התייצבות לדיון

אי-התייצבות לדיון

בתאריך שנקבע לדיון או לדיון נדחה, ינהגו כך:

אם נמסרה על הדיון הודעה כראוי ואיש מבעלי הדין לא התייצב, רשאי בית המשפט, בכפוף לתקנות אלה, לדחות את הדיון למועד אחר, או למחוק את התובענה;

אם התייצב התובע, ואילו הנתבע לא התייצב לאחר שנמסרה לו הודעה כראוי, רשאי התובע להוכיח את תביעתו עד כמה שחובת הראיה עליו, ואז יהא זכאי לסעד המבוקש ולכל סעד מתאים אחר;

אם התייצב הנתבע ואילו התובע לא התייצב לאחר שנמסרה לו הודעה כראוי, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הנתבע, למחוק את התובענה או לדחותה; הגיש הנתבע תביעה שכנגד, רשאי הוא להוכיח אותה עד כמה שנטל ההוכחה עליו, ואז יהא זכאי לסעד המבוקש ולכל סעד מתאים אחר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התייצבות לדיון

 2. אי התייצבות בשל מחלה

 3. הותרת צו מניעה בהעדר התייצבות

 4. אי התייצבות הנתבע לדיון הוכחות

 5. אי התייצבות התובע לדיון הוכחות

 6. פסק דין בהעדר התייצבות לקדם משפט

 7. אי התייצבות לדיון ללא איזור מסירה

 8. אי התייצבות לדיון עקב טעות משרדית

 9. בקשה למתן פסק דין בהעדר התייצבות לדיון

 10. ביטול החלטה בהעדר התייצבות עקב טעות משרדית

 11. בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות הנתבע

 12. דוגמא לתגובה לבקשת ביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות

 13. תקנה 11 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) - העדר התייצבות

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון