשת תובענה שאינה בסדר דין מקוצר, ימסור התובע עם כתב התביעה מספר הזמנות לדין, כפול ממספר הנתבעים.


תוכן ההזמנה לדין
בהזמנה לדין יידרש הנתבע להגיש כתב הגנה תוך שלושים ימים לאחר המצאת ההזמנה, או תוך תקופה ארוכה יותר שקבע בית המשפט או הרשם.

המצאת הזמנה וכתב תביעה
הזמנה לדין חתומה ביד פקיד של בית המשפט תומצא בתכוף לאחר הגשתו של כתב התביעה לכל נתבע יחד עם עותק ממנו.


הזמנה לדין

בבית משפט
ב
אל


הואיל ו

אם לא תעשה כן, תהא לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך.
יום
* אם החליט בית המשפט להאריך את התקופה, יש לציין את התקופה שנקבעה ולמחוק את המיותר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תחליף המצאה

 2. המצאה לתאגיד

 3. המצאה במקרקעין

 4. טופס הזמנה לדין

 5. המצאה מחוץ לתחום

 6. המצאה לחברה בחו''ל

 7. המצאת פסק דין בפקס

 8. המצאה על ידי הדבקה

 9. המצאה כדין לבן משפחה

 10. המצאה למורשה עורך דין

 11. מורשה לקבלת כתבי בי-דין

 12. המצאת כתב תביעה לעירייה

 13. המצאה לחברה זרה בארה''ב

 14. המצאה מחוץ לתחום השיפוט

 15. ביטול היתר המצאה לחו''ל

 16. המצאת כתבי בי דין לחו''ל

 17. אישור מסירה סדר דין פלילי

 18. אי המצאת בקשה לסגירת תיק

 19. המצאת כתבי בי דין לשטחים

 20. המצאה למורשה בהנהלת עסקים

 21. המצאת כתב תביעה למשרד עו"ד

 22. המצאה לבעל דין דרוש בחו''ל

 23. המצאת כתב תביעה מחוץ לתחום

 24. המצאת כתבי בי דין לעורך דין

 25. המצאת כתבי בית דין בדואר רשום

 26. ערעור על היתר המצאה מחוץ לתחום

 27. המצאה בדואר רשום עם אישור מסירה

 28. המצאת תביעה ייצוגית לחברה בחו''ל

 29. המצאה לעורך דין המייצג בהליך אחר

 30. דחיית בקשה להיתר המצאה מחוץ לתחום

 31. העדר המצאה פורמלית של כתבי בי-דין

 32. המצאת כתבי בית דין - הדבקה על הדלת

 33. היתר המצאה מחוץ לתחום במעמד צד אחד

 34. ביטול היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט

 35. "המצאה" של פסק דין לידי מבקש הביטול

 36. כתב התביעה נשלח בדואר רשום ולא נדרש

 37. העדפת כלל הידיעה על פני עקרון ההמצאה

 38. עוולה בתחום המדינה - היתר המצאה לחו"ל

 39. ביטול היתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט

 40. המצאה לחברה זרה באמצעות חברה ישראלית

 41. ביטול היתר המצאה מחוץ לתחום במעמד צד אחד

 42. בקשה לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט

 43. בקשה לביטול היתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט

 44. המצאת כתבי בי-דין לנתבע זר בבית הדין לעבודה

 45. בקשה לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום במעמד צד אחד

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון