טיפול רפואי

כל הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו בהתאם לכל דין ובהתאם לתנאים ולהסדרים הנוהגים, מעת לעת, במערכת הבריאות בישראל.

במצב חירום רפואי זכאי אדם לקבל טיפול רפואי דחוף ללא התניה.

מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא, נטיה מינית או מטעם אחר כיוצא באלה.

מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל מטעמי גיל, ואולם אין רואים הפליה לפי סעיף זה כאשר ההבחנה נדרשת משיקולים רפואיים.

מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות, הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית, והן מבחינת יחסי האנוש.

מטופל זכאי למידע בדבר זהותו ותפקידו של כל אדם שמטפל בו.
(ב) המנהל הכללי יקבע הוראות בדבר דרכי הזיהוי של מטפל ושל עובד מוסד רפואי.

מטופל זכאי להשיג מיוזמתו דעה נוספת לענין הטיפול בו; המטפל והמוסד הרפואי יסייעו למטופל בכל הדרוש למימוש זכות זו.

אם עבר מטופל ממטפל אחד לאחר או ממוסד רפואי אחד לאחר, יהיה המטופל זכאי, לפי בקשתו, לשיתוף פעולה של המטפלים והמוסדות הרפואיים הקשורים לטיפול הרפואי בו, לשם הבטחת ההמשך הנאות של הטיפול.

מטופל המאושפז במוסד רפואי רשאי לקבל מבקרים בזמנים ועל פי הסדרים שקבע מנהל המוסד הרפואי.

מטפל, כל מי שעובד בפיקוחו של המטפל וכן כל עובד אחר של המוסד הרפואי ישמרו על כבודו ועל פרטיותו של המטופל בכל שלבי הטיפול הרפואי.

מנהל מוסד רפואי יקבע הוראות בדבר שמירה על כבודו ועל פרטיותו של המטופל הנמצא במוסד הרפואי.

בנסיבות שיש בהן לכאורה מצב חירום רפואי או סכנה חמורה, והתבקש מטפל או מוסד רפואי לתת טיפול רפואי לאדם, יבדוק אותו המטפל ויטפל בו ככל יכולתו.

אם לא היתה למטפל או למוסד הרפואי היכולת לטפל במטופל, יפנו אותו במידת יכולתם, למקום שבו יוכל המטופל לקבל את הטיפול המתאים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מוסד רפואי

 2. טיפול רפואי

 3. מחלת AVN

 4. ציסטה בוסניאק

 5. קרע בלשון

 6. קשיון לא נוח

 7. בצקת בקונכיות

 8. סימן לסג חיובי

 9. חשד לחור ברשתית

 10. מחלת אדם adem

 11. בורג סינדסמוטי

 12. דיסקטומיה מותנית

 13. חתך בשפה העליונה

 14. סגירת קולוסטומי

 15. המיסקרליזציה l5

 16. ארטרודזיס מה זה ?

 17. מטטרסלגיה טראומטית

 18. תסמונת מיקרופטלמיה

 19. מבחן טחינה חיובי

 20. תסמונת פרקינסונית

 21. התפרצות מחלה נגיפית

 22. התפרצות מחלות IBD

 23. פלקסופטיה ברכיאלית

 24. שרירים פאראספינליים

 25. הפרעה שורשית כרונית

 26. נזקי גוף - מטטרזלגיה

 27. סעיף עיקרי 5 אמפיזמה

 28. הוכחת אסכולה רפואית

 29. קרע בגידים מכופפים ביד

 30. קרע ברצועה הצולבת acl

 31. שינויי תחושה ביד שמאל

 32. סטרפטוקוקוס a הידבקות

 33. מקלעת העצבים הברכיאלית

 34. גולגולת דקה פוסט טראומה

 35. קשיון לא נוח של האגודל

 36. נימול ידיים מעיר משינה

 37. סירוב לקבל טיפול רפואי

 38. התחדדות אינטרקונילארית

 39. פיצוי על חשיפת תיק רפואי

 40. הערכת תוחלת חייו של התובע

 41. דו"ח בדיקת פוליסומנוגרפיה

 42. החזרים ערים בידיים בבדיקה

 43. פולינוירופתיה מצב תחלואתי

 44. זכאות לטיפולים פרא רפואיים

 45. חסימה מלאה של עורק מרגינלי

 46. נטען שיש לפסוק הוצאות רפואיות

 47. קיבוע פנימי של קטעי העצם השבורה

 48. הצדקה רפואית להגשת תביעה באיחור

 49. קשיון לא נוח במרפק פסיקה לדוגמא

 50. זכאות לפיזיותרפיה והידרותרפיה מאוחדת שיא

 51. התחזות לפגועי ראש מבחנים נוירופסיכולוגיים

 52. שינויים שחיקתיים ניווניים הנובעים מהגיל

 53. לטענת המערער הוועדה לא ערכה בדיקה רפואית

 54. הצעת עבודה חלופית בעקבות שינוי במצב רפואי

 55. לטענת המערער חלה החמרה ניכרת במצבו הרפואי

 56. פסילת מסמכים רפואיים - הערכה נוירופסיכולוגית

 57. תלונות על כאבי ראש, מתח, עצבנות, הפרעות שינה, זיכרון וריכוז

 58. בפני הוועדה עמד תיעוד רפואי רב המצביע על תדירות התקפים אפילפטים

 59. ארטרוסקופיה: קרע של ה- ACL, קרע מיניסקוס מדיאלי וכונדרופטיה דרגה 2 של ה- MFC

 60. 'אי סדירות בקליטה בעמ"ש קרוב לוודאי על רקע שינויים ניוונים ייתכן לטראומה...'

 61. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון