חוק השבות

לפי חוק השבות, תש''י-1950 כל יהודי זכאי לעלות ארצה.
העליה תהיה על פי אשרת עולה.

אשרת עולה תינתן לכל יהודי שהביע את רצונו להשתקע בישראל, חוץ אם נוכח שר הפנים שהמבקש -
(1) פועל נגד העם היהודי; או
(2) עלול לסכן בריאות הציבור או בטחון המדינה; או
(3) בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור.


יהודי שבא לישראל ולאחר בואו הביע את רצונו להשתקע בה, רשאי, בעודו בישראל, לקבל תעודת עולה.

הסייגים המפורשים לעיל יחולו גם על מתן תעודת עולה, אלא לא ייחשב אדם למסכן בריאות הציבור לרגל מחלה שלקה בה אחרי בואו לישראל.

כל יהודי שעלה לארץ לפני תחילת תקפו של חוק זה, וכל יהודי שנולד בארץ בין לפני תחילת תקפו של חוק זה ובין לאחריה, דינו כדין מי שעלה לפי חוק זה.

הזכויות של יהודי לפי חוק זה והזכויות של עולה לפי חוק האזרחות, תשי''ב-1952, וכן הזכויות של עולה לפי כל חיקוק אחר, מוקנות גם לילד ולנכד של יהודי; לבן זוג של יהודי ולבן-זוג של ילד ושל נכד של יהודי; להוציא אדם שהיה יהודי והמיר דתו מרצון.

אין נפקא מינה אם יהודי שמכוחו נתבעת זכות לפי סעיף קטן (א) עודו בחיים או לאו ואם עלה ארצה או לאו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק השבות

 2. הארכת רשיון ישיבה

 3. הסדרת מעמד בן מהגרים

 4. הסדרת מעמד לעובדת זרה

 5. הסדרת מעמד לפיליפינית

 6. הסדרת מעמד מכוח זוגיות

 7. בדיקת כנות קשר הנישואין

 8. הסדרת מעמד לבן בת זוג זר

 9. הארכת רישיון ישיבה בישראל

 10. עתירה לשדרוג מעמד בישראל

 11. מעמד ארעי א-5 במשרד הפנים

 12. הסדרת מעמד לקטין תושב האזור

 13. מעמד אבא של ילד אזרח ישראלי

 14. עתירה לשדרוג מעמד תושב האזור

 15. מעמד תושב זמני מטעמים רפואיים

 16. מעמד בישראל מטעמים הומניטריים

 17. סירוב משרד הפנים לתת מעמד קבע

 18. פקיעת רישיון ישיבת קבע בישראל

 19. מעמד בישראל מכוח "ידועים בציבור"

 20. עתירה לקבלת מעמד תושב קבע בישראל

 21. הסדרת מעמד בישראל לבעל עבר פלילי

 22. נוהל הסדרת מעמד בני זוג לא נשואים

 23. עורך דין הסדרת מעמד מטעמים רפואיים

 24. בקשה להחזרת רישיון ישיבת קבע בישראל

 25. נוהל מתן מעמד לבן זוג של אזרח ישראלי

 26. דרישה מסוכן מקומי להמציא רישיון ישיבה בשוויץ

 27. בקשה לקבלת מעמד בעקבות נישואין בין ישראלי לזר

 28. עתירה להורות על השארתה של העותרת בארץ ועל הסדרת מעמדה

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון