חבלה בנסיבות מחמירות

סעיף 335 לחוק העונשין דן בעבירת חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות

335. חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות
(א) נעברה עבירה לפי סעיפים 333 או -334
(1) כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו - כפל העונש הקבוע לעבירה;
(2) כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל אחד מהם - כפל העונש הקבוע לעבירה.
(א1) העובר עבירה לפי סעיף 333 כלפי בן משפחתו, דינו - מאסר עשר שנים.
(ב) העובר עבירה לפי סעיף 334 כלפי בן משפחתו, דינו - כפל העונש הקבוע לעבירה; לענין סעיף זה, ''בן משפחתו'' - לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה:
(1) בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו;
(2) קטין או חסר ישע, שעובר העבירה אחראי עליו, כהגדרת ''אחראי על קטין או חסר ישע'' בסעיף 368א.


333. חבלה חמורה
החובל בחברו חבלה חמורה שלא כדין, דינו - מאסר שבע שנים.

334. פציעה
הפוצע חברו שלא כדין, דינו - מאסר שלוש שנים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אלימות במשפחה

 2. פינוי אלים של שוכר

 3. חבלה בנסיבות מחמירות

 4. צו הגנה במעמד צד אחד

 5. תביעה אזרחית על אלימות

 6. עונש על עבירות אלימות וסמים

 7. אלימות עם סכין - שחרור ממעצר

 8. הגנת זוטי דברים בעבירת אלימות

 9. פיצויים לאישה על אלימות מצד הבעל

 10. מעצר עד תום ההליכים אלימות במשפחה

 11. אחריות השב''ס על אלימות כלפי אסיר

 12. אחריות מעביד למעשי אלימות בין עובדים

 13. תביעת נזיקין נגד אלימות פיזית בין נהגים

 14. ערעור על חומרת העונש בעבירות אלימות במשפחה

 15. טענת פגם קנייני בשטר משום שהוצא באיומים, אלימות ובכפיה

 16. עתירת אסיר המופנית כנגד סיווגו כאסיר בעל פרופיל אלימות במשפחה - אלמ"ב

 17. ממצאים עובדתיים על אירועים אלימים בהליכים לפי חוק למניעת אלימות במשפחה

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון