הסכמה מדעת

לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת.

לשם קבלת הסכמה מדעת, ימסור המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו, באורח סביר, כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע; לענין זה, ''מידע רפואי'', לרבות -

 1.      האבחנה (הדיאגנוזה) והסכות (הפרוגנוזה) של מצבו הרפואי של המטופל;
 2.      תיאור המהות, ההליך, המטרה, התועלת הצפויה והסיכויים של הטיפול המוצע:
 3.      הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע, לרבות תופעות לוואי, כאב ואי נוחות;
 4.      סיכויים וסיכונים של טיפולים רפואיים חלופיים או של העדר טיפול רפואי;
 5.      עובדת היות הטיפול בעל אופי חדשני.


המטפל ימסור למטופל את המידע הרפואי, בשלב מוקדם ככל האפשר, ובאופן שיאפשר למטופל מידה מרבית של הבנת המידע לשם קבלת החלטה בדרך של בחירה מרצון ואי תלות.

על אף האמור לעיל רשאי המטפל להימנע ממסירת מידע רפואי מסויים למטופל, הנוגע למצבו הרפואי, אם אישרה ועדת אתיקה כי מסירתו עלולה לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל.

הסכמה מדעת יכול שתהיה בכתב, בעל פה או בדרך של התנהגות.

הסכמה מדעת לטיפול רפואי המנוי בתוספת תינתן במסמך בכתב, שיכלול את תמצית ההסבר שניתן למטופל.

אם נזקק מטופל לטיפול רפואי המנוי בתוספת ונמנע ממנו לתת את הסכמתו מדעת בכתב, תינתן ההסכמה בפני שני עדים, ובלבד שדבר ההסכמה והעדות יתועדו בכתב סמוך ככל האפשר לאחר מכן.

במצב חירום רפואי, הסכמה מדעת לטיפול רפואי המנוי בתוספת יכול שתינתן בעל פה ובלבד שדבר ההסכמה יתועד בכתב סמוך ככל האפשר לאחר מכן.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכמה מדעת

 2. בצקת בעובר

 3. שיטת איליזרוב

 4. שיתוק על שם ארב

 5. סטיה של מחיצת האף

 6. עקרות לאחר גרידה

 7. מוות תאומים בלידה

 8. מום בלב הולדה בעוולה

 9. רשלנות בטיפול פילינג

 10. הסיכון לקרע חוזר של הרחם

 11. הולדה בעוולה חיים בעוולה

 12. לידה שהסתבכה - כריתת רחם

 13. רשלנות בטיפול רפואה משלימה

 14. רשלנות רפואית תסמונת דאון

 15. מחלה גנטית או רשלנות רפואית

 16. התיישנות תביעת רשלנות רפואית

 17. נוהל מקרוזומיה - רשלנות רפואית

 18. רשלנות רפואית בטיפול בשבץ מוחי

 19. תביעת רשלנות רפואית בלידת תאומים

 20. מחלה בעמוד השדרה - רשלנות רפואית

 21. רשלנות רפואית במעקב הריון - לידת פג

 22. האם הייתה רשלנות רפואית בטיפול בילדה ?

 23. דחיית תביעת רשלנות רפואית מחמת התיישנות

 24. בקשה לדחיית תביעת רשלנות רפואית מחמת התיישנות

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון