מהי הסגת גבול ?
הסגת גבול

מהי הסגת גבול ?
הסגת גבול כדי לעבור עבירה
העושה אחת מאלה כדי להפחיד מחזיק בנכס, להעליבו, להקניטו או לעבור עבירה, דינו - מאסר שנתיים:
(1) נכנס לנכס או על פניו;
(2) לאחר שנכנס כדין לנכס נשאר שם שלא כדין.

אם נעברה עבירה לפי סעיף זה כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו - מאסר ארבע שנים.

הסגת גבול במקרקעין היא כניסה למקרקעין שלא כדין, או היזק או הפרעה בידי אדם למקרקעין שלא כדין; אך אין תובע יכול להיפרע פיצויים על הסגת גבול במקרקעין אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון.

בתובענה שהוגשה על הסגת גבול במקרקעין - על הנתבע הראיה שהמעשה שעליו מתלוננים לא היה שלא כדין.

הסגת גבול במיטלטלין היא לקיחת טובין שלא כדין מהחזקתו של אדם אחר, או הפרעה אלימה בהם בהיותם בהחזקתו של אדם אחר; אך אין תובע יכול להיפרע פיצויים על הסגת גבול במיטלטלין אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון.

בתובענה שהוגשה על הסגת גבול במיטלטלין - על הנתבע הראיה שהמעשה שעליו מתלוננים לא היה שלא כדין.

טעות בנוגע לבעלות או לזכות החזקה, ואפילו טעות בתום-לב, וכן כוונה לפעול לטובת הבעל האמיתי, אינן הצדק להפרעה בנכסיו של אחר; אולם -
(1) המוביל טובין, או כל המקבל עליו הובלתם או שמירתם של טובין כשירות ציבורי, איננו מסיג גבול על ידי שהוא מטפל בטובין בדרך הרגילה של אותו שירות ורק לפי הוראתו ומטעמו של אדם שמסר לו את הטובין לשם כך מתוך הנחה בתום-לב שמוסר הטובין זכאי לטפל בהם;
(2) פועל או עובד איננו מסיג גבול על ידי שהוא מטפל בנכס בדרך הרגילה של עבודתו ובדרך שהורשה על ידי מעבידו והוא מניח בתום-לב שמעבידו זכאי להרשות לו דרך זו של טיפול.

טענת זכות לטפל בנכס או למנוע אדם אחר מטפל בו, היא בלבד איננו הסגת גבול.,לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מבצעים בצוותא

 2. שותפים לעבירה

 3. כרייה שלא כדין

 4. עבירת פגע וברח

 5. מהי הסגת גבול ?

 6. עבירת פירוק רכב

 7. הפרת הוראת ביטחון

 8. עבירות שהזמן גרמן

 9. ציד חיות בר מוגנות

 10. עבירת סחר בבני אדם

 11. איום בהתאבדות עבירה

 12. היסוד הנפשי שבעבירה

 13. ציד דורבנים לא חוקי

 14. קשירת קשר לביצוע פשע

 15. עדות נגד שותף לעבירה

 16. מתן אמצעים לביצוע פשע

 17. החזקת סכין למטרה כשרה

 18. עבירת הפקרה אחרי תאונה

 19. החזקת סכין - החזקת מברג

 20. הפרת אמונים הפוגע בציבור

 21. שליחת הודעות SMS מאיימות

 22. שותף לעבירה של הצתה במזיד

 23. הסעת שב''ח - עבירה ראשונה

 24. חזרה לעבודה לאחר חשד בעבירה

 25. ביצוע עבירה עם רכב של המעביד

 26. סיוע של אזרח ישראלי לחיזבאללה

 27. ניסיון הבאת אדם לידי מעשה זנות

 28. עבירת החזקת פורנוגרפיה של ילדים

 29. לקיחת אחריות על עבירה שלא בוצעה

 30. החדרת אמצעי לחימה מסוריה לשטחים

 31. עבירת חבלה או פציעה כשהעבריין מזוין

 32. האם איום בהתאבדות מהווה עבירה פלילית ?

 33. דחיית בקשה לשחרור מוקדם בגלל חומרת העבירות

 34. חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות

 35. סטייה מנתיב נסיעה – עבירה לפי תקנה 40 (א) לתקנות התעבורה

 36. ערעור על בעבירות של התפרעות והמשך התפרעות לאחר הוראת התפזרות

 37. נסיעה על השול ולא על הכביש - עבירה על תקנה 33(א) לתקנות התעבורה

 38. אי מסירת פרטים לנפגע בתאונה – עבירה לפי תקנה 144 (א)(3) לתקנות התעבורה

 39. עבירה של סטייה מנתיב נסיעה לפי תקנה 40 (א) לתקנות התעבורה, התשכ"א - 1961

 40. נהיגה שלא בצידו הימני הקיצוני של הכביש - עבירה לפי תקנה 35 לתקנות התעבורה

 41. החניית רכב בתחום 12 מ' מהצומת – עבירה לפי סעיף 6 (ד) (3) לחוק העזר לתל אביב יפו

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון