הסכם קיבוצי

הסכם קיבוצי הוא הסכם בין מעביד או ארגון-מעבידים לבין ארגון-עובדים שנעשה והוגש לרישום לפי חוק זה, בעניני קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו, תנאי-עבודה, יחסי-עבודה, זכויות וחובות של הארגונים בעלי ההסכם, או בחלק מענינים אלה.

שני סוגים בהסכמים קיבוציים:
(1) הסכם קיבוצי מיוחד - למפעל מסויים או למעביד מסויים - בין מעביד או ארגון-מעבידים המייצג את המעביד לבין ארגון העובדים היציג של העובדים שעליהם יחול ההסכם;
(2) הסכם קיבוצי כללי - לכל שטח המדינה או לחלק ממנה, לענפי-עבודה מסויימים או לכל ענפי העבודה כשההסכם הוא בין ארגון-העובדים היציג שבענף העבודה או בשטח הנדון לבין ארגון-מעבידים שבהם, הכל לפי הענין.

ארגון יציג של עובדים לענין הסכם-קיבוצי מיוחד הוא ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים שעליהם יחול ההסכם, או שהוא מייצגם לענין אותו הסכם, ובלבד שמספר זה אינו פחות משליש כלל העובדים שעליהם יחול ההסכם.

ארגון יציג של עובדים לענין הסכם קיבוצי כללי הוא ארגון עובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים שעליהם יחול ההסכם.

טענה שארגון עובדים בעל הסכם קיבוצי לא היה בשעת עשייתו של ההסכם ארגון-עובדים יציג לענין אותו הסכם לא תישמע אלא מטעם ארגון-עובדים אחר.

הסכם קיבוצי יהיה בכתב והוא הדין לכל שינוי בו או להארכתו.

מותר לעשות הסכם קיבוצי מיוחד גם בדרכים אלה:
(1) חתימה על כתב-הצטרפות לכללים שהוסכם עליהם בין ארגון-עובדים ובין ארגון-מעבידים בענינים העשויים להיות נושא להסכם קיבוצי;
(2) חתימה על כתב-הצטרפות להסכם קיבוצי מיוחד קיים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו הסכם קיבוצי ?

 2. הארכת תקופת ניסיון

 3. פרשנות הסכם קיבוצי

 4. השמטה מהסכם קיבוצי

 5. הסדר תמורה בהסכם קיבוצי

 6. תחולת הסכם קיבוצי למפרע

 7. תניית בוררות בהסכם קיבוצי

 8. קביעות בעבודה הסכם קיבוצי

 9. פיטורים בניגוד להסכם קיבוצי

 10. הסכם קיבוצי תוקף רטרואקטיבי

 11. השתייכות להתאחדות התעשיינים

 12. בקשה למחיקת צד בסכסוך קיבוצי

 13. תביעה ייצוגית כשיש הסכם קיבוצי

 14. סמכות בית הדין לעבודה - הסכם קיבוצי

 15. הפליה עקב אי צירוף עובד להסכם קיבוצי

 16. הסכם קיבוצי בענף השמירה על נהג אוטובוס

 17. שינוי הסכם ישן קיבוצי ע"י הסכם קיבוצי חדש

 18. תוספת מחלקתית לפי הסכם קיבוצי בענף הפרמצבטיקה

 19. תביעה ייצוגית במקרה בו חל על הצדדים הסכם קיבוצי

 20. האם אפשר להחיל על עובד שני הסכמים קיבוציים במקביל ?

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון