היסוד הנפשי

היסוד הנפשי שבעבירה

דרישת מחשבה פלילית
אדם מבצע עבירה רק אם עשאה במחשבה פלילית, זולת אם -
(1) נקבע בהגדרת העבירה כי רשלנות היא היסוד הנפשי הדרוש לשם התהוותה; או
(2) העבירה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

מחשבה פלילית
(א) מחשבה פלילית - מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות ולאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי העבירה, ולענין התוצאות גם אחת מאלה:
(1) כוונה - במטרה לגרום לאותן תוצאות;
(2) פזיזות שבאחת מאלה:
(א) אדישות - בשוויון נפש לאפשרות גרימת התוצאות האמורות;
(ב) קלות דעת - בנטילת סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת התוצאות האמורות, מתוך תקווה להצליח למנען.
(ב) לענין כוונה, ראייה מראש את התרחשות התוצאות, כאפשרות קרובה לוודאי, כמוה כמטרה לגרמן.
(ג) לענין סעיף זה -
(1) רואים אדם שחשד בדבר טיב ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום הנסיבות כמי שהיה מודע להם, אם נמנע מלבררם;
(2) אין נפקה מינה אם נעשה המעשה באדם אחר או בנכס אחר, מזה שלגביו אמור היה המעשה להיעשות.

21. רשלנות
(א) רשלנות - אי מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות או לאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי העבירה, כשאדם מן היישוב יכול היה, בנסיבות הענין, להיות מודע לאותו פרט, ובלבד -
(1) שלענין הפרטים הנותרים היתה לפחות רשלנות כאמור;
(2) שאפשרות גרימת התוצאות לא היתה בגדר הסיכון הסביר.
(ב) רשלנות יכול שתיקבע כיסוד נפשי מספיק רק לעבירה שאיננה מסוג פשע.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מבצעים בצוותא

 2. שותפים לעבירה

 3. כרייה שלא כדין

 4. עבירת פגע וברח

 5. מהי הסגת גבול ?

 6. עבירת פירוק רכב

 7. הפרת הוראת ביטחון

 8. עבירות שהזמן גרמן

 9. ציד חיות בר מוגנות

 10. עבירת סחר בבני אדם

 11. איום בהתאבדות עבירה

 12. היסוד הנפשי שבעבירה

 13. ציד דורבנים לא חוקי

 14. קשירת קשר לביצוע פשע

 15. עדות נגד שותף לעבירה

 16. מתן אמצעים לביצוע פשע

 17. החזקת סכין למטרה כשרה

 18. עבירת הפקרה אחרי תאונה

 19. החזקת סכין - החזקת מברג

 20. הפרת אמונים הפוגע בציבור

 21. שליחת הודעות SMS מאיימות

 22. שותף לעבירה של הצתה במזיד

 23. הסעת שב''ח - עבירה ראשונה

 24. חזרה לעבודה לאחר חשד בעבירה

 25. ביצוע עבירה עם רכב של המעביד

 26. סיוע של אזרח ישראלי לחיזבאללה

 27. ניסיון הבאת אדם לידי מעשה זנות

 28. עבירת החזקת פורנוגרפיה של ילדים

 29. לקיחת אחריות על עבירה שלא בוצעה

 30. החדרת אמצעי לחימה מסוריה לשטחים

 31. עבירת חבלה או פציעה כשהעבריין מזוין

 32. האם איום בהתאבדות מהווה עבירה פלילית ?

 33. דחיית בקשה לשחרור מוקדם בגלל חומרת העבירות

 34. חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות

 35. סטייה מנתיב נסיעה – עבירה לפי תקנה 40 (א) לתקנות התעבורה

 36. ערעור על בעבירות של התפרעות והמשך התפרעות לאחר הוראת התפזרות

 37. נסיעה על השול ולא על הכביש - עבירה על תקנה 33(א) לתקנות התעבורה

 38. אי מסירת פרטים לנפגע בתאונה – עבירה לפי תקנה 144 (א)(3) לתקנות התעבורה

 39. עבירה של סטייה מנתיב נסיעה לפי תקנה 40 (א) לתקנות התעבורה, התשכ"א - 1961

 40. נהיגה שלא בצידו הימני הקיצוני של הכביש - עבירה לפי תקנה 35 לתקנות התעבורה

 41. החניית רכב בתחום 12 מ' מהצומת – עבירה לפי סעיף 6 (ד) (3) לחוק העזר לתל אביב יפו

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון